3245 nordmenn er døde med covid-19 i år. To av tre døde utenfor sykehus.

Ny medisin kan redde flere covid-syke fra alvorlig sykdom. – Vi må bli flinkere til å bruke den, sier Espen Rostrup Nakstad.

På Ullevål sykehus har de hatt mange pasienter med covid-19 eller influensa den siste tiden.

Frem til 18. desember i år er det registrert totalt 4670 covid-19-assosierte dødsfall i Norge, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste ukesrapport. Nesten 70 prosent av dødsfallene har skjedd i år.

Det henger sammen med en helt enorm smittespredning. FHI regner med at 60–80 prosent av den norske befolkningen har vært smittet i år.

  • Alle smitteverntiltak ble fjernet 12. februar.
  • Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom, men er mer smittsom.
  • Svært inngripende tiltak måtte ha blitt tatt i bruk for å hindre smittespredning. Det ønsket ikke myndighetene å gjøre. Selv Kina, som har sverget til en nullvisjon, har måttet gi opp. De står nå foran en enorm smittespredning og muligens millioner av dødsfall.
  • Når det er så mye smitte i samfunnet, er det bortimot umulig å hindre at smitten også sprer seg på sykehjemmene, der mange av samfunnets svakeste bor.

Flertallet av dødsfallene har skjedd på sykehjem

Det er på sykehjemmene svært mange av dødsfallene har skjedd. Tall som FHI har hentet frem for Aftenposten, viser at covid-dødsfall i 2022 fordeler seg slik:

34 prosent av dødsfallene har vært på sykehus.

62 prosent på annen helseinstitusjon.

3 prosent utenfor helseinstitusjon.

Med «annen helseinstitusjon» menes i hovedsak sykehjem, der svært mange av beboerne er veldig gamle og syke.

Årsaken til at mange har dødd på sykehjem og ikke på sykehus, er at mange sykehjemsbeboere regnes for å være så svake at de ikke vil ha nytte av den behandlingen som gis på sykehus.

Ny medisin gir håp for de svakeste

Vi ser altså at covid-19 krever mange dødsofre i en gruppe som har vanskelig for å beskytte seg selv mot smitte, samtidig som de regnes som for svake til å tåle sykehusbehandling med pustehjelp.

Dette er med andre ord en pasientgruppe som kan ha veldig god bruk for en annen form for behandling. Den kan de nå få. Siden 8. desember har tabletter som heter Paxlovid vært tilgjengelig i Norge.

Paxlovid har vært tilgjengelig i Norge siden 8. desember.

Tablettene kan dempe virusinfeksjonen, forutsatt at de blir tatt tidlig i forløpet.

– Hvis man er i målgruppen og tar Paxlovid tidlig i sykdomsforløpet, det vil si innen fem dager, vil man kunne redusere antall innleggelser med mer enn 80 prosent, opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Tablettene er særlig godt egnet for de svakeste pasientene, som typisk bor på sykehjem.

– Sykehjemspasienter vil vanligvis ikke tilbys respiratorbehandling ved covid-19. Derfor vil Paxlovid være et spesielt viktig tiltak for denne gruppen, sier Nakstad.

– Vi må blir flinkere til å tilby tablettbehandling mot covid-19 i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Lite brukt til nå

Men, myndighetene har i oppstarten ikke vært fornøyd med hvor mange som bruker den nye medisinen. Frem til 18. desember, var tablettene kun blitt skrevet ut til 205 personer, ifølge TV2.

– Vi må blir flinkere til å tilby tablettbehandling mot covid-19 i Norge, sier Nakstad. Han tror den nye medisinen har vært lite brukt fordi ordningen ikke har vært godt nok kjent blant helsepersonell.

Helsedirektoratet har denne uken sendt ut en påminnelse til alle landets kommuner, og samtidig understreket at gratis selvtester må tilgjengeliggjøres for de samme gruppene.

Slik virker den nye medisinen

De fleste eldre som får covid-19 vil være preget av feber, slapphet, sår hals, nysing eller andre symptomer på luftveisinfeksjon.

  • En koronatest må tas så raskt som mulig.
  • Testingen må gjentas hver dag for å avklare om det er covid-19 eller andre sykdomstilstander.
  • Hvis man tester positivt må en lege avgjøre om Paxlovid-behandling er forenlig med annen medisin som pasienten eventuelt bruker.
  • Paxlovid er tilgjengelig på apotek, sykehjem og sykehus. En lege skal kunne få tatt i bruk Paxlovid samme dag som pasienten tester positivt.
  • Paxlovid hemmer et enzym som viruset trenger for å kopiere seg selv i cellene våre. Uten dette reduseres virusmengden raskt og man blir mindre syk.

Dette er myndighetenes smittevernråd nå

For å begrense smittespredning til eldre, har britiske myndigheter kommet med et råd til befolkningen: unngå eldre dersom du har symptomer på luftveissykdommer.

Espen Rostrup Nakstad sier norske helsemyndigheter har et stående råd om å være hjemme ved luftveissymptomer, slik at smittespredningen i det offentlige rom begrenses.

I tillegg har myndighetene gitt råd om ekstra forsiktighet dersom man bor sammen med noen som blir syke, man selv jobber i helsetjenesten eller man planlegger å besøke særlig utsatte personer.