Paprika måtte gi tapt

I flere år har anti- paprikaaktivister kjempet en tilsynelatende håpløs kamp. Men nå er kravet innfridd: Stabburet lager en paprikafri Grandiosa.

Han og paprikamotstanderne har fått gjennomslag for kravet om en paprikafri pizza.

– En jubeldag for oss som har plukket vekk paprikaen i alle år, forteller Joakim Fossum Strugstad (29) fra Hamar.

For to år siden startet han en Facebook— og Nettbygruppe på Internett for å synliggjøre kravet om å få bort paprikaen fra den mest kjøpte varianten av Grandiosapizzaen. Facebookgruppen fikk 2000 medlemmer. Men de er ikke alene. Det er registrert minst 14 andre Facebookgrupper med det samme kravet. Til slutt kom Stabburet dem i møte.

Gir etter.

– Nå gir vi etter for presset, opplyser informasjonsleder Inger Marie F. Ingdahl hos Stabburet. Om et par uker kommer det en Grandiosa-variant uten paprika på markedet – i første omgang frem til 1. mai, for å teste ut om kravet er så massivt som aksjonistene skal ha det til.

Stabburet er dermed en av stadig flere matprodusenter som har valgt å ta hensyn til krav fremmet gjennom Facebookgrupper eller e-post- aksjoner. Coca-Cola har opplevd det med Urge-brusen, kjeksprodusenten Sætre har erfart det med bokstavkjeksene – og nå Stabburet.

– Aksjonsgrupper på nettet gir forbrukere mer makt overfor produsentene i form av at ønskene deres kommer tydeligere frem. Vi ser på denne typen av mobilisering som en ny og økende trend, sier Inger Marie F. Ingdahl.

Forsker Eivind Jacobsen ved Statens institutt for forbruksforskning spår også at vi vil oppleve mer av slike aksjoner i fremtiden. Men når det gjelder paprikaen på Grandiosaen, så tror han Stabburet er flinke til å bruke alle slike forbrukeraksjoner i markedsføringen.

– Slike aksjoner er en gavepakke for Stabburet. Den forsterker og fornyer båndene mellom forbrukerne og Stabburet. Derfor tror jeg ikke den paprikafrie pizzaen satt så langt inne, sier han.

Lunken.

Paprikaaktivisten Joakim Fossum Strugstad forteller imidlertid at det i utgangspunktet ikke var så lett å få Stabburet til å høre på paprikamotstanderne. Det har vært en til tider intens og lang kamp, føler han, for å få det slik som han og støttespillerne har ønsket.

– I starten, for to år siden, fikk vi en heller lunken respons fra Stabburet, forteller han.

29-åringen har spist to-tre Grandiosaer i uken i flere år. Måltidene har alltid startet med at han plukker bort de røde paprikaene. –Paprikaen er ikke god. Den passer rett og slett ikke på pizzaen, mener han.

Støtte.

En undersøkelse utført av Synnovate, på oppdrag for Stabburet, har bekreftet at en stor andel av befolkningen deler hans motstand mot paprikaen. 750 000 nordmenn ønsker seg en Grandiosa uten paprika og med mer ost, viste undersøkelsen.

– Når vi nå har klart å overtale Stabburet, tror jeg dette vil føre til lignende krav mot matprodusenter, sier Joakim Fossum Strugstad.