Halvorsen: - Heltidsstudenten er ikke død

I dag møtte Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) studenter og ungdomspolitikere. Målet: Å bli enige om hva som er viktigst for å forbedre studenters levekår.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte i dag student- og ungdomspolitikere for å få innspill til veien videre.
  • Pål V. Hagesæther

I dag hadde kunnskapsministeren invitert studenter og ungdomspolitikere til et møte i departementet. Målet: Å få innspill til hvilke tiltak de bør prioritere for å forbedre studenters levekår, og komme til en slags enighet om veien videre.

Bakgrunnen var en ny undersøkelse som kom før jul om studenters levekår. Her fant Statistisk sentralbyrå blant annet at andelen studenter som jobber ved siden har økt fra 2005 til 2010, og at studentenes boligutgifter har økt med 20 prosent i samme periode.

Mens resten av Norge har opplevd en stor velstandsøkning, har studiestøtten de siste årene kun blitt regulert i tråd med prisveksten.

— Hovedbildet er at studenter ikke har veldig mye dårligere økonomi enn i 2005, men en større andel av inntektene kommer fra arbeid, sa Halvorsen.

Prioriterer studentboliger

Hun har de siste årene prioritert å bygge flere studentboliger, en prioritering Norsk Studentorganisasjon (NSO) støtter. Det sa de også på møtet. Samtidig er de skuffet over at regjeringen ikke vil øke studiestøtten, ettersom det står i den første Soria Moria-erklæringen at hver student må gis mulighet til å studere på heltid.

Halvorsen sa at å utvide studiestøtten til 11 måneder vil koste en halv milliard kroner, mens det å øke støtten til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp vil komme på 1,7 milliarder. Til Aftenposten sier hun at hun mener heltidsstudenten aldri har vært død.

- Det er ingenting i denne levekårsundersøkelsen som tyder på at han eller hun ikke finnes. Det at studentene jobber ved siden av, ser ikke ut til å gå ut over studieprogresjonen. I stedet går det ut over det sosiale og hvor mye fritid man har, sier Halvorsen.

— Har dere gitt studentene løfter dere ikke kan oppfylle?

— Vi har oppfylt studentenes ønsker når det gjelder nye studentboliger. Det synes jeg vi får anerkjennelse for.

Lager egen definisjon

Uttalelsene om heltidsstudenten får nestleder André Almås Christiansen i NSO til å reagere. De mener det å være heltidsstudent innebærer at man kan fokusere helt og holdent på studiene, uten å være avhengig av ekstrainntekter. Levekårsundersøkelsen viser at utviklingen går motsatt vei.

- Den situasjonen er vi langt unna i dag. For å nå det målet, må støtten fra Lånekassen økes. Her har departementet laget sin egen definisjon for å slippe kritikk, sier Christiansen.

Han viser til en undersøkelse NSO har fått laget, som viser at seks av ti studenter føler at tiden de bruker på deltidsarbeid kunne vært brukt på studier.

— Dere er likevel enige i prioriteringen av studentboliger?

— Vårt viktigste mål nå er å øke statstilskuddet til studentboliger. Det vil gi billigere studentboliger, og kunne medføre at beboerne sparer 350 til 500 kroner i måneden. Det vil være et viktig bidrag for å sikre at disse kan studere på heltid, sier Christiansen.

Representanter for AUF, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og Unge Venstre deltok også på møtet. Mens Unge Høyre, Fremskrittspartiets ungdom og Senterungdommen ikke stilte. Det gjorde heller ikke BIs studentsamfunn.

Les også:

Studiestøtten sakker akterut

Han venter fortsatt på hybel