Norge

Norge best i Norden på å få flyktningkvinner i arbeid

Norge har lykkes langt bedre enn Danmark og Sverige med å inkludere flyktningkvinner og flyktninger med lav utdanning i arbeidslivet, viser en ny rapport.

I Fjell kommune på Sotra får flyktningkvinner jobbe i kantinen på rådhuset som en del av introduksjonsprogrammet. Her serverer Shahnaz Fadaie (t.v.), Paruin Joma og Berrin Straume internasjonal mat til statsminister Erna Solberg. A
  • NTB

I rapporten «Nordic integration and settlement policies for refugees», som Nordisk ministerråd står bak, har forskere fra alle de nordiske landene tatt for seg utviklingen for flyktninger og deres familiemedlemmer som har deltatt i landenes ulike introduksjonsprogrammer. Tallene omfatter 250.000 personer i perioden 2008 til 2016.

Best på sysselsetting

– Det viktigste funnet fra et norsk perspektiv er at Norge lykkes godt med å få flyktningkvinner og flyktninger med lav utdanning ut i jobb, sammenlignet med Sverige og Danmark, sier forsker og medforfatter Kristian Rose Tronstad ved Oslo Met til FriFagbevegelse.

Ifølge rapporten er Danmark flinkest til å få flyktninger raskt ut i arbeid, men over tid har Norge en bedre sysselsettingsrate enn både Sverige og særlig Danmark. Gapet mellom kvinner og menn som deltar i arbeidslivet, er også langt lavere her enn i de andre nordiske landene.

Men selv om Norge er best i klassen, betyr ikke det at resultatene er veldig gode, understreker Tronstad.

– Rom for forbedring

– Vi kan ikke slå oss på brystet og si at vi lykkes. Det er fortsatt et stort forbedringspotensial. Integreringen går ikke så det suser, sier han.

I fjor deltok over 27.000 flyktninger og asylsøkere i introduksjonsprogrammene, ifølge tall fra SSB og Imdi. Av de 8.300 som var ferdige i fjor, gikk 55 prosent videre ut i arbeid eller utdanning. Mellom 60 og 70 prosent er i arbeid eller utdanning ett til fem år etter at de var ferdige med introduksjonsprogrammet.

Les mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Norge
  3. Integrering