Henlegger sak mot politimann

Spesialenheten for politisaker har henlagt anmeldelsen mot en tidligere politibetjent i Trondheim i forbindelse med Fritz Moen-saken. Privatetterforsker Tore Sandberg ba Spesialenheten etterforske mulig brudd på straffeloven.

Polititjenestemannen bidro til å flytte drapstidspunktet til Sigrid Heggheim ett døgn fram til en tid da Fritz Moen ikke hadde alib

Det var i november i fjor, i forbindelse med at Tore Sandberg lanserte boken om Fritz Moen og de to drapene Moen ble dømt for og senere frifunnet for, at han anmeldte den nå pensjonerte politimannen. Saken henlegges fordi den er foreldet, skriver Adresseavisen.

Den tidligere polititjenestemannen som Sandberg nå ville ha etterforsket, hadde i oktober 1980 hovedansvar for etterforskningen av det uoppklarte drapet på Sigrid Heggheim. Polititjenestemannen bidro til å flytte drapstidspunktet ett døgn fram til en tid da Fritz Moen ikke hadde alibi, skriver Adresseavisen.

Det var i forbindelse med polititjenestemannens forklaringer i forbindelse med begjæringen om gjenopptakelse av de to drapssakene i 2000, at Tore Sandberg mente at polititjenestemannen måtte etterforskes.

Sandberg anmeldte også en fortsatt yrkesaktiv polititjenestemann for utilbørlig press under avhør, samt for å ha hevdet at politidokumenter var makulert, uten at de var det. I denne saken har ikke Spesialenheten konkludert ennå.

Fritz Moen måtte sone over 18 år i fengsel for drapene på Sigrid Heggheim og Torunn Finstad på slutten av 1970-tallet. Først 30 år etter ble han frikjent for begge drapene, den siste frifinnelsen kom først etter hans død.

Tore Sandberg (t.h) anmeldte politimannen da Sandberg ga ut bok om Fritz Moen. Her med Moens forsvarer, John Christian Elden.