Barneombudet: – Hvis vi ikke tar alle saker alvorlig, kan vi risikere å sende et barn inn i en dødelig situasjon

Det må være mulig å ta vare på både barn og foreldres rettssikkerhet i mishandlingssaker, mener Anne Lindboe.

Barneombud Anne Lindboe mener det er helt nødvendig at leger melder fra når de får inn barn med hodeskader som kan ligne mishandling.

Denne uken kunne Aftenposten rapportere om minst fire tilfeller hvor familier er blitt fratatt barna sine etter mistanke om mishandling, men hvor det senere er sådd avgjørende tvil. En sjelden hodeskade kalt BEH, en medfødt lidelse som også kalles «godartet vannhode», skal ha forvekslende like symptomer som om barnet skulle ha blitt filleristet.

I disse tilfellene kan uskyldige foreldre dermed bli fratatt omsorgen for barna de aldri har lagt hånd på. Barneombudet, Anne Lindboe, reagerer på familienes historier, men påpeker at små barn trenger ekstra beskyttelse.

– Hvis vi ikke tar alle slike saker alvorlig, kan vi risikere å sende et barn inn i en dødelig situasjon. En av utfordringene våre har jo vært at leger har vært altfor dårlige til å melde fra, sier Lindboe.

Barneombudet, som også er utdannet barnelege, understreker at hun snakker på prinsipielt grunnlag og ikke kjenner til enkeltsakene ut over Aftenpostens artikkel.

Små barn mest utsatt

– Jeg har stor medlidenhet for foreldrene i en slik situasjon. Men når barn kommer inn med tegn på shaken baby syndrom (resultat av såkalt filleristing av spedbarn og småbarn red.anm.), er det helt avgjørende for beskyttelsen av disse barna at leger melder fra.

– Det er de minste som er de mest utsatte for vold, sier Lindboe.

– Så det er bedre å melde fra om «et barn for mye enn et barn for lite»?

– Nei, jeg tror det er mulig å ivareta både barnas og foreldrenes rettssikkerhet. Ingen skal forhåndsdømmes. Men da må vi ha mer kompetanse og et bedre fagmiljø.

Rundt ett av fem barn har opplevd vold hjemme, viser norsk forskning fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Ofte blir ikke forholdene rapportert til tross for flere sykehusbesøk og -opphold.

Men her var det en som turte: Hun oppdaget blåmerker på seks uker gamle «Jakob». Så gjorde hun det få andre helsesøstre gjør.

– Helsevesenet ikke gode nok

Hvert år dør gjennomsnittlig fem barn under fire år som følge av foreldrenes handlinger.

Det er viktig å kunne skille mellom sykdom og tilfeller hvor barnet faktisk er utsatt for mishandling. Da må vi ha mer ressurser til forskning, mener barneombudet.

– Helsevesenet er ikke gode nok til å prioritere fagfeltet. Jeg er bekymret for at mange barn går under radaren og ikke får den hjelpen de trenger. Men når vi vet for lite om disse typer skader, får vi også situasjoner som beskrevet i Aftenposten, sier Lindboe.

Hun maner imidlertid til forsiktighet med å normalisere at hodeskader på spebarn kan forklares med diagnoser som «godartet vannhode».

– Vi må ikke gå i den fellen å slutte å reagere og handle i disse tilfellene, selv om vi har fått en annen forklaringsmodell. Barnas sikkerhet må alltid ivaretas, understreker Lindboe.