Skogbrannfare før påsken – brannvernforeningen advarer mot bål og grilling

En liten gnist kan være nok til å starte branner i kratt og lyng. I lavlandet i Sør-Norge er det nå fare for gress- og lyngbrann i snøfrie områder.

Tenk deg om før du lager pølsebål i påsken. I snøfrie områder kan det være svært tørt på bakken.

Meteorologisk institutt har utstedt farevarsel på gult nivå for områdene Østafjells. Fra onsdag gjelder varselet om brannfare også for Vestlandet.

– Vær forsiktig med åpen ild. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, lyder oppfordringen fra Meteorologisk institutt.

I overgangen mellom vinter og vår og før vegetasjonen blir grønn, blir skogbunnen fort veldig tørr uten nedbør. Gammel kvist på bakken og tørre kratt gjør også at brannfaren øker, advarer Norsk brannvernforening.

– Under sånne forhold skal det bare en ørliten gnist til før naturen står i lys lue. Særlig om det blåser i tillegg, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han advarer mot å gjøre opp ild i skog og mark før det kommer påfyll av nedbør.

– Det gjelder også bruk av engangsgrill. Generelt mener vi at engangsgriller er et lite egnet produkt for bruk i skog og mark, både på grunn av brannfaren og av hensyn til miljøet, sier han.

Han minner også om at bålforbudet snart trer i kraft. Fra mandag 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret kan imidlertid gjennom lokale forskrifter fravike dette dersom lokale forhold tilsier det. Det er dessuten tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Søtorp peker også på at man kan bli erstatningsansvarlig dersom man er uaktsom.

Tirsdag ble flere hytter i Skiptvet i Østfold evakuert da en skogbrann truet hytteområdet. Brannen ble imidlertid forholdsvis raskt slukket.