Norge

Ny rapport: Norske tilfluktsrom trenger oppgradering

Dagens tilfluktsrom og planene for å bruke dem, er utdatert for å møte dagens trusselbilde. Det slår en fersk rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt fast.

Norge trenger fortsatt tilfluktsrom, slår FFI fast.
  • Harald Stolt-Nielsen
    Harald Stolt-Nielsen
    Journalist

Slik tilfluktsrommene fremstår i dag, er de nemlig ikke i tilstrekkelig stand til å beskytte befolkningen, lyder konklusjonen i en ny rapport som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har utarbeidet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Rapporten, som er unntatt offentligheten, konkluderer med at det trengs en oppgradering av tilfluktsrommene, og planene for hvordan de skal brukes, for å møte dagens trusselbilde.

Her kan du lese et sammendrag av rapporten: «Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak».

FFI har vurdert behovet for sivile beskyttelsestiltak i samfunnet. Dette inkluderer varsling, evakuering og tilfluktsrom. Som en del av dette arbeidet, har de kartlagt tilstanden og hvordan tilfluktsrommene brukes i dag.

Rapporten slår fast at det fortsatt er et behov for tilfluktsrom og evakuering i krise og krig.

  • Fire av åtte undersøkte departementer mangler oversikt over sårbarhet og risiko i egne sektorer.

Preget av gamle planer

Forsker Tonje Grunnan ved FFI mener tilstanden til tilfluktsrommene er varierende.

– Ikke alle er i dårlig forfatning, men en del er ganske gamle. For eksempel er flere av tilfluktsrommene og planene for hvordan de skal brukes, flere tiår gamle, sier Grunnan til Aftenposten.

I dag er det Sivilforsvaret som har ansvar for driften av tilfluktsrom og tyfonvarslingsanlegg.

De største manglene fant de ikke i tilfluktsrommene, men i planverket. Rapporten slår fast at det mangler planer som gir retningslinjer for hvordan tilfluktsrommene kan settes i stand ved bruk. Det mangler også organisasjoner for vedlikehold og drift av anleggene i både fredstid og under beredskap.

– Man må kunne tilby sivilbefolkningen tiltak som garanterer deres sikkerhet. Vi ser økt militær aktivitet i våre nærområder. Det er også en faktor at Forsvaret er mindre enn tidligere, sier Grunnan.

Flere faktorer gjør at det fortsatt er behov for tilfluktsrom i Norge, blant annet et mindre forsvar.

Har krav på beskyttelse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, skriver i en pressemelding at det er «nødvendig med store investeringer for å oppgradere og modernisere til dagens krav og trusselbilde.»

– Rapporten fra FFI gir oss viktige innspill i arbeidet med å vurdere hvordan vi skal gi befolkningen den sikkerhet og beskyttelse de har krav på, sier direktør Cecile Daae i DSB.

DSB er klare på at en videreføring og modernisering av tilfluktsrom og varsling, kommer til å kreve store økonomiske investeringer.

– Det må besluttes hvilket ambisjonsnivå og hva slags dekningsgrad man skal legge seg på. Sivilbefolkningen har krav på beskyttelse ved krig og store kriser, sier Daae.

Ifølge DSB har tilfluktsrommene kapasitet til rundt 50 prosent av befolkningen. Rundt halve befolkningen bor slik at de kan høre signalene fra et varslingsanlegg.

Hvis man bygger opp et landsdekkende tyfonvarslingssystem vil det koste mellom 150 og 200 millioner kroner, ifølge DSB.

Én plass i et tilfluktsrom koster 22.000 kroner, skal dekningskraden økes med én prosent vil det koste rundt en milliard kroner.

Les mer om

  1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  2. Beredskap
  3. Sivilforsvaret