Kjell Inge Røkke: – Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent. Dette skipet er en del av det.

Kjell Inge Røkke bygger gigantisk forskningsskip i samarbeid med WWF.

Sommeren 2020 får verdens forskere et redskap de neppe har våget å drømme om, til disposisjon: Utstyret på skipet skal kunne foreta målinger både i atmosfæren og i havet, ned til 6000 meters dyp. Man kan til og med ta prøver 20 meter under havbunnen på slike dyp.

Og på sin ferd skal plastsøppel suges opp og brennes om bord uten et eneste giftig utslipp. Skipet får kapasitet til å smelte fem tonn plast i døgnet.

– Vi skal eksperimentere på måter å fange plast ut av havet på, sier Røkke.

Vil la samfunnet tjene på formuen

Og Røkke har ikke tenkt å tjene en krone på prosjektet. Tvert imot. Han skal betale en ukjent byggesum og drifte skipet, med et mannskap på 30 og med plass til 60 forskere, fra egen lomme.

– Havet har gitt meg store muligheter. Det er jeg takknemlig for, sier Kjell Inge Røkke i et sjeldent intervju med Aftenposten.

Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.

– Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent. Dette skipet er en del av det. Ideen om et slikt skip har utviklet seg over mange år, men planene er blitt konkrete det siste året, sier Røkke, som ifølge Kapital er Norges tiende rikeste med en formue på 17,2 milliarder kroner.

Illustrasjon av forskningsskipet som Kjell Inge Røkke bygger i samarbeid med WWF.

Hvordan resten av pengene skal gis bort, sier ikke Røkke noe om. Fra før av er det blant annet kjent at Røkke og ektefellen Anne Grete Eidsvig i 2015 opprettet Aker Scholarship. Det er en stiftelse som skal finansiere master- og doktorgradsstudier ved ledende universiteter internasjonalt. I fjor høst fikk 21 studenter 800.000 kroner hver av Røkke for å dekke slike utenlandsstudier.

Byggekontrakten til forskningsskipet ble undertegnet mandag med Vard, tidligere Aker Yards. Byggingen skal skje i Norge og Romania.

Først krill, nå plast

Ved siden av Røkke i møterommet i Norsk Maritimt Museum på Bygdøy sitter WWF-sjef Nina Jensen. Hun og WWF er Røkkes partner i skipsprosjektet, dog uten å måtte ta noe av regningen. Det gjør altså Røkke gjennom et nytt datterselskap under sitt eierselskap TRG Holding.

Kjell Inge Røkke og Nina Jensen.

Røkkes Aker BioMarine har i rundt ti år samarbeidet tett med Jensen og WWF Norge for at fisket av den Omega 3-rike minireken krill i Sørishavet skal være bærekraftig.

– Jeg har aldri samarbeidet med noen bedrift som har vært så seriøse i sitt ønske om å drive bærekraftig, sier Nina Jensen.

– Derfor nølte vi ikke da Røkke ville ha oss med på å utvikle dette forskningsskipet, sier hun.

Skipet omtales med betegnelsen «REV» – forkortelse for research, expedition og vessel. Seilingstiden skal deles i tre: Forskerne får en del, en del skal skipet leies/lånes ut til ulike ekspedisjoner og den siste delen skal skipet leies ut som yacht til den som vil betale. Inntektene fra utleien reduserer skipets driftsutgifter, og bidrar til forskning og forskningsutstyr.

Proppfullt av teknologi

Skipet blir 181 meter langt, og vil være proppfullt av alt som kan oppdrives av ny teknologi når det er klart til bruk i 2020.

Miniubåter og andre undervannsfartøy. Skipet har egen stor «moonpool» under skipet hvor fartøyene kan sendes ut fra, uten å være avhengig av pent vær. Droner som kan jobbe i luften og droner for under vann. Det blir alle typer sonarer, strømmålere og tråler ombord. Luker over alt som kan hente prøver fra ymse dyp samtidig. Ulike forskere kan drive sine ulike prosjekter på heltid samtidig.

  • Vil du bli oppdatert på hvordan teknologien endrer samfunnet? Aftenposten arrangerer 16. oktober sin tredje teknologkonferanse. Les mer her.
Illustrasjon av forskningsskipet som Kjell Inge Røkke bygger i samarbeid med WWF.

Utstyr for å ta prøver og målinger ned til 6000 meters dyp, 20 meter ned under havbunnen og helt opp i atmosfæren skal være med. Meteorologiske instrumenter. Båten får eget auditorium og syv forskjellige moderne laboratorier. For å nevne noe. Det hele blir et komplett hypermoderne havgående forskningssenter. Skipet har dekksplass til 32 containere, som blant annet kan inneholde forskeres egne spesiallaboratorier.

Den som kanskje kjenner aller best til skipets design og utstyr er Røkke selv. Han kjenner alle detaljene.

– Jeg har hatt gleden av å være dypt involvert i prosjektet, og det vil jeg fortsatt være, sier han.

Noe av teknologien er hentet fra Røkkes krillbåter, som han selv har vært med på utvikle.

– En gang fisker, alltid fisker, sier Røkke, som sier han har brukt «altfor mye tid» det siste året på forskningsskipet.

90 prosent av havet er ukjent

– Det er mitt ønske om å gi tilbake og mitt store vitebegjær som er en del av drivkraften, sier Røkke.

– Hav dekker 70 prosent av jordens overflate og mye er det ikke forsket på, sier Røkke.

– Jeg har et ønske om å gi noe tilbake. Skipet skal være en plattform for å høste mer kunnskap og forståelse. Forskere og andre kunnskapsmiljøer vil forhåpentligvis sammen utvikle løsninger og utgjøre en forskjell, sier Røkke

Klimaendringene sier Røkke at han tar på alvor, men noe som bekymrer han mye er plastforurensningen i havet. Han innrømmer at han ikke har elbil av hensyn til miljøet, men for å komme raskt på jobben.

Illustrasjon av forskningsskipet som Kjell Inge Røkke bygger i samarbeid med WWF.

Røkke: «Vi er ikke nær dommedag»

En av grunnene til at han vil samarbeide med WWF er at de etter Røkkes oppfatning ikke driver med skremselspropaganda som svekker miljøsaken.

– Jeg tror ikke vi er nær dommedag. Utfordringene er store, men dette er vi i stand til å løse. Det er jeg ikke i tvil om. Redsel- og skremselspropaganda står ofte i veien i arbeidet med å finne de gode løsningene. Jeg ser frem til å fortsette samarbeidet med Nina og WWF, sier Røkke.

Røkke har nylig betalt for fotballbinger rundt hjembygden Asker og betaler nå for ny stor kunstgressbane på Føyka i Asker sentrum. Vet han at gummiklumper fra slike baner er en av de største kildene til mikroplastforurensning i Norge?

– Jo, selvsagt vet jeg det. Og det må løses. Men problemet er ganske nytt og alle problemer kan ikke løses over natten. Banene gir ungene mye glede, men det legitimerer ikke forurensning. Vi må arbeide for å finne løsninger som gjør det mulig å bygge baner i fremtiden som ikke forurenser, sier Røkke.

Gir WWF nøkkelrolle

Nina Jensen har brukt mange timer sammen med Røkke det siste året hvor de har utviklet ideen om hva skipet skal være og hva det skal gjøre:

– Jeg ser bare muligheter, ikke begrensninger i dette, sier Nina Jensen.

– Dette er en visjon og en drøm som kan være med å løse de enorme problemene i havet. Det er helt unikt. Jeg har aldri hørt om et tilsvarende engasjement som det Kjell Inge Røkke stiller med her. Drømmen er at vi skal finne en måte å løse de store utfordringene i havet, som for eksempel den ekstreme plastforurensningen, sier hun og legger til:

– Og forskere som har hørt om dette omtaler det som å få gjøre som de vil i en godtebutikk. De ordene som gikk igjen er at dette er grensesprengende og banebrytende. For meg som marinbiolog er dette en drøm som går i oppfyllelse, sier Jensen.

Et styre og et rådgivende råd skal holde i den overordnede driften. En uavhengig forskningskomité med vitenskapsfolk fra inn- og utland skal avgjøre hvilke prosjekter og tokt som skal gjennomføres.

Illustrasjon av forskningsskipet som Kjell Inge Røkke bygger i samarbeid med WWF.

Jensen: «Ingen fare med vår frihet»

Jensen er ikke bekymret for WWFs frihet selv om de samarbeider så tett med en mann som har bygget sin kapital på å høste kraftig av havets ressurser og som utvinner olje.

– Nei, vi er fortsatt helt frie. Vi står langt fra hverandre i synet på oljeutvinning, og vi vil fortsatt utfordre Røkke når vi er uenige med ham.

– Men i dette prosjektet møtes vi for sammen å gjøre en stor forskjell i miljøkampen, sier hun.

– Det mest unike er at skipet skal tilbys som en global plattform. Skal vi klare å løse de store miljøutfordringene i havet må vi samle de beste og de mest kompetente i hele verden. Ambisjonen er at det skal være kort vei fra dokumentasjon av problemer til konkrete løsninger, sier hun.

WWFs statusrapport over livet i havet har påvist at halvparten av alt liv i verdenshavene har forsvunnet de siste 40 årene – som følge av overfiske, forurensning og annen miljøødeleggelse.

– Men skipet skal også være vidåpent for unge folk, studenter og folk med smarte ideer som ikke har store institusjoner eller penger i ryggen. De skal få utstyr og få forske og utvikle på skipet, sier Røkke.

– Jeg håper og tror dette vil utgjøre en forskjell for kunnskap og handling, sier Kjell Inge Røkke.


Aftenposten bruker arkivbilder av Kjell Inge Røkke og Nina Jensen i denne saken. Årsaken er at vi ikke fikk bruke egen fotograf under intervjuet.