Ny vurdering kan gi Andøya-omkamp

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) lover å komme tilbake til Stortinget med nye vurderinger dersom regnestykket rundt Andøya flystasjon viser seg å være mangelfullt.

  • Tonje Egedius

– Dersom det skulle komme vesentlige endringer i tallgrunnlaget, er det selvsagt noe vi vil komme tilbake til Stortinget med, sa Søreide på spørsmål fra Venstre-leder Trine Skei Grande da Stortinget tirsdag behandlet langtidsplanen for Forsvaret.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mener kostnadene ved flytting er undervurdert

Forsvarsdepartementet understreker overfor NTB at de fullt og helt stoler på beregningene som ligger til grunn for avgjørelsen om å legge ned flystasjonen. At nye vurderinger vil bli gjort dersom tallgrunnlaget skulle endre seg, er i tråd med vanlig praksis, anføres det.

KrF, Venstre, Sp og SV mener på sin side kostnadene ved å flytte virksomheten fra Andøya flystasjon til Evenes er undervurdert, og at anslagene for hva en delt løsning vil koste, i beste fall er usikre.

Ap sikrer flertall for planen

Det er Arbeiderpartiet som sikrer Regjeringen flertall for langtidsplanen. Avtalen innebærer at de nye maritime overvåkingsflyene samles på Evenes, med den framskutte basen for kampflyene.

Kostnadene ved en delt løsning mellom Evenes og Andøya er for høye, ifølge Stortingets tre største partier. Årsaken er at det må etableres langtrekkende luftvern av hensyn til de nye overvåkingsflyene.

– Dette argumentet er overdrevet, sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB i helgen. Hun mener tallgrunnlaget bør ettergås av eksterne, i likhet med argumentasjonen om luftvern.

– Det har vi tid til, for i realiteten må ikke en endelig avgjørelse om Andøya fattes før i 2020, sier Sp-toppen og viser til at Andøya fortsatt skal være base for de gamle Orion-flyene til et stykke utpå 2020-tallet.

Landmaktutredning

Forsvarsministeren ble kritisert av opposisjonen, inkludert Arbeiderpartiet, for å ha skjøvet på den såkalte landmaktutredningen. Stortingsflertallet mener regjeringen burde ha hatt denne hærstudien klar samtidig med langtidsplanen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen på en skarpskytingsøvelse med soldater fra 2. bataljon under et besøk hos Hæren i fjor.

Når landmaktutredningen ikke er klar før neste høst, hvor enkelt er det da å se helheten i regjeringens forsvarspolitikk, ville KrF-leder Knut Arild Hareide vite.

– Det er en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Trusselbildet har endret seg. Vi er nødt til å være sikre på at vi gjør de riktige investeringene, svarte Søreide.

Hun mener utviklingen i trusselbildet gir nye utfordringer for Hæren, med tanke på mobilitet, slagkraft og beskyttelsesevne. Spørsmål om urban krigføring er også aktualisert, ifølge forsvarsministeren.

– Vi prioriterer forsvarsevnen. Det er det avgjørende i denne langtidsplanen, fastslår hun.