Norge

Alvdal-moren dømt til forvaring

Nedre Romerike tingrett er overbevist: Alvdal-moren må sperres inne på ubestemt tid. 48-åringen er den første kvinnen dømt til forvaring for seksuelle overgrep. Den overgrepstiltalte stefaren ble dømt til seks års fengsel.

Alvdal-morens forsvarer Steffen Branstad mottok fredag dommen fra Nedre Romerike tingrett. Hans klient ble dømt til 14 års forvaring i tråd med aktors påstand. Per Annar Holm

 • Nina Selbo Torset

Fredag falt dommen i den mye omtalte Gjerdrum-saken. På tiltalebenken satt en 48 år gammel kvinne og hennes tidligere ektemann (49). De var tiltalt for svært grove seksuelle overgrep og vold mot kvinnens datter i Gjerdrum på 1990-tallet.

Moren soner i dag en dom på 15 år for å ha misbrukt sine to yngste barn og to nabobarn i Alvdal.

Nedre Romerike tingrett er overbevist om at kvinnen har misbrukt sin eldste datter og dømmer henne til forvaring med en lengstetid på 14 år og en minstetid på 7 år. Det er en fellesstraff med dommen i Alvdal-saken.

Datterens tidligere stefar (49) dømmes til fengsel i seks år.

En enstemmig tingrett gir dermed aktor fullt medhold i sin påstand.

— Omsorgssvikten har vært massiv og av til dels sjokkerende art. At barnevernet har sviktet totalt, er ingen formildende omstendighet. De skjerpende momenter er mange og massive, heter det i den knusende dommen. Både allmennpreventive og individualpreventive omstendigheter blir lagt til grunn når kvinnen nå dømmes til forvaring.

- Fengselsstraff vil ikke gi et tilstrekkelig samfunnsvern når det gjelder tiltalte.

Alvdal-moren er med det funnet skyldig i alvorlige overgrep mot mindreårige nesten sammenhengende fra 1990 til 2007.

Dømt på alle tiltalepunkter

Både moren og den tidligere stefaren blir dømt på samtlige punkter i tiltalen. Retten finner det bevist at datteren har blitt seksuelt misbrukt fra sin mor og stefar og utsatt for omsorgssvikt og vold fra hun var fire år gammel.

Det er et alvorlig tankekors at hvis fornærmede hadde blitt tatt på alvor kunne overgrepene mot barna i Alvdal-saken vært unngått. Fra tingrettens dom.

Begge dømmes også for å ha medvirket til den andres vold og misbruk. De tiltaltes forsvarere mente at tiltalepunktene som omhandlet vold måtte være foreldet. Retten dømmer likevel begge de tiltalte for å ha utøvd vold mot jenta.

- Retten ser de ulike voldshandlinger som forhold av samme art, begått i det samme tidsrom i en slik sammenheng at de totalt sett utgjør den alvorlige omsorgssvikt. Således foreligger det etter rettens vurdering ingen foreldelse.

Mener Alvdal-saken kunne vært unngått

Både moren og stefaren mener datterens troverdighet svekkes av at hun først i avhør i november 2010 etter at Alvdal-saken ble kjent kom med sine anklager. Retten mener ikke det er spesielt at det går lang tid fra handlingene har skjedd til barnet velger å stå frem med hva det har opplevd.

— Et sentralt moment for retten er også at fornærmede, etter at den øvrige del av familien flyttet til Alvdal, i mange sammenhenger ga uttrykk for sterk bekymring for hva hennes to halvsøsken kunne bli utsatt for.

Datteren sendte blant annet flere bekymringsmeldinger til Alvdal kommune med sine bekymringer, men ble aldri trodd.

Les også

Aktor vil ha 14 års forvaring for mor og seks års fengsel for stefar

— Det er et alvorlig tankekors at hvis fornærmede hadde blitt tatt på alvor kunne overgrepene mot barna i Alvdal-saken vært unngått, skriver tingrettsdommer Petter Jean Johnsen.

Videre omtaler tingretten omsorgssvikten av jenta som totalt uforståelig.

«Både psykisk og fysisk har fornærmede blitt utsatt for alvorlig omsorgssvikt og mishandling fra sin mors side. Totalt sett fremstår omsorgssvikten som særdeles grov og krenkende mot fornærmede, nærmest totalt uforståelig. Det at fornærmede i flere sammenhenger har ønsket kontakt med moren til tross for det hun hadde opplevd, viser ikke annet enn hvor sterk bindingen mellom en mor og et barn er».

Bekymringsmeldingen ble viktig bevis

Retten tok utgangspunkt i bekymringsmeldingene som ble levert til barnevernet i Gjerdrum i 1991 når de skulle bedømme datterens troverdighet. En av disse bekymringsmeldingene ble feilarkivert og liggende ulest i ni år. Aktor Svein Holden karakteriserte denne bekymringsmeldingen som et av de viktigste bevisene i saken.

I bekymringsmeldingen skriver datterens tante at fornærmedes bror skal ha sagt « jeg er ikke mørkredd, men stefar må være mørkredd han. For han vekker opp søsteren min midt på natten og sier at hun skal ligge med ham ».

- Disse opplysningene gir klart uttrykk for at fornærmede allerede i 1991 hadde en vanskelig livssituasjon. Retten fremhever spesielt at fornærmede i sin forklaring til politiet og retten forteller nøyaktig det samme som fremgår av bekymringsmeldingen.

Moren anker dommen

Morens forsvarer varslet anke allerede da aktor la ned påstand om 14 års forvaring under sin prosedyre i rettssaken.

— Dersom min klient domfelles vil en vanlig fengselsstraff være det riktige, og ikke forvaring. Det er temmelig sikkert at min klient vil anke uansett hva straffeutmålingen går ut på, sa Alvdal-morens forsvarer, Steffen Brandstad til Aftenposten.no.

Etter dommen ble kjent bekrefter forsvareren overfor NTB at de anker forvaringsdommen til lagmannsretten.

– Hun er bestyrtet over dommen og mener seg uskyldig dømt. Vi har allerede bestemt at vi anker dommen, sier Branstad.

Under rettssaken ba han om total frifinnelse for kvinnen og fryktet at hun

Les også

kan ha blitt forhåndsdømt

på grunn av Alvdal-saken. Også stefarens forsvarer, Harald Stabell, ba om frifinnelse for sin klient.

— Begrunnelsen er at beviskravet i straffesaker ikke er oppfylt. Med ett unntak finnes det ikke tekniske bevis. Det har i tillegg gått veldig lang tid fra de påståtte handlingers avslutning til i dag, sa Stabell under sin prosedyre i tingretten.

Begge de tiltalte har nektet straffskyld på samtlige tiltalepunkter under hele rettssaken.

Må betale oppreisning

Fornærmedes bistandsadvokat, Anne K. Bohinen, la ned påstand om at moren og stefaren må betale oppreisningsbeløp fastsatt av rettens skjønn.

Både mor og stefar dømmes av Nedre Romerike tingrett til å betale 350.000 kroner hver til den nå 27 år gamle kvinnen.

Hun har tidligere blitt tilkjent nesten 1,9 millioner kroner i erstatning av Gjerdrum kommune som følge av barnevernets håndtering av saken.

Kvinnens småsøsken og ofrene i Alvdal-saken fikk i sin tid utbetalt 350.000 kroner fra hver av de tiltalte.

Første kvinne dømt til forvaring

Brandstad har gjennom hele rettssaken kjempet mot forvaring. Et viktig kriterium for å dømme noen til forvaring er faren for nye kriminelle handlinger. Ifølge rettssakens sakkyndige er Alvdal-moren i høyrisikogruppen for å utføre seksuelle overgrep mot barn.

Hun erkjente for første gang i retten at hun er pedofil, noe hun benektet under forhandlingene i Alvdal-saken.

Forvaring ble først innført i Norge i 2002 og var dermed ikke innført da de seksuelle overgrepene skal ha skjedd i Gjerdrum på 1990-tallet.

Fredag ble det klart at Alvdal-moren er den første kvinnen i Norge dømt til forvaring for seksuelle overgrep.

 1. Les også

  Aktor la ned påstand om 14 års forvaring for mor og seks års fengsel for stefar

 2. Les også

  Forsvarer krever at Alvdal-moren frifinnes

 3. Les også

  Stefarens forsvarer krever også frifinnelse

 4. Les også

  Storebror vil skåne overgrepstiltalt stefar

Den 27 årige kvinnen ble trodd av Nedre Romerike tingrett. Nå er moren dømt til fengsel på ubestemt tid, og hennes tidligere stefar må sone 6 år. Her med aktor Svein Holden. Per Annar Holm

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Nabofar i Alvdal-saken dømt til forvaring

 2. NORGE

  Mann tiltalt for nettovergrep mot over 250 barn

 3. NORGE

  Voldtektsmannen fikk en mild dom fordi ofrene var prostituerte - nå er straffen skjerpet.

 4. NORGE

  Dømt til to års fengsel for å ha trikset med over 1000 selvangivelser

 5. NORGE

  Mann dømt for å ha voldtatt kona på offentlige steder

 6. NORGE

  – Først var han snill. Så ble han skikkelig sinna, forklarte småjente om voldtektsmannen.