Nye FHI-anslag: Langt flere smittede i Norge enn tidligere antatt

Mellom 54.800 og 73.000 personer har vært smittet av koronaviruset i Norge, ifølge nye FHI-anslag. Dette er 60 prosent flere enn helsemyndighetene tidligere har trodd.

Helsepersonell tester nyankomne ved hurtigruteterminalen i Bergen. FHI øker nå anslaget over hvor mange som har vært koronasmittet i Norge med cirka 60 prosent.

Hvor mange har egentlig vært smittet av covid-19 i Norge? Dette har vært et av de vanskeligste spørsmålene siden koronapandemien nådde landet.

Inntil i forrige uke anslo norske helsemyndigheter at mellom 34.600 og 43.500 personer har vært koronasmittet i Norge.

Nå er anslaget over antall smittede økt med 60 prosent til mellom 55.000 og 73.000 personer. Det kommer frem i nye anslag fra Folkehelseinstituttet.

Dette får konsekvenser for flere sentrale spørsmål i kampen mot viruset.

Slik ser Norges nye smittemønster ut

Årsaken til at anslaget over antallet smittede øker så mye, er ny kunnskap basert på de 11.000 personene som har testet positivt så langt i Norge.

– Vi har så langt antatt at viruset spredte seg noenlunde jevnt over de ulike aldersgruppene. Når vi ser på testdataene så langt, ser vi nå at noen aldersgrupper i stedet er overrepresentert, mens andre er underrepresentert, sier professor i biostatistikk ved Universitetet i Oslo og leder av Big Insight-senteret, Arnoldo Frigessi.

Han er sentral i gruppen som lager FHI-analyser for hvordan pandemien utvikler seg og hvordan smitten sprer seg.

  • Testresultatene viser at 26 prosent av de smittede siden mai tilhører aldersgruppen 20 til 29 år, som bare utgjør 13 prosent av befolkningen. I august står denne gruppen for 30 prosent av alle nye smittetilfeller.
  • Barn under 10 år, samt aldersgruppene over 60 år, er kraftig underrepresentert.

– Vi kan derfor ikke lenger anta at smitten sprer seg i samfunnet etter det demografiske mønsteret, sier Frigessi.

Studenter ved Universitetet i Oslo samles under fadderuken utenfor Frederikkebygget på Blindern. 30 prosent av alle som fikk påvist smitte i august, var mellom 20 og 30 år. Denne aldersgruppen utgjør 15 prosent av befolkningen.

Lavere risiko for sykehusbehandling

Som følge av det nye smittetallet for Norge, har FHIs analytikere nå «nedjustert» den generelle risikoen for at en person som smittes, blir innlagt på sykehus.

Den generelle risikoen for sykehusinnleggelse er redusert fra 3,9 prosent til 2,26 prosent.

Dette betyr ikke at viruset i seg selv er blitt mindre farlig.

Årsaken er rett og slett at de som blir smittet i befolkningen, er yngre enn i starten av epidemien og har mindre sansynlighet for å bli innlagt på sykehus.

Dette er forklaringen på at sykehustallene vært så lave i august, hvor 1653 personer testet positivt . Siden 1. august er 47 personer innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak. To nye pasienter er blitt innlagt på intensiven i denne perioden.

– Hvis man først blir syk, så er sannsynligheten for å havne på sykehus den samme. Men når vi ser de store forskjellene i hvilke aldersgrupper som blir mest smittet, betyr det nå at 2,26 prosent av de smittede faktisk ender på sykehuset, sier Frigessi.

Selv om 60 prosent flere har vært smittet og dermed kanskje immune, utgjør de fortsatt en så liten gruppe at dette har liten effekt på den generelle smittespredningen i samfunnet.

Klarer vi å oppdage smitten raskt nok?

De nye anslagene som Aftenposten presenterer i dag, kaster også lys over et annet svært viktig spørsmål i bekjempelsen av pandemien:

Klarer helsevesenet å oppdage nye smittetilfeller raskt nok?

Dette er avgjørende for å komme i gang med smittesporing, karantene og andre smitteverntiltak.

I mars, april og mai klarte helsemyndighetene bare å oppdage om lag 15 prosent av de smittede, viser FHI-anslagene.

Årsaken er at andel tester var mye lavere enn i dag som følge av manglende kapasitet og tomme lagre. Samtidig var testkriteriene restriktive, slik at mange ikke fikk lov til å teste seg.

I august, hvor opp til 1,5 prosent av hele befolkningen i Norge er blitt testet hver uke, ser bildet langt lysere ut.

Nå oppdages 45 prosent av smittetilfellene, konkluderer den ferske FHI-analysen.

Les også

Hun hadde ferie og sto i hagen da utbruddet kom. Slik stoppet kommunelegene 32 smitteutbrudd i august.

Tabellen viser hvor mange av de smittede som FHI anslår er blitt oppdaget fra mars og til august. I mars, april og mai ble om lag 15 prosent av smittetilfellene oppdaget. I juli og august er tallet i snitt om lag 45 prosent.

– Når vi har korrigert tallene, ser vi at sannsynligheten for at vi klarer å fange opp en person som er smittet, er om lag tre ganger høyere i dag enn i mars, sier Frigessi.

– Om dette er godt nok eller ikke, er imidlertid en annen diskusjon.

Kortversjonen av hva FHIs modeller sier om fremtiden, er at situasjonen er ganske usikker.

Selv om de mest sannsynlige scenariene er at Norge vil klare å holde smittespredningen nede, anslår forskerne for eksempel at det er 10 prosents sannsynlighet for et kraftig utbrudd utover vinteren hvor over 1000 mennesker vil trenge intensivbehandling i Norge samtidig.

I august klarte kommunene å få kontroll på 32 forskjellige utbrudd rundt om i landet. Det store spørsmålet er om man også vil klare å stoppe utbruddene som vil komme utover høsten.