Det tar over to timer å sette noen i sentralarresten i Oslo. Lokalt i Bærum står 24 celler tomme og ubrukte.

Etter at politiet la ned den lokale arresten i Sandvika og begynte å kjøre pågrepne inn til Oslo, har antall pågripelser i Asker og Bærum gått drastisk ned. I fjor pågrep de i snitt tre om dagen. I mai og juni i år var antallet én om dagen.

Norske politimenn og kvinner blir utdannet til generalister, og en arbeidsdag kan variere enormt. Alt fra narkotika, vold og nasking, til drap, branner og dødsulykker, eller trafikksaker som avbildet her.

Langs E18 i Sandvika ligger det tidligere politihuset i Asker og Bærum politidistrikt. Bygningen var tidligere hovedsenteret i politidistriktet, som nå er blitt en del av et utvidet Oslo politidistrikt. Sammenslåingen er en konsekvens av nærpolitireformen.

Oslo politidistrikt besluttet at politiarresten i Sandvika skulle legges ned og flyttes til Politihuset på Grønland i Oslo. 26. april skjedde det. I dag står den tidligere operasjonssentralen og en moderne arrest tomme og ubrukte.

Siden da er bare 65 personer blitt pågrepet av politiet i Asker og Bærum. I løpet av hele 2016 ble rundt 1100 personer pågrepet i de to kommunene, ifølge tall fra politiet. Fortsetter trenden, vil antall pågripelser ha falt med to tredjedeler sammenlignet med fjoråret.

Nedleggelsen har skapt nye utfordringer for politibetjentene i Oslos nabokommuner. Ikke bare er avstanden til arresten økt med 17 kilometer, men det tar lengre tid å få personer som faktisk blir pågrepet, sjekket inn.

– Det har ikke løst seg. Det er nok en av de store tingene som gir oss «magesår», svarer politibetjenten Monica på spørsmål om flyttingen av arresten.

24 celler står ubrukte på politihuset i Sandvika. Rundt 1100 personer ble pågrepet i Asker og Bærum i fjor. Etter omorganiseringen av politiet i vår har dette antallet falt drastisk.

Mindre politi til stede

Hun og kollegaen Eirik sitter i patruljebilen på vei ut av Bærum til Majorstuen når Aftenposten treffer dem. Etter ønske fra dem har Aftenposten valgt bare å bruke fornavn. Tilsammen har de to over 35 års politierfaring.

– Det har vært noen utfordringer etter sammenslåingen, for hele reformen gjennomsyrer jo alle deler av organisasjonen, forteller Monica og legger til:

– Vi har vært tydelige på at hele sammenslåingsprosessen har gått altfor fort. Istedenfor å ta ting litt etter litt har man villet gjøre alt med en gang.

Eirik har jobbet 24 år på Majorstuen politistasjon, Monica 11 år i Asker og Bærum politidistrikt. Hun mener politiet blir mer fraværende etter arresten i Sandvika ble fjernet.

– I prinsippet når man kjører inn en arrestant og skal skrive en sak, så skal det bare trille en ny patrulje ut. På papiret fungerer det, for på papiret skal det være mange patruljer. Men det skjer ikke, forklarer Monica.

– Det har jo aldri fungert sånn i Oslo heller, at du skrur av, så kommer det en ny patrulje, sier Eirik.

Monica og Eirik har denne kvelden patruljetjeneste i alle de tre delene av enhet vest, store deler av kvelden ble brukt på å patruljere i Oslo.

Avstanden inn fra Asker og Bærum og lang ventetid inne i arresten på Grønland, gjør de to kommunene i vest mer sårbare.

– Det er klart at når to-tre patruljer forsvinner inn til arresten, så er det ikke politi igjen, forklarer Monica.

Selv stiller hun seg uforstående til hvorfor arresten i Sandvika ble lagt ned.

– Vi forstår at dette skulle frigjøre ressurser, med tanke på arrestforvarere. Men hvis noe skal forandres og byttes, så tenker vi jo at det skal være til det bedre. Jeg kan ikke se hvordan det gagner publikum eller oss, sier hun før Eirik legger til:

– Da tenker jeg at det er på grunn av økonomien.

Les også

LES OGSÅ: Politifolk snur ryggen til Høyre. Men Senterpartiet kan få tre ganger så mange politivelgere som i 2013.

Kl. 19.30: Kvinne bortført

Aftenposten ble med dem ut på patrulje en rolig kveld i juli. Det er sommerstille både i byen og nabokommunene, selv om det alltid skjer noe i Norges mest folkerike politidistrikt.

De må raskt omstille fra å snakke om politireformen til å rykke ut. En kvinne skal ha blitt fraktet skrikende bort av to menn.

Selv om patruljebilen kjører i godt over 120 km/t gjennom smågatene i utkanten av Oslo, prater de to rolig med hverandre. Klare beskjeder veksles i forsetet.

Det hele koordineres med operasjonssentralen og to andre patruljebiler over sambandet. De velger ikke bare den raskeste, men den taktisk smarteste veien. Fremme på stedet hvor kvinnen skal ha blitt tatt, har de to andre bilene kommet frem og har kontroll på situasjonen.

Fra og med 1. januar 2016 gikk Norge fra å ha 27 politidistrikt til 12. De nye politidistriktene jobber fortsatt med omorganiseringen, flere av politidistriktene har for eksempel ikke tatt en endelig avgjørelse for hvor mange eller hvor politiarrestene skal være.

Én pågripelse tar over to timer

Begge de to politibetjentene er enige om at det tar for lang tid å få en arrestant inn i arresten på Grønland.

– Det korteste jeg har opplevd er to timer og ett kvarter fra Asker, det er iberegnet kjøretid frem og tilbake. Da var det eneste vi skulle gjøre å kjøre inn en arrestant, ikke rapportskriving eller noe sånt, sier hun og legger til:

– Da vi hadde arresten i Sandvika, tok det rundt en halvtime å plassere noen i arresten.

Ofte er det mer som må gjøres når politiet plukker opp en person. En anmeldelse skal skrives, ofte genererer en sak minst tre til fire dokumenter.

– Det kan ta alt fra én time til mange timer å skrive en sak. Men jeg tror jeg kan telle på én hånd antall saker der saken ble skrevet på under en time, forteller Monica.

Politireformen skal føre til et «effektivt lokalt nærpoliti», men ikke alle i politiet mener reformen vil bringe mer politi ut i gatene.

Mange har fryktet at Oslo skal suge til seg alle ressursene i det nye politidistriktet.

– Jeg føler meg enda mer distansert fra publikum enn tidligere, forklarer Monica og legger til:

– Vi har hørt at poenget med reformen var å frigjøre ressurser, å få mer politifolk ut i gatene. Det kan godt hende at det skjer på sikt. Jeg lurer bare på når «på sikt» er, sier hun oppgitt.

Kl. 03.20: Mulig pirattaxi

Politibetjentene er tilbake i Bærum etter å ha patruljert i hovedstadens gater. Det har vært uvanlig rolig, påpeker de begge. Selv om det har vært ting å gjøre jevnt og trutt.

Men ved Engervannet i Bærum kjører en bil som får de to politibetjentene til å heve øyenbrynene. De diskuterer kjapt om de skal stoppe den. Blålysene skrus på, og bilen foran kjører rolig til siden.

Sjåføren blir bedt om å gå ut og får noen rutinespørsmål. Han blir spurt hva de to passasjerene heter, for å eventuelt avsløre om han kjører pirattaxi.

Denne gangen er det falsk alarm. Sjåføren er ferdig på jobb og kjørte bare sjefen og en kollega hjem. Og nå er skiftet snart over også for de to politifolkene som skal tilbake på vakt dagen etter.

Eirik ønsker ikke at de «rette folkene» skal få vite hvor sårbare politiet faktisk er, men vil at befolkningen og politikerne skal være klar over situasjonen.

Vil ikke at sårbarheten skal bli kjent

Ingen av de to politibetjentene liker å snakke om hvor få patruljer som faktisk er ute. De ønsker ikke at de «rette folkene» skal vite hvor sårbart politiet er.

– Men vi vil jo at både publikum, og de som sitter med beslutningsmyndighet, skal vite hvordan det er, forklarer Monica.

Regjeringen har satt flere mål for reformen, et av dem er «å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor ...».

– Sånn det ser ut nå, er det litt mørklagt i mine tanker. Spør du mannen på gaten om hva nærpolitireformen er, så vil jeg tro at det er tilstedeværelse av politi. Isteden opplever vi, mer enn noensinne, ikke å være nær folk, forklarer Monica.

Les også

A-MAGASINET: Ulv, politireform, kommunesammenslåing, akuttkirurgi og forsvarsanlegg som forsvinner i distriktene: – Vi er ikke sinte. Vi er forbanna!

Frustrasjon over nye rutiner

Politiinspektør og enhetsleder i enhet vest, Stein Olav Bredli, presiserer at det allerede er positive utslag ved reformen, men erkjenner at det har vært en del utfordringer og frustrasjon etter sammenslåingen.

Stein Olav Bredli mener at innbyggerne i Asker, Bærum og Oslo snart kommer til å se effektene ved reformen.

– Utfordringene har i første rekke vært knyttet til endrede rutiner, og kanskje spesielt krevende i enhet vest, sier Bredli.

– Hvilke nye rutiner er det som har vært krevende?

– Det gjelder blant annet administrasjon og det operative. Før var både operasjonssentralen og arresten i Sandvika. Man var et selvstendig politidistrikt. Nå er man ikke like nær fellesfunksjoner som arresten og operasjonssentralen, forklarer han.

I mai i fjor ble det foretatt 112 pågripelser i Asker og Bærum, samme måned ett år senere var tallet nede i 32.

– Fra juli 2016 og ut året har det vært en jevn nedgang i antall pågripelser i gamle Asker og Bærum, forklarer Bredli. Det forklarer ikke det lave tallet pågripelser for mai og juni, som må ses i sammenheng med innkjøringsproblemer og et stort aktivitetsnivå, sier han.

Bredli regner med at innbyggerne i Oslo, Asker og Bærum snart vil se flere av effektene ved reformen.

– Fra høsten forventer jeg at vi ser at ting går i riktig retning og at vi systematisk kan ta tak i det som ikke fungerer. Men å evaluere hele reformen, vil man ikke kunne gjøre før om ett eller to år.