Norge

Oslo bruker private mest

Innbyggerne i Nord-Norge bruker nesten ikke private sykehus. Oslo-folk bruker dem til gangs.

 • Forf>
 • <forf>anne Hafstad Siri Gedde-dahl <

Aftenposten skrev i går at det har vært en eksplosiv økning i bruk av private sykehus for å behandle flere pasienter etter at staten overtok ansvaret for sykehusene i 2002. Regningen på rundt 800 millioner kroner bare i 2003, tar det offentlige. Men om du behandles på et privat sykehus eller ikke, er i stor grad avhengig av hvor i landet du bor. En gjennomgang Aftenposten har gjort viser at det er store geografiske forskjeller i bruk av private helsetilbud. Bruken av private totalt sett er høyest i Helse Øst, altså i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. I 2003 ble 4,4 prosent av all sykehusbehandling i denne regionen utført på private klinikker. Til sammenligning var tilsvarende andel i Helse Nord beskjedne 0,3 prosent. Hovedtyngden av behandlingen som gis ved private klinikker er kirurgiske inngrep. I Helse Øst ble nesten 10 prosent av alle slike inngrep utført i privat regi.

Flere årsaker.

Årsakene til de store regionale forskjellene er dels historiske og dels bevisst politikk fra ledelsen i de regionale helseforetakene. I Oslo og Akershus ble det inngått avtaler med noen få private sykehus allerede på 1990-tallet, lenge før staten overtok sykehusene. — Dette førte til økt etablering av private klinikker og sykehus, sier professor i helsepolitikk Terje P. Hagen, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo. Han er klokkeklar på at befolkningen i Oslo og Akershus har et bedre tilbud fra private aktører enn ellers i landet, selv om også helseforetak i andre landsdeler ofte har inngått avtaler med private sykehus i Oslo. - Geografiske avstander betyr mye for hvordan tilbud av helsetjenester utnyttes, sier Hagen.

Urimelig med private.

I Helse Nord har man ingen tradisjon for bruk av private sykehus, ganske enkelt fordi det ikke har vært et slikt tilbud før nå. Å sende pasienter fra Nord-Norge til for eksempel Oslo vil innebære så store økte kostnader at det synes direktøren i Helse Nord lite om.- Vi har langt på vei vært selvdekkende, og har i liten grad hatt behov for bruk av private. Vi forsøker å tilby flest mulig pasienter et tilbud i offentlige sykehus i egen region. Når det nå er kommet private tilbud også i Nord-Norge, sender vi noen spesielle pasientgrupper til private, men omfanget er svært beskjedent, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord. Han har tatt et bevisst valg om ikke å øke bruken av private tilbud. - Jeg synes ikke vi kan øke bruken av private når vi strammer inn på alle de offentlige sykehusene. I våre offentlige sykehus har vi redusert med 500 stillinger. Da er det urimelig å bruke ressurser på private sykehus og klinikker, sier Vorland. Administrerende direktør Tor Berge har en annen holdning. - Jeg synes det er fornuftig å bruke de private som supplement. Det har blant annet ført til at ventetiden for behandlinger gått ned. Dessuten ligger det klare politiske føringer bak bruken av de private aktørene, sier Berge.

 1. Les også

  - Nødvendig for å redusere ventelistene

 2. Les også

  - Jeg får bedre service på Volvat

 3. Les også

  Privat behandling for 800 mill.

Iveren etter privatisering er størst i øst og sør i landet. Bildet er fra private Omniaklinikken i Oslo, som behandlet over 9000 pasienter på statens regning i 2003. Foto: LISE ÅSERUD / SCANPIX

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. NORGE

  Tre år etter at loven ble innført: Et fåtall guttebabyer omskjæres på norske sykehus

 2. NORGE

  Kreftpasienter på en rekke sykehus operert med ny metode. Ti fikk spredning.

 3. NORGE

  Staten kjøpte privat øyebehandling for 200 millioner. Offentlige sykehus sier de kunne gjort jobben for 33 millioner.

 4. NORGE

  Aleris økte profitten ved å splitte medisindoser. Nå reagerer flere stortingspolitikere.

 5. DEBATT

  Når offentlige sykehus oppgir ventetider som ikke er reelle, undergraves alternativene | Fagermoen og Loennecken

 6. NORGE

  Fortsatt nei til en av verdens dyreste medisiner