Norge

Barneombudet mener Bent Høie svikter metadonbarna: - Mens vi venter på en konferanse, fødes barn som kan få varig hjerneskade

Hver måned blir det født to-tre barn med smerter og abstinenser fordi mor får metadon eller Subutex. Barneombudet mener helseministeren og Helsedirektoratet svikter barna.

Barneombud Anne Lindboe mener man må handle nå for å redde LAR-barn fra mulige hjerneskader.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Uenigheten om gravide som får såkalt legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør avvennes eller ei, fortsetter:

Barneombud Anne Lindboe og stortingsrepresentant Ruth Grung (A) mener det er uakseptabelt at kvinner i slik behandling som ønsker å få barn, ikke får hjelp til nedtrapping, slik Stortinget vedtok i vår.

Men helseminister Bent Høie holder fast ved at det må gjennomføres en konsensuskonferanse neste år før retningslinjene for gravide på LAR-behandling eventuelt blir revidert.

LAR er et tilbud til heroinavhengige om behandling med medikamenter som erstatning for narkotika. I dag er retningslinjene og praksis slik at LAR-behandlingen fortsetter selv om kvinnene blir gravide.

Stortinget ville være «føre var»

I vår vedtok Stortinget at kvinner i fertil alder som går på LAR, skal få bedre informasjon om risikoen barnet utsettes for hvis de blir gravide.

Mange barn av mødre som gikk på LAR i svangerskapet er født med abstinenssymptomer, og forskerne er uenige om hva slags senskader medikamentene kan gi.

Men Stortinget bestemte etter en høring å følge et «føre var»- og «barnas beste»-prinsipp. Det vedtok at kvinner på LAR skal få tilbud om langtidsprevensjon, og at kvinner i LAR som ønsker å få barn, må få tilbud om hjelp til nedtrapping.

  • Årlig fødes 30 - 60 rusavhengige barn med abstinenser

– Vet mer enn nok til å handle nå

– Mens vi venter på konsensuskonferansen til Helsedirektoratet, fødes barn med smerter og abstinenser og fare for varige hjerneskader. Vi har mer enn nok kunnskap om dette til å handle nå, sier barneombud Anne Lindboe, som også er barnelege.

Barneombud Anne Lindboe.

Hun sier det er viktig at helseministeren nå har gitt helseregionene ansvar for å informere kvinner som får slik behandling om risikoen de tar hvis de blir gravide.

– Men det må også straks bli en endring i retningslinjene, slik at kvinnene får et reelt tilbud om nedtrapping under graviditeten. I dag får de primært råd om å fortsette behandlingen, sier Lindboe.

Barneombudet har hatt flere møter med Helsedirektoratet om dette de siste månedene.

Anne Lindboe mener det ikke er noen grunn til å tro at en konsensuskonferanse vil skape enighet mellom de ulike fagmiljøene, som står steilt mot hverandre

– De barnefaglige miljøene ble ikke hørt ved forrige runde. Jeg håper de vil bli hørt nå, sier hun.

– Hadde forventet mer av Høie

To stortingsrepresentanter har stilt skriftlige spørsmål til helseministeren om hvor det blir av oppfølgingen av Stortingets vedtak: Kjersti Toppe (Sp) i i juli, og Ruth Grung (A) i forrige uke.

Grung spør om når LAR-retningslinjene blir revidert i samsvar med Stortingets enstemmige vedtak. Fredag fikk hun til svar at helseministeren vil avvente en konsensuskonferanse.

– Jeg hadde forventet større gjennomføringskraft fra helseministeren, at han ryddet opp og fikk gjennomført Stortingets vedtak raskere, sier Ruth Grung.

Stortingsrepresentanten mener kvinner må få god og respektfull informasjon og oppfølging, og sier det er et klart politisk mål å hindre at barn blir født med abstinens.

Hun er svært urolig for at faginteresser i byråkratiet får stor makt til å styre norsk helsepolitikk.

Bent Høie understreker at han er bekymret for at barn av rusavhengige mødre skal fødes med rusrelaterte skader.

Høie: – Trenerer ikke Stortingets vedtak

Helseminister Bent Høie (H) avviser påstandene om at Stortingets vedtak ikke følges opp.

– Når det gjelder konsensuskonferansen, handler dette om kvinner i LAR som allerede er gravide, mens Stortingets vedtak omhandler kvinner i LAR som ønsker å bli gravide. Jeg er derfor ikke enig i at å avholde en omfattende konsensuskonferanse i 2017 er trenering av Stortingets vedtak, sier han.

– Når jeg i tillegg ønsker at helseforetakene skal sørge for at kvinner som planlegger å bli gravide får et reelt tilbud om nedtrapping, mener jeg det er et signal om det motsatte.

Høie sier at Helse- og omsorgsdepartementet også vil følge opp overfor helseregionene at kvinner får grundig informasjon om graviditet ved oppstart i LAR.

Han er bekymret for at barn av rusavhengige mødre skal fødes med rusrelaterte skader.

Helsedirektoratet: – Sterk faglig uenighet

I retningslinjene for LAR står det at man skal opprettholde LAR-behandling under graviditeten, sekundært en anbefaling om hel eller delvis nedtrapping.

– Hva som skal være primæranbefalingen for gravide på LAR, er det sterk faglig uenighet om. Skal vi kunne komme med et troverdig faglig råd videre som skaper legitimitet, kreves en grundig prosess, sier divisjonsdirektør i spesialisthelsetjenestedivisjonen, Johan Torgersen.

– Derfor er en konsensuskonferanse nødvendig.

Han sier dette er et kraftig virkemiddel som skal ende opp med et faglig råd og anbefaling. I dag vurderer forskjellige faglige miljøer dette helt ulikt.

Torgersen opplyser at Helsedirektoratet har gitt helseministeren råd om at helseforetakene bør ta kostnaden med å finansiere gratis langtidsprevensjon for kvinner som går inn i LAR-programmet.

Les mer om

  1. Svangerskap
  2. Rusbehandling
  3. Barneombudet
  4. Helse