Norge

Færre unge tar abort

Abortraten blant tenåringer var i fjor den laveste som er registrert på de 25 årene som er gått siden vi fikk loven om selvbestemt abort. Men samlet sett øker aborttallene.

I alt var det 16,3 tenåringsaborter per 1.000 kvinner i alderen 15 til 19 år i 2003 mot 16,9 året før. I 1979 var det 24,2 tenåringsaborter per 1.000 kvinner. Tenåringer i Finnmark var de som oftest tok abort, mens de laveste ratene var i Vest-Agder og Rogaland, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I fjor ble det totalt utført i overkant av 13.800 aborter. Det var nesten 300 flere enn året før. Flest kvinner i alderen 20 til 24 år valgte svangerskapsavbrudd. Der var raten 26,8 aborter per 1.000 kvinner.

Østfold hadde en økning på 13 prosent i antallet aborter i fjor, mens Rogaland hadde en nedgang på vel 5 prosent i forhold til året før.

Les mer om

  1. Helse