Norge

Serieovergrepsmann dømmes for tre voldtekter og to voldtektsforsøk til syv års forvaring

Fra 2007 til 2010 sto han bak en rekke overgrep. I dag, ni år etter det første voldtektsforsøket, ble han dømt til forvaring.

Her er tiltalte under rettssaken i Oslo tingrett sammen med sin advokat Abdelilah Saeme.
  • Kristin Jonassen Nordby

Mannen var tiltalt for tre voldtekter og fem voldtektsforsøk. Retten behandlet de åtte sakene hver for seg.

Dømt for tre voldtekter og to forsøk

Retten dømmer tiltalte for tre fullbyrdede voldtekter og for to forsøk på voldtekt.

To av tiltalepunktene for voldtektsforsøk ble av retten omgjort til seksuell handling uten samtykke. Ifølge retten er det ikke tilstrekkelig bevist at tiltalte hadde forsett om å voldta de fornærmede.

Tiltalte ble frikjent for det ene overfallsvoldtektsforsøket der det ikke forelå DNA-bevis fra tiltalte. Men i dette tilfellet ble han likevel dømt til å betale 130.000 i erstatning.

For å tilkjenne erstatning er det tilstrekkelig for det er klar sannsynlighetsovervekt for at det er begått en straffbar handling.

Retten mener at tiltaltes forklaring virker oppkonstruert og mangler troverdighet i alle sakene.

  • Les mer om denne saken her: Hvorfor tok det ni år fra serieovergrepsmannen begikk sitt første overgrep til han ble stilt for retten? Leah Isabelle Magnerud var hans siste offer. Hun gjenkjente ham på Byporten og ringte politiet. Det var gjennombruddet i saken.

Dømmes til syv års forvaring

Om man summerer fengselsstraffene for hvert enkelt forhold vil straffen utgjøre 14 år, men på grunn av felles straffutmåling og at det har gått lang tid mener retten at det bør utgjøre syv års straff.

Retten mener det er gjentakelsesfare for tiltalte og dømmer ham til forvaring i syv år med en minstetid på fire år.

Ifølge ofrenes forklaringer og tiltalen skjedde overgrepene slik:

Må betale erstatning 830.000 i erstatning til ofre

38-åringen dømmes til å betale oppreisningserstatning for seks av tilfellene der det er snakk om voldtektsforsøk og voldtekt, men frifinnes fra å betale erstatning i de to tilfellene der det var snakk om seksuell omgang.

Han ble dømt til å betale fra 80.000 til 150.000 kroner for hvert av de seks tilfellene. Til sammen utgjør beløpet 830.000 kroner.

Flere av ofrene var til stede i Oslo tingrett da dommen ble avsagt.

Fornøyd med forvaring

Aktor Monica Krag Pettersen la ned påstand om ni års forvaring. Hun er fornøyd med dommen.

– Jeg er veldig fornøyd med at han fikk forvaring og at retten følger påtalemyndighetens bevisvurdering nesten fullt ut. Vi vil nå vurdere om vi ønsker å anke saken på grunn av de tre tiltalepunktene der vi ikke fikk fullt gjennomslag, sier Pettersen.

Bistandsadvokat Trine Rjukan er glad for at hennes klienter ble trodd av retten når det gjelder hva de ble utsatt for. Tiltalte ble imidlertid frikjent for straff, men dømt til å betale erstatning til en av hennes klienter.

– Det blir opp til påtalemyndigheten om de ønsker å anke dommen. Først og fremst er jeg glad for at han fikk forvaring, sier hun.

Håper dommen ankes

Bistandsadvokat Lise Reiersen er skuffet over dommen og håper den ankes.

– Jeg er skuffet over at voldtektsforsøktiltalen ble omgjort til seksuell handling uten samtykke. Jeg håper dommen blir anket, sier hun.

Advokat Abdeliah Saeme vil nå vurdere sammen med den domfeldte 38-åringen om de ønsker å anke dommen.

– Jeg og min klient er veldig fornøyd med resultatet. Han ble frikjent for et av tiltalepunktene og to av punktene er tiltaleposten endret til seksuell omgang, sier han.

Les mer om

  1. Voldtekt
  2. Overgrep
  3. DNA
  4. Politiet
  5. Vold
  6. Straffeloven