Vraker Killengreens politimodell

Organiseringen av Politidirektoratet vrakes for å gjøre norsk politiet bedre i stand til å håndtere beredskap og kriser i fremtiden. Det skal nå opprettes en egen avdeling for beredskap i ledergruppen.

Tidligere pollitidirektør Ingelin Killengrens politimodell vrakes.

Ansvar flyttes og en ny beredskapsavdeling opprettes. Den nye politidirektøren gjør store organisatoriske endringer i Politidirektoratet. Men trolig får de fleste i den gamle ledelsen fortsette.

I hele helgen og i går har den nye politidirektøren Odd Reidar Humlegård diskutert det han mener er helt nødvendige endringer sammen med ledelsen i Politidirektoratet.

Én ting er klart: Den organisatoriske modellen som tidligere politidirektør Ingelin Killengreen bygget opp i sine ti år som politidirektør, vrakes.

Etter det Aftenposten kjenner til, er endringene en direkte konsekvens av 22. juli-kommisjonens knusende kritikk av politiet.

Den nye politidirektøren mener at avdelingsstrukturen på en mye bedre måte må synliggjøre Politidirektoratets viktigste oppgave: Politiberedskap.

Beredskapsavdeling

Etter det Aftenposten erfarer, vil det derfor blant annet bli opprettet en egen avdeling for beredskap i ledergruppen, som rapporterer direkte til politidirektøren.

Ansvaret for beredskap og krisehåndtering har til nå ikke hatt noen egen avdelingsdirektør i denne gruppen, men har kun vært én av fire seksjoner direkte underlagt assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Det vil Humlegård endre på.

Seksjon for beredskap og krisehåndtering, ledet av spesialinspektør Oddbjørn Mjølhus, fikk av 22. juli-kommisjonen svært krass kritikk for sin jobb under terrorangrepet i fjor.

Kommisjonen

Det vil også bli store endringer i hvilke avdelinger som har ansvaret for hva. Mange ansvarsområder vil bli flyttet på til andre avdelinger og med andre ledere enn i dag.

Endringsarbeidet skal ha høyeste prioritet i POD og skal skje «så raskt som mulig».

Men selv om modellen som blant annet ble bygget opp av tidligere politidirektør Ingelin Killengreen nå vrakes, vil ikke endringene, etter det Aftenposten erfarer, føre til utskiftninger på personnivå.

Politidirektoratet fikk knusende kritikk av 22. juli-kommisjonen, som i forrige uke la frem sin rapport. I tillegg har Aftenposten avdekket at kun to av de 17 strakstiltakene politiet varslet etter 22. juli er iverksatt 13 måneder etter terroren.

Den nye politidirektøren vil derfor om to-tre uker ha hovedskissen klar for et omfattende endringsprogram.

Prosjektet skal følge opp de 17 strakstiltakene og andre prosjekter og delprosjekter som er kommet opp som helt nødvendige etter 22. juli-kommisjonens kritikk, og de såkalte læringspunktene fra politiets egen 22. juli-evaluering.

Henter kompetanse

Etter det Aftenposten vet, vil det bli hentet inn personer med ulik spesialkompetanse fra politidistriktene og særorganene i politiet for å lede dette arbeidet.

Dette er personer som hentes for å få inn den kompetansen som trengs i ledergruppen.

Den nåværende ledelsen er, etter det Aftenposten erfarer, vurdert som for spinkel til å kjøre gjennom de nødvendige endringene alene.

Personene som skal lede endringsprogrammet velges ut i nær dialog med Justisdepartementet.

- Kommisjonens rapport er nullpunktet for det videre arbeidet med et bredt anlagt endringsprogram for politiet. Jeg ønsker å komme i gang raskt. Selv om rapporten har vært tung lesning, opplever jeg en samlet vilje i norsk politi for å ta fatt med en gang, sier Humlegård.