Norge

Innvandrere bor jevnere fordelt i Norge enn i Sverige

Innvandrere fra ikke-europeiske land bor mindre segregert i Norge enn i andre nordeuropeiske land, viser en fersk studie.

  • NTB

Studien har sammenlignet bostedsmønsteret blant ikke-europeiske innvandrere i de fem nordeuropeiske landende: Norge, Danmark, Sverige, Nederland og Belgia, skriver Forskning.no.

– Disse innvandrergruppene bor jevnere geografisk fordelt i Norge og Danmark enn i de andre landene, forteller forsker Adrian Farner Rogne ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunnen for at innvandrerne bor jevnere fordelt i Norge, kan skyldes bosetningspolitikken, men også at flere har funnet det attraktivt å bosette seg i distriktene på grunn av arbeidsmuligheter.

Forskerne peker videre på at mange nordmenn eier egen bolig, slik at innvandrere i mindre grad klumpes sammen i utleieboliger, sammenlignet med de andre landene.

Samtidig finner studien at Oslo bryter kraftig med dette mønsteret. I byen er det et klart skille i bosetting av ikke-europeiske innvandrere mellom øst og vest. Til sammenligning har København en langt mer flekkvis segregering.

Les også

  1. Salige er de rikes barn, for de skal arve boligmassen i de store byene| Kjetil Rolness

  2. Ap byttet ut ordet «streng» med «konsekvent» innvandringspolitikk, men Støre kaller det fortsatt streng

Les mer om

  1. Bosetting
  2. Integrering
  3. Innvandring