Lege frifunnet for uaktsomt drap på samboeren sin

En 60 år gammel lege er i Borgarting lagmannsrett frikjent for uaktsomt drap på sin samboer, men dømt til tre års fengsel for flere andre forhold.

Aktor Andreas Schei under første rettsrunde mot en 60 år gammel lege som Borgarting lagmannsrett tirsdag frikjente for uaktsomt drap på sin 39 år gamle samboer i 2014. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Legen ble under dissens i lagmannsretten frifunnet for uaktsomt drap på samboeren Anne Linell Sundt (39) 12. desember 2014. Han ble imidlertid dømt for brudd på helsepersonellovens bestemmelse om krav til forsvarlig yrkesutøvelse.

Den samlede straffen for alle forholdene ble fastsatt til fengsel i tre år.

Dissens

Den endelige obduksjonsrapporten etter kvinnens død slo fast at hun døde etter å ha tatt en overdose sterke, vanedannende medikamenter.

I Oslo tingrett ble den nå 60 år gamle tidligere legen dømt til fire års fengsel for uaktsomt drap for ikke å ha hindret samboeren fra å ta en overdose. Et flertall av dommerne i lagmannsretten mener derimot at legen ikke hadde utvist uaktsomhet ved måten han hadde oppbevart de aktuelle medisinene som førte til samboerens død. Selv om han blir kritisert for å ha bidratt til den smerteplagedes kvinnens avhengighet av opiater, mener dommerne at det ikke er bevismessig dekning for å dømme ham for uaktsomt drap.

Et mindretall av dommerne mente derimot at legen må klandres for at han ikke hadde bedre kontroll over det sterke smertestillende opioidet Petidin som førte til overdosen og tobarnsmorens død.

Slipper erstatning

Aktor i saken, statsadvokat Andreas Schei, la i lagmannsretten ned påstand om fengsel i fem og et halvt år. Dette var i samsvar med tiltalen som foruten uaktsomt drap også innebar brudd på helsepersonelloven, bedrageri og dokumentfalsk.

Legen fikk avslag på ankebehandling av punktene der tingretten dømte ham for dokumentfalsk og bedrageri etter at han tilbakedaterte et testamente etter samboerens død.

Oslo tingrett dømte legen til å betale Anne Linell Sundts to barn 120.000 kroner hver i oppreisningserstatning. Et flertall i lagmannsretten mener legen ikke må dømmes til å betale slik erstatning når han er blitt frikjent for posten om uaktsomt drap. Et mindretall mente derimot at oppreisningsbeløpet burde opprettholdes.