Lagmannsretten vil løslate dronesiktede Andrej Jakunin

Lagmannsretten har bestemt at dronesiktede Andrej Jakunin skal løslates fra varetekt. PST har anket beslutningen, og lagmannsretten går med på at siktede blir sittende i varetekt til anken er behandlet.

Advokat Bernt Heiberg er forsvarer for Andrej Jakunin som er pågrepet for droneflyvning på Svalbard.

– Jeg er godt fornøyd med at lagmannsrettens flertall slår fast at loven ikke er brutt, og at fengsling dermed ikke kan skje, sier hans forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Lagmannsretten slår fast at det ikke er straffbart å fly fritidsdrone i Norge, fortsetter han.

– Følgelig kan ikke Jakunin mistenkes for å ha brutt noen lov, og må løslates, sier Elden.

PST opplyser til NTB at de anker løslatelsen til Høyesterett. De ber om at han holdes i varetekt til fengslingen er behandlet.

– Kjennelsen vil bli anket og vi ber om oppsettende virkning, sier informasjonsdirektør Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Jakunins forsvarer Bernt Heiberg sier til NTB at lagmannsretten har gitt PST medhold i oppsettende virkning, som betyr at Jakunin blir sittende til Høyesterett har behandlet saken.

Dissens

Kjennelsen i Hålogaland lagmannsrett ble avsagt under dissens. To av tre lagdommere mener at privatpersoners droneflyvning ikke omfattes av sanksjonene mot Russland.

Foruten Jakunin er tre andre russere pågrepet og varetektsfengslet for droneflyvning i Norge.

Jakunin ble pågrepet i Hammerfest mandag i forrige uke, siktet for droneflyvning på Svalbard. 47-åringen ble i Vestre Finnmark tingrett onsdag i forrige uke varetektsfengslet i to uker, men anket fengslingen til Hålogaland lagmannsrett.

– Britisk statsborger

Jakunin, som har russisk og britisk statsborgerskap, anser seg som britisk, og mener derfor at forbudet for russere mot å fly drone ikke gjelder ham.

– Jeg er en britisk statsborger som har gyldig droneoperatørlisens og pilot-ID utstedt av britiske myndigheter. Jeg fløy og opererte en lett, ikke-kommersiell drone mens jeg seilte rundt Spitsbergen, sa Jakunin i en pressemelding sendt ut av hans forsvarere mandag.

Han omtaler droneflyvningen som hobbyflyvning og erkjenner ikke straffskyld.