Norge

Seks av ti mødre velger full lønn og kortere foreldrepermisjon

I Oslo velger bare hver tredje nybakte mor 80 prosent lønn og lang permisjon.

Det blir det veldig rart - og litt trist - å ha Julie i barnehagen hele dagen, selv om jeg tror det blir bra for meg å komme tilbake i jobb, sier Cathrine Thaning, som for tiden har permisjon uten lønn.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Andelen som velger 80 prosent dekning og den lengste permisjonstiden på 59 uker, synker jevnt og trutt.

Foreldre har to valg når de skal ta ut foreldrepenger: De kan ta ut 49 uker med full dekning, eller 59 uker med 80 prosent dekning. I Oslo har to tredjedeler valgt å ta ut full lønn. Bare én av tre velger 80 prosent (38 prosent på landsbasis).

Les også:

Les også

NHO vil kutte foreldrepermisjonen med syv uker

Tok ut hundre prosent

Cathrine Thaning fra Ullern er blant de to tredjedelene av mødre i Oslo som har valgt hundre prosent lønn i foreldrepermisjonstiden.

For tiden er hun hjemme uten lønn sammen med datteren Julie, som fyller ett år 6. november. – Mannen min kunne ikke ta ut 14 ukers fedrekvote i et strekk fordi han arbeider som konsulent på et større prosjekt. Han tok fem uker, og må ta resten senere, forteller hun.— Derfor ble det tre måneder uten lønn på meg, etter at jeg forlenget permisjonen med fem ukers ferie.

Les også:

Les også

Mammaperm på steroider

Angrer litt på valget

Thaning valgte hundre prosent dekningsgrad etter råd fra flere, fordi det er økonomisk mest lønnsomt.

– I ettertid angrer jeg litt. De ekstra ukene kunne kommet godt med nå, og det er kanskje bedre å ha litt mindre lønn en periode enn å være flere måneder helt uten inntekt, mener hun.

2709NYforeldrepenger-GiowZywnvk.jpg

Søker barnehageplass

Dessuten er datteren født på «feil» tid på året, så hun er heller ikke sikret barnehageplass slik «vårbarna» er. Men de er i gang med søknadsprosessen.

— Det skal bli bra å komme tilbake på jobb 1. november og få lønn på konto igjen, smiler Cathrine Thaning, som arbeider med PR og kommunikasjon i IT-selskapet SAP.

Les også:

Les også

Statsministeren toner ned Høyre og Frps barnehageløfter

49 uker lenge nok?

Ifølge NAV har den store økningen av andelen kvinner som velger 100 prosent dekning sannsynligvis sammenheng med at det er mest økonomisk lønnsomt for de fleste, sammenlignet med 80 prosent dekningsgrad. "I tillegg har permisjonslengden blitt forlenget flere ganger de siste årene. Det kan være at noen mottakere finner at det for dem er en tilfredsstillende lengde på permisjonen," skriver NAV i en kommentar til tallene som ble lagt frem etter første halvår.

Horne: — Velg det som passer best

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ikke undersøkt hvorfor hundre prosent-andelen har økt så mye.

— Jeg har ikke har noen mening om foreldre bør velge 80 eller 100 prosent dekning, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Hvert par må velge det alternativet som passer dem best. Fleksibilitet og valgfrihet er det viktigste, foreldrene må finne den løsning som passer for dem og barnet .

Julie (snart 1) har mamma hjemme på ulønnet permisjon for øyeblikket.

— Overraskende høy andel

Seniorforsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå har forsket på familiepolitikk og likestilling. - Jeg ble overrasket over den høye andelen som nå tar ut 100 prosent lønnsdekning på foreldrepermisjon etter fødsel, sier hun.

— Dette er interessant, men er nok et uttrykk for at folk tilpasser seg ordningene og velger det som er mest økonomisk lønnsomt. Om det fører til at folk er hjemme kortere tid med barnet, vet vi ikke, sier hun.

- NAV-statistikken sier ikke noe om hvor mange som tar ut ulønnet permisjon i tillegg, men jeg vil tro mange velger det .

En hake ved ulønnet permisjon

PÅ NAVs nettsider står det imidlertid en advarsel til dem som prøver en kombiløsning: "Hvis du tar ulønnet permisjon i mer enn 14 dager, kan det påvirke retten din til blant annet sykepenger og pleiepenger."

Lappegård påpeker at når permisjonen blir så lang som den er nå, er det mindre å hente på å strekke den ut ved 80 prosents lønn og flere uker.- Barn som er født tidlig på året, vil få plass i barnehage når de er ett år, og mange kan foretrekke dette - av økonomiske eller andre grunner.

En foreldrepengeperiode på 49 uker ved 100 prosent dekning kan rekke helt frem til barnehagestart, med ferieavvikling i tillegg.

- Fedrekvote virker beskyttende

Lappegård er spent på hvordan fordelingen mellom fars og mors uttak av foreldrepermisjonen vil utvikle seg fremover.

- Vi vet ikke hvordan det vil slå ut for ulike grupper hvis det blir lettere å overføre fars del av permisjonen til mor, slik Regjeringen nå foreslår, sier hun.

Lappegård tror mange fedre ville latt være å ta permisjon hvis man tok bort hele fedrekvoten.

— Kvoten har en beskyttende effekt både overfor arbeidsgiver og overfor mor, som ofte ønsker å ta ut mer enn sin kvote, sier hun.

— De økonomiske og strukturelle forholdene har mye å si på fars uttak av permisjon.

Les også:

Les også

Kutt i foreldreperm får tommelen ned

Fedre i offentlig sektor tar mer av kvoten

Fedre som jobber i offentlig sektor tar i større grad ut fedrekvote enn fedre i privat sektor. Offentlig ansatte får 100 prosent av lønnen mens mange i privat sektor ikke får mer enn 6 G-beløpet i Folketrygden.

— Vi ser også at mors situasjon har betydning: hvis hun har krevende arbeid i privat sektor og høy utdannelse, tar far mer permisjon. Hvis de to tjener nokså likt, er det også større sjanse for at far tar ut mer.

Hun påpeker at vi har hatt mer enn 20 år med fedrekvote i Norge, og at mange pappaer har uttrykt at de ser på den som en rettighet noen nå vil ta fra dem.

— Å sammenligne med det som skjedde i Danmark blir ikke riktig – de hadde hatt fedrekvote bare i to-tre år før den ble fjernet, mens den er mye mer innarbeidet her i landet.

Les også

Støre vil ha nye ordninger for barnefamilier