Norge

Forsvaret: Det var ikke en ubåt som krenket norsk fjord

Om det var fugl eller farkost som beveget seg i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane i mars kan Forsvaret ikke svare på. Men det var for lite til å være ubåt, mener Forsvaret.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Så sent som onsdag kveld denne uken fikk Forsvaret inn melding om en mulig ubåtobservasjon utenfor Troms. En godt voksen kvinne tok bilde av det hun mente var et periskop.

Og kvinnen hadde rett! Samtidig kunne Forsvaret berolige med at det hun tok bilde av var en norsk ubåt.

Forsvaret går nå ut og sier at de setter stor pris på slike observasjoner. Det gjør de samtidig som de konkluderer rundt meldingen om en mulig fremmed ubåt i Dalsfjorden i mars, som først ble rapportert av nettsiden aldrimer.no.

De hadde også video av hendelsen:

Mysteriet i Dalsfjorden bare delvis oppklart

Den historien startet slik:

Mandag 21. mars midt på dagen ser og filmer lastebilsjåfør Frank Vik et «legeme» som beveger seg på overflaten i trange Dalsfjorden i Sunnfjord i Sogn og Fjordane.

«Legemet» holder stø kurs, forholdsvis høy fart, og den laget kjølvann.

Vik, som filmer legemet bevegelse, er overbevist om at det er en ubåt. Han varsler det lokale politiet, som igjen varsler Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) utenfor Bodø. De velger ikke å sette i gang en jakt på den mulige ubåten.

Saken blir kjent for offentligheten da nettstedet aldrimer.no torsdag 12. mai skriver om ubåtalarmen som ikke utløste noen aksjon.

At Forsvaret tilsynelatende viste liten interesse for å få avklart om det var en ubåt fikk stor oppmerksomhet.

 • Her er Forsvarets egen forklaring på hvorfor de ikke forfulgte den mulige ubåtsaken i mars:

En erfaren ubåtjeger Aftenposten snakket med utelukket sjøfugl.

Generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Ingen klarhet i hva som ble filmet

Men Forsvaret valgte likevel å gå grundig inn i saken.

Som Aftenposten skrev den 15. mai fikk Etterretningstjenesten i oppdrag å avgjøre om det Frank Vik filmet var en ubåt eller noe helt annet.

Flere ulike fagfolk innenfor det militære har vært med på å vurdere bildene.

Torsdag la Forsvaret ut en pressemelding om at undersøkelsene er avsluttet, og at konklusjonen er at det ikke var noen ubåt.

Dette skriver Forsvaret på forsvaret.no:

​​​​​«Forsvarets eksperter har gjort grundige analyser for å finne ut hva det ukjente objektet som ble observert i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane i påsken kunne være.

– Objektet kan ikke entydig identifiseres. Imidlertid er størrelsen på objektet vurdert til å være vesentlig mindre enn størrelsen til en ubåt. Størrelse, fart, bevegelse og bølger er essensielle faktorer som ekspertene har vurdert, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Fo​rsvarets operative hovedkvarter.

– Hva kan objektet ha vært?

– Ekspertene kan ikke utelukke at objektet har biologisk opprinnelse eller er en mindre fjernstyrt undervannsfarkost som ikke krever et moderskip. Men det vi nå med sikkerhet kan si er at det ikke var en ubåt, understreker Jakobsen.»

Burde Forsvaret klare å se om det var fugl eller farkost?

Aftenposten har stilt følgende spørsmål etter at undersøkelsene er avsluttet:

– Hva slags undersøkelser er faktisk gjort?

– Vi har gått gjennom bildematerialet. Ut fra det vi har kunnet tyde har vi kommet til at beslutningen om ikke å forfølge saken den aktuelle dagen var korrekt, sier kaptein og presseoffiser Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) utenfor Bodø.

– Det ble ikke nødvendig å sende inn miniubåt i Dalsfjorden for å sjekke bunnen?

– Nei, det ble ikke sett på som nødvendig.

– Kan det oppfattes som lite tilfredsstillende at Forsvaret ikke har klart å avgjøre hva som ble filmet?

– Vår vurdering har gått på om det var korrekt å la være å forfølge saken, om vi skulle sette inn ressurser.

– Men er det bekymringsfullt at Forsvaret ikke klarer å avklare hva dette faktisk var?

– Det kan man jo spørre om. Men det viktigste for oss er å avklare om dette var noe som truet det vi er satt til å beskytte, som norsk suverenitet. Om det var en farkost eller et naturfenomen er underordnet, vi er ikke bekymret, sier Stordal.

Flere har meldt fra om observasjoner

«Forsvaret har fått flere henvendelser om ulike objekter i sjøen etter at observasjonen i Dalsfjorden ble kjent i media,» heter det i torsdagens pressemeldingen fra Forsvaret.

Generalløytnanten Rune Jakobsen oppfordrer alle som oppdager et mistenkelig, uidentifiserbart objekt på sjøen, til å melde fra til politiet som igjen vil ta kontakt med Forsvaret.

– En av Forsvarets viktigste oppgaver er å overvåke våre land, sjø- og luftområder 24 timer i døgnet. Dette er viktig for å ivareta vår suverenitet og våre nasjonale verdier og interesser. Vi benytter oss av en rekke sensorer, både sivile og militæret, men bildet vi etablerer blir aldri komplett. Derfor er vi avhengig av å ha en god dialog med befolkningen, spesielt kystbefolkningen, sier Jakobsen.

Her er oppskriften Forsvaret har til privatpersoner, om de ser noe mistenkelig i sjøen:

 • ​Ta bilder og video av objektet.
 • Ta så raskt som mulig kontakt med din lokale politistasjon. Hvis du ikke vet telefonnummeret til din lokale politistasjon, ring 02800.
 • Politiet vil, gjennom bistandsinstruksen, straks ta kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter.
 • ​​Forsvaret vil ta kontakt med deg dersom de trenger ytterligere informasjon.
Norsk ubåt i Ulaklassen i overflatestilling.
 • Les den utrolige historien om da en norsk skipper på et digert hvalskip forfulgte Tysklands mest effektive ubåtkaptein, under krigen:

«Det var min verste opplevelse under krigen,» fortalte ubåtkapteinen etterpå.

Les mer om

 1. Forsvaret