Trekker seg som utvalgsleder etter konflikter

Den erfarne byråkraten Tor Saglie har bedt om å få fratre som leder for avkommersialiseringsutvalget. – Temperaturen er blitt veldig høy i diskusjonene, sier han.

Tor Saglie fikk i august ansvar for å lede regjeringens utvalg. Nå trekker han seg.

Utvalget er nedsatt av Kongen i statsråd. Mandatet er blant annet å finne ut hvordan kommersielle aktører kan fases ut av skattefinansierte velferdstjenester. Det var sentralt i budsjettavtalen mellom regjeringen og SV.

Nå har utvalgsleder Tor Saglie bedt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om å få fratre som leder.

Han skal ha informert utvalget om dette torsdag ettermiddag, får Aftenposten opplyst.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) bekrefter at Saglie har trukket seg. – Jeg tar til etterretning at lederen for avkommersialiseringsutvalget har trukket seg. Vi trenger nå noe tid i departementet for å finne ut av hvordan vi kan løse denne situasjonen, skriver Gjelsvik til Aftenposten.

Utfordrende samarbeidsklima

– Til tross for at jeg har brukt mye tid og krefter på å få til en felles forståelse, må jeg konstatere at jeg ikke har lykkes med å få alle om bord, sier Tor Saglie til Aftenposten.

Han beskriver et utfordrende samarbeidsklima internt i utvalget. Røffe tilbakemeldinger til ham personlig har gått ut over hans faglige ledelse av arbeidet, sier han.

– Temperaturen er blitt veldig høy i diskusjonene. I dette bildet hører også boikott av utvalgsmøte samt spredning av feilaktige opplysninger på sosiale medier, sier Saglie.

Vanskelig å utrede godt nok

– Jeg har forsøkt å få til et felles ståsted og godt samspill om krevende oppgaver, men har ikke lykkes fullt ut. I en sånn situasjon er det vanskelig for meg å levere på det faglige mandatet, sier han.

Saglie sier utvalget skal utrede styring og forvaltning av hele velferdsstaten. Videre at det er stort behov for å gjøre endringer på ganske fundamentale områder. Han er bekymret for at dette blir vanskelig å utrede godt nok uten et godt samspillsklima internt i utvalget.

– Vi blir hemmet som arbeidsfellesskap av at vi ikke er sammensatt slik at vi kan bli enige om et felles arbeidsfundament, tilføyer han.

Saglie stiller spørsmålet om det kan være alternative måter å arbeide med oppgaven på.

– Jeg har anbefalt departementet å vurdere andre organisatoriske rammer for utredningsarbeidet som alternativer til dagens organisering.

Var «fullstendig uaktuelt»

Det var i januar Aftenposten kunne avsløre at flere utvalgsmedlemmer truet med å trekke seg fra utvalget. De hadde ikke lenger tillit til Saglie som leder.

De mente Saglie hadde håndtert intern uenighet om utvalgets mandat dårlig. Ikke minst gjaldt det en konflikt i utvalget etter et møte i november.

Da Aftenposten den 25. januar spurte departementsråd Petter Skarheim i KDD om hans tanker om at medlemmer ikke hadde tillit til Saglie, svarte han:

– Det er jo fullstendig uaktuelt å avsette en utvalgsleder som er oppnevnt av Kongen i statsråd. Det er meg bekjent aldri skjedd før at en utvalgsleder er blitt avsatt.

Nå har Saglie likevel altså bedt om å få gå av.

Flere utvalgsmedlemmer valgte å ikke møte på utvalgsmøtet i slutten av januar.

3. februar kunne Aftenposten presentere innholdet i en samtale fra en ekspedisjonssjef i departementet, der ekspedisjonssjefen skjelte ut et utvalgsmedlem.

I den første versjonen av saken sto det at utvalget skal utrede hvordan private aktører kan fases ut av velferden. Det riktige er kommersielle aktører. Saken er oppdatert 17. februar klokken 10.58.