Tiltalt for konedrap og mishandling av fem barn

Mannen møtte opp i Bergen fengsel med en koffert og fortalte at han hadde drept kona.

  • Ørjan Torheim

Påtalemakten mener 43-åringen kan få vanlig fengsel, men tar likevel forbehold om en alternativ straff, skriver Bergens Tidende.

I en fersk tiltale, signert statsadvokat Ellen Cathrine Greve i Hordaland, er 43-åringen tiltalt for å ha knivdrept sin egen kone på Follese i Askøy i februar i fjor.

Mannen meldte seg selv i Bergen fengsel. Han og ektefellen var opprinnelig fra Somalia, men hadde norsk statsborgerskap. Da drapet skjedde, var de seks barna deres i alderen ett til 18 år. Den da 41 år gamle mannen erkjente raskt straffskyld.

I fengselet skal mannen ha møtt opp med en pakket koffert og opplyst at han skulle sone fordi han hadde drept sin kone. Han skal ha forholdt seg rolig og vært klar til å flytte inn i fengselet.

Ifølge tiltalen ble den 39 år gamle kona stukket «en rekke ganger i overkroppen med kniv», før hun etter kort tid døde blant annet på grunn av lungekollaps, skader på hjertet og forblødning.

Mannen er også tiltalt etter den gamle straffelovens paragraf om familievold. Bakgrunnen er, ifølge tiltalen, at han over en periode på nesten åtte år drev med mishandling av fem av barna sine.

«Han har også utøvd vold mot barnas mor, NN, når ett eller flere av barna har vært vitne til det», heter det i tiltalen.

Kan bli arveløs

Tiltalen for drap er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten. I tiltalen tas det også forbehold om å kreve dom på tvungent psykisk helsevern for 43-åringen.

Det tas også forbehold om å fradømme ham arverett.

– Saken er sendt over til Nordhordland tingrett for beramming, sier Ellen Cathrine Greve.

Hun sier selve gjerningsbeskrivelsen i saken var klar ganske tidlig, men at de rettspsykiatrisk sakkyndige har brukt en del tid på saken. Det er også avgitt to tilleggserklæringer fra de sakkyndige.

– Vi har lagt til grunn at han i utgangspunktet kan få vanlig fengselsstraff. Han er ikke funnet utilregnelig av psykiaterne per nå, men det kan komme opp ting under rettssaken, der de sakkyndige også skal være med. Derfor har vi tatt forbehold om at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om tvunget psykisk helsevern, sier Greve.

Tvungent psykisk helsevern er en strafferettslig særreaksjon som brukes hvis en person finnes utilregnelig, men der det samtidig er behov for å verne samfunnet mot ny, alvorlig kriminalitet.