Norge

Brannrammet London-blokk hadde fasadeplater som også er vanlige i Norge

Mange øyenvitner til London-brannen som hittil har krevd 17 liv, forteller at den spredte seg eksplosivt via fasadeplater i plast. Slike plater er også utbredt på norske bygninger.

Dette bildet viser kledningen på den 24-etasjers høye blokken som ble rammet av brann i London natt til onsdag.
  • Per Annar Holm
  • Thomas Olsen
    Journalist

London-brannen ble onsdag tema på en kongress for branneksperter i Lisboa. Sammen med eksperter fra hele Europa deltok også Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

– Vår engelske kollega fortalte at fasaden på høyblokken som brant, var pusset opp ved bruk av polystyren-plater for tre-fire år siden. Dette er også vanlig brukt i Norge, sier Søtorp, som ikke har noen statistikk som viser utbredelsen.

London-politiet tror at antallet døde etter nattens katastrofebrann i et 24-etasjers høyhus vil stige. Flere vitner har forklart at brannen svært raskt spredte seg fra fjerde etasje og opp bygningens fasade.

Brukes ofte på blokker fra 70- og 80-tallet

Norske eksperter vil ikke si at en katastrofebrann som den i London, ikke vil kunne skje i Norge. Ekspertene understreker at det norske regelverket er bra – hvis det følges:

– Vi ser ofte at det brukes plast når fasader skal pusses opp eller leiligheter etterisoleres. Men det er mer regelen enn unntaket at det lages hull i brannvegger uten at disse tettes etterpå, slik reglene krever, sier Søtorp.

Typisk er det at blokker fra 1970–80 pusses opp og verandaer glasses inn. Følges reglene, skal ikke brannfaren øke. Men kontroller avslører store feil og mangler som både skyldes slurv og ulovlige snarveier.

– Frykter oppussing

Forskningsleder Anne Steen-Hansen i RISE Fire Research er en av Norges fremste eksperter på brann i fasader:

– Om det begynner å brenne i en blokkleilighet, skal ikke brannen kunne spre seg ut av et vindu og oppover via fasadekledningen, sier Steen-Hansen.

Brannen i høyhuset i London spredte seg svært raskt ut til fasaden.

– Svært sårbart

Oslo brann- og redningsetat opplyser at de ikke har inntrykk av at det er veldig utbredt med plastkledning på høyhus i hovedstaden, men at det generelt sett blir mer brukt enn før.

– Det er ikke forbudt å bruke brennbar isolasjon, men det krever helt spesiell kunnskap om hvordan dette skal prosjekteres og utføres for at det skal bli brannsikkert. Det er kanskje spesielt viktig å være oppmerksom når det skal gjøre fasaderehabilitering og etterisolering av eksisterende bygg, skriver branninspektør Frode Michaelsen i brannforebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat i en e-post.

Han påpeker at feil montering eller skader på isolasjonen kan få store konsekvenser.

– Vi ser at løsninger der det er benyttet brennbare materialer, som f.eks. brennbar isolasjon, er mye mer sårbare enn ved bruk av ubrennbare materialer. Da kan den brennbare isolasjonen som opprinnelig kanskje var godt brannsikret, plutselig gi et vesentlig bidrag til rask brannspredning og røykutvikling.

Fem omsorgsboliger, flere leiligheter og forretninger ble totalskadet i Hole kommune da brannen gikk utvendig i 2006.

Utvendig spredning la leilighetskompleks i ruiner

Det har også vært omfattende branner som har spredt seg på utsiden av bygninger i Norge. Etter at en blomsterpotte selvantente på en balkong og omgjorde Vik torg i Hole kommune til en rykende brannruin i 2006, ble de norske brannforskriftene betydelig skjerpet. Hole kommune måtte tåle sviende kritikk etter brannen.

Fatal spredning

«Rapporten peker på at det var avvik fra byggeforskriftene, svakheter og mangler ved branntekniske forhold, og det var heller ikke foretatt en helhetlig vurdering av brannsikkerheten. Bygningen ble registrert som særskilt brannobjekt først seks år etter at den var tatt i bruk», skrev Aftenposten den gang.

Rapportene viste at planverket for evakuering var mangelfullt, i tillegg til at brannen for lett kunne spre seg slik at den fikk et så stort omfang.

Les også: Brann i boligblokk på Fornebu

Les mer om

  1. Brann
  2. London
  3. Oppussing