FHI venter influensaepidemi til vinteren. Er særlig bekymret for små barn

Influensasesongen er forsiktig i gang. FHI anbefaler innstendig utsatte barn og unge om å vaksinere seg.

Mange barn har ikke hatt influensa. FHI anbefaler at barn i risikogruppene blir vaksinert.

I Norge har 81.000 barn en sykdom eller tilstand som gjør dem spesielt utsatt for å bli syke av en influensa.

På en pressekonferanse torsdag sa Camilla Stoltenberg at kun åtte prosent av disse barna ble vaksinert mot influensa i fjor.

Stoltenberg er direktør i Folkehelseinstituttet (FHI).

Den lave vaksinasjonsdekningen bekymrer helsevesenet. Camilla Stoltenberg oppfordrer derfor foreldre til barn i risikogruppen om å la barna deres vaksineres.

Utsatte barn kan dø

Vanligvis pleier mellom 20 og 30 prosent av alle barn å få influensa. Men fordi det nå er mange barn som aldri har hatt influensa tidligere, frykter man at tallet blir høyere i år.

Ifølge FHI vil de aller fleste barn ha møtt flere influensavirus før fylte åtte år.

– De aller fleste barn tåler influensa. Men noen blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus. Man ser også dødsfall blant barn nesten årlig, opplyser Camilla Stoltenberg.

500 barn innlagt med influensa hvert år

I underkant av 10 prosent av barn i Norge anbefales influensavaksine fordi de har en grunnsykdom som øker risikoen for alvorlig forløp av influensa.

De aller fleste av disse barna har astma eller en annen lungesykdom. I tillegg er det flere tusen barn med hjertesykdom, diabetes og nevrologiske sykdommer som epilepsi.

Ved influensasykdom vil barn med risikotilstander kunne oppleve forverring av sin sykdom og lettere kunne få følgesykdommer som for eksempel lungebetennelse.

Barn i risikogruppene anbefales derfor influensavaksine fra 6 måneders alder.

Tall fra Norge indikerer at omtrent én prosent av norske barn får en influensadiagnose hos fastlegen hver vinter. Og rundt 500 barn blir lagt inn på sykehus med influensarelaterte sykdommer.

Barn kan få vaksinen i nesen

Nytt i år er at de minste barna kan få vaksinen som nesespray, og ikke som et stikk i armen. Dette tilbudet går til barn mellom to og 17 år.

– Influensa har vært stort sett fraværende under pandemien på grunn av strenge smitteverntiltak, og befolkningens beskyttelse mot influensa er dermed lav. Noen barn har aldri hatt influensa og har ingen eller lite immunitet. Derfor er det svært viktig at risikogruppene husker å få influensavaksinen i år, sier Stoltenberg.

Bakgrunnen for oppfordringen er at Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet nå forbereder seg på en epidemi.

En epidemi er et utbrudd av en sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker i mindre områder. En pandemi rammer mennesker over et omfattende geografisk område.

Vaksinen ikke lenger gratis

Fjorårets sesong var utenom det vanlige, og influensasesongen ble forskjøvet til våren. Da så man at influensavirusene hadde endret seg. I år ser man at virusene har endret seg ytterligere.

– Omtrent 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper for alvorlig influensa, men vi er et stykke unna målet om at minst 75 prosent av disse skal få influensavaksine, sier Camilla Stoltenberg.

Hun viser til dekningstallene fra sesongen 2021–2022. Blant voksne i risikogruppene har vaksinasjonsdekningen økt kraftig i løpet av få år.

Dekningen var i fjor, som tidligere år, høyere blant folk i eldre aldersgrupper. I fjor så man imidlertid også en kraftig økning i vaksinasjon blant yngre voksne i risikogruppene. De nådde en dekning på 50 prosent, ifølge SSB.

– Dette skyldes nok i stor grad at vaksinering var gratis eller nesten gratis for risikogruppene under pandemien. Det å fjerne den økonomiske barrieren bidro også til å redusere sosiale forskjeller, sier Stoltenberg.

I år er vaksinen ikke gratis. Heller ikke for barn.

På pressekonferansen oppfordret Camilla Stoltenberg de som vaksinerer, leger og apotek, om ikke å ta for store gebyrer.

– Det er viktig at de som vaksinerer tilstreber lav pris, slik at alle som bør ha vaksinen, har råd til å ta den, er den klare oppfordringen fra Stoltenberg og Guldvog.