– Jeg er blitt påvirket av bildene vi har sett de siste dagene

Syriske flyktninger strømmer gjennom Hellas, noe som får statsministeren til å innføre strakstiltak.

Erna Solberg ønsker å se på flere langsiktige tiltakt for flyktningesituasjonen i Hellas, men sier at vi inntil videre må greie oss med tiltak som er mere kortsiktige.

– Jeg, i likhet med hele det norske folk, er blitt påvirket av bildene av flyktningestrømmene vi har sett de siste dagene.

Statsminister Erna Solberg snakker om de sterke bildene av Syria-flyktninger som er blitt publisert de siste dagene. Alle nabolandene til Syria, bortsett fra Tyrkia, har stengt grensene sine. Det gjør at flyktningestrømmen nå hovedsakelig går gjennom Tyrkia og Hellas.

Les også: Ungarn vurderer å sette inn militæret mot flyktningene

Vil omdisponere EØS-midler

– Vi vil imøtekomme ønsket fra FNs høykommissær om humanitær støtte ved å bruke 6 millioner kroner.

En én dag gammel jente reddes utenfor kysten av Libya lsist lørdag, der en norsk politimann bærer spedbarnet så forsiktig han kan om bord på "Siem Pilot" i Middelhavet. Totalt reddet det norske mannskapet 958 mennesker den dagen.

Disse pengene skal gå til humanitære eksperter gjennom Flyktninghjelpen og beredskapsstyrken Norcap. I tillegg ønsker regjeringen å omdisponere fem millioner euro (over 47 millioner norske kroner i dagens kurs) av EØS-midlene, slik at de heller kan brukes til asyl— og migrasjonsformål i Hellas.– Vi venter bare på å høre fra den greske regjeringen som det for tiden er litt vanskelig å kommunisere med, sier Solberg, og legger til at Helles for tiden ikke har en velfungerende regjering.

Les også:

Les også

Dansk flyktningehjelp om migrantkrisen: – Vi står overfor et ragnarok-scenario

Tilsammen over 50 millioner i flyktningstøtte

Det betyr at Regjeringen nå vil gi over 50 millioner norske kroner til flyktningstøtte, i dagens valuta. Solberg forklarer at Regjeringen leter etter de store virkemidlene, men at de inntil videre må klare seg med de kortsiktige. Hun forteller at de vil fortsette å jobbe med flere langsiktige virkemidler utover høsten, og at blant annet ønsker å begrense kriminaliteten som er knyttet til Syria-flyktningene. Uansett er hun klar på at det ikke ser ut som om situasjonen blir bedre med det første.

En mor og hennes barn sover i en park i Serbia hovedstad Beograd. Mange flyktninger og migranter overnatter her på sin vei nordover.

– Vi må gjøre noen nye grep. Kanskje må vi fordele migrantene annerledes enn vi gjør i dag, kanskje må vi se på andre løsninger. Les også: Tyskland stanser Dublin-retur av syrere

Returnerer ikke flyktninger til Hellas

Videre legger hun vekt på at dette er et ansvar som Europa har sammen, og at hun er glad for at EU har varslet at de nå vil ta et større ansvar.

– De greske myndighetene er ikke i stand til å håndtere de mengdene av migranter som skyller innover øyene. Dagens situasjon er ikke bærekraftig, det er det ingen i Europa som mener.

Solberg er klar på at Hellas ikke er i stand til å ta imot de flyktningene som kommer til landet og legger til at Norge ikke har som praksis å returnere flyktninger til Hellas, slik Dublin-avtalen i utgangspunktet gir uttrykk for. Årsaken til dette er en anmodning fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen fra 2010.