Norge

Opprørt over lekkasje av rapporter om kreftkirurgi: – Dårlig prosess, sier tillitsvalgt

Tillitsvalgt for legene ved Sandnessjøen sykehus er opprørt over at tre eksterne rapporter om kreftkirurgi ved sykehuset ble kjent før legene hadde sett resultatene.

Tillitsvalgt for legene ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen mener de burde fått mulighet til å rydde opp i misforståelser før rapportene ble offentlig kjent.
  • Tine Dommerud
    Journalist
  • Lene Skogstrøm
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

– Dette er en dårlig prosess og styrker ikke arbeidet med kvalitetssikring, sier Ingeborg Steinholt, tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF) ved sykehuset.

Aftenposten skrev onsdag om to ekspertrapporter som viser at mange operasjoner av tykktarmskreftpasienter ved Sandnessjøen sykehus ikke holder faglige mål.

Avdekket avvik

To av tre eksterne rapporter har avdekket til dels alvorlige avvik. Og det gis uttrykk for bekymring når det gjelder både kvalitet og dødelighet.

Rapportene skulle legges frem for de ansatte fredag.

Torsdag ettermiddag ble det hasteinnkalt til et møte med ledelsen ved Sandnessjøen sykehus, der blant annet lederne både for kirurgisk og medisinsk avdeling var til stede.

– Vi fikk ikke muligheter til å kunne rydde opp i misforståelser før rapportene ble diskutert, sier Ingeborg Steinholt, legetillitsvalgt ved Sandnessjøen.

De ansatte opplever mangel på støtte

De ansatte sa klart ifra til ledelsen fra Helgelandssykehuset at de reagerte på prosessen.

– Vi har gått inn i et kvalitetsarbeid til det beste for pasientene. Men vi opplever at rapporter som skulle brukes i vårt arbeid for å bli bedre, legges ut i mediene.

Hun beklager at fagmiljøet ved sykehuset ikke fikk mulighet til å kunne rydde opp i det de mener er misforståelser, før rapportene ble diskutert i offentligheten, og at de ansatte opplever at de hverken har støtte eller får tillit til det arbeidet de har gjort ved sykehuset.

– Er dere uenige i konklusjonene i de to rapportene?

– Vi ser frem til at fylkeslegen går inn i denne saken. Og vi tror det kan bli en fin gjennomgang av pasientene hos oss. Men vi mener at enkelte aspekter i rapportene kunne vært oppklart hvis vi hadde hatt en diskusjon på forhånd. I en av rapportene står det blant annet at pasientene ikke ble vurdert av anestesilege før operasjon – det er helt feil, sier Steinholt.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir beklaget i går på det sterkeste at dokumentet ble lekket før de ansatte ble orientert.

Kommuneoverlegen: – Ikke bekymret

Kirsten Toft er kommunalsjef og kommuneoverlege i Alstahaug kommune. Hun er ikke bekymret for kvaliteten på kreftkirurgien som utføres på sykehuset i Sandnessjøen.

– Som følge av den omtalte statistikken fra Kreftregisteret ble det igangsatt et kvalitetsarbeid ved Sandnessjøen sykehus allerede i 2017. Det har siden da vært arbeidet systematisk og kontinuerlig med rutiner og retningslinjer for å forebygge uheldige hendelser så langt som mulig, sier Toft.

Hun trekker frem at pasienter som opereres i Sandnessjøen, diskuteres i fagmøter mellom lokale gastrokirurger og gastrokirurger ved Norlandssykehuset i Bodø, der også røntgenleger, patologer og kreftleger deltar. Avgjørelsen om hvor og hvordan pasienten skal opereres, gjøres i dette forumet. I tillegg samarbeider fagmiljøet i Tromsø med sykehuset.

– Kreftkirurgien i Sandnessjøen eksisterer derfor ikke i et vakuum, men er en del av et systematisk arbeid innen dette feltet i hele Helse nord.

– Ser du bort fra at bekymringen til fagsjefen stemmer, og at det er noe ved praksisen som ikke er godt nok?

– Jeg er trygg på at når tilsynsmyndighetene eventuelt går gjennom dette, vil også de komme frem til at kreftkirurgien i Sandnessjøen drives forsvarlig.

Les også

Et plastrør i kroppen hennes ble starten på marerittet. Mange sykehustabber blir aldri rapportert.

11 ordførere kritiserer sykehusledelsens håndtering

11 ordførere i Nordland har gått ut i et felles brev der de melder sin bekymring for hvordan foretaksledelsen ved Helgelandssykehuset har håndtert blant annet denne saken.

Ordførerne er særlig opptatt av at ansatte ved Sandnessjøen sykehus ikke fikk tilgang til rapportene fra St. Olavs hospital, Universitetet i Nord-Norge og Oslo universitetssykehus, som har gjennomgått journalene til pasienter operert for tykktarmskreft etter at en prosjektgruppe lokalt ved sykehuset ba om det.

– Foretaksledelsen holdt de eksterne vurderingene tett til brystet. De ble, etter det kommunene kjenner til, bare gjort kjent for tre sentrale medlemmer av foretaksledelsen, står det i brevet.

Les også

  1. Fagsjefen reagerte på de høye dødelighetstallene, og kreftkirurgien ble stengt – i en uke. Nå konkluderer eksterne rapporter med grunn til bekymring.

Les mer om

  1. Sandnessjøen
  2. Sykehus
  3. Helgeland