Psykolog diskuterte overgrepssaken på Facebook

ELVERUM/OSLO (Aftenposten.no): Jannike Willoch sier hun angrer på innleggene, som hun slettet raskt.

Barneombud Reidar Hjermann, som selv er psykolog, er kritisk til Jannike Willochs mangel på nett-vett.

Psykolog og overlege Jannike Willoch, som var oppnevnt som sakkyndig i den omfattende overgrepssaken i Nord-Østerdalen, oppga detaljer om saken i en åpen diskusjon med et knippe andre Facebook-medlemmer.

Willoch hadde da som oppdrag å kartlegge hvilke helseskader barna fra Alvdal er påført som følge av overgrepene.

  • Les også:
Ok venner, da ber jeg om litt hjelp. Jeg holder på å utrede en familie og jeg lurer på om jeg kan få noen råd.
Sakkyndige Jannike Willoch på Facebook

— Ubetenksomt

I et av innleggene kommer psykologen inn på hvilke følelser barna reagerte med da de ble plassert i et nytt hjem. I samme innlegg lenker hun til en nyhetsartikkel om overgrepene begått i Alvdal, så det hersker ingen tvil om hvilken sak hun omtaler.

I et annet innlegg går hun inn på en familie der far er voldelig, og hvor en episode på barnas skole kan gjøre familien identifiserbar. Aftenposten.no har valgt å ikke gjengi ordlyden i noen av disse to innleggene.

En av deltakerne i diskusjonen gir underveis klar beskjed om at dette er taushetsbelagt materiale, og gir uttrykk for at familien neppe har samtykket til at Willoch diskuterer saken deres.

Hele diskusjonen på nettsamfunnet i august i fjor starter med følgende oppfordring fra psykologen:

«Ok venner, da ber jeg om litt hjelp. Jeg holder på å utrede en familie og jeg lurer på om jeg kan få noen råd.»

- Ganske ubetenksomt

Barneombud Reidar Hjermann er selv psykolog, og tidligere mye brukt som sakkyndig for retten:

— Det virker ganske ubetenksomt å diskutere saker hvor man er oppnevnt som sakkyndig på sosiale medier. Ingen saker som er taushetsbelagt skal diskuteres noen steder, sier Hjermann.

Min manglende erfaring med sosiale medier har blitt åpenbar
Sakkyndige Jannike Willoch

- Tar selvkritikk

Her er et av innleggene fra Willoch hvor hun går inn på saker hun har vært involvert i. FAKSIMILE

Jannike Willoch har som psykolog taushetsplikt, en plikt som er nedfelt i straffeloven. Hun har per i dag 570 Facebook-venner. Psykologen bekrefter at hun postet innleggene en fredag kveld i august i fjor, men sier at hun slettet dem bare syv-åtte timer senere.

— Disse tingene skulle aldri ha vært skrevet og det er jeg veldig lei for. I sene kvelder på Facebook og etterfølgende hissige ordskifter, har følelsene tatt overhånd. Da har min manglende erfaring med sosiale medier blitt åpenbar. Jeg har senere gjort mitt beste for å få innlegg slettet. Dette er nå fem måneder siden. Etter dette har jeg lært og er blitt svært forsiktig, sier Willoch.

- I faresonen

Jon Bing, professor i rettsinformatikk, mener fagfolk som Willoch enten må anonymisere saken så det fremstår som alminnelige erfaringer, eller rett og slett la være å omtale den, når de opptrer på sosiale medier.

- For en psykolog, lege, prest eller til og med en offentlig tjenestemann, er det en taushetsplikt. Her høres det ut som man i beste fall er i faresonen, sier Bing til Aftenposten.no.

- Meddommer-tabbe

Det er flere eksempler på personer som har trådt over grensen i sin omtale av saker på sosiale medier. I november i fjor måtte en rettssak i Oslo holdes på nytt fordi en av meddommerne hadde bedt om innspill til straff via Facebook.

Etter første dag av rettssaken, der fire ungdommer var tiltalt for ran av en 16-åring, skrev meddommeren ifølge VG:

«Heldigvis fikk han ingen varige skader. Hva er en passende straff?».

Les mer om overgrepene i Alvdal:

Les også A-magasinets artikkel om sakkyndiges makt:

Les også

Sannhetsvitnene

— Må utvikles over tid

Jon Bing mener det tar tid å innarbeide vanlige sosiale normer på sosiale medier:

- Dette er tydeligvis noe vi må utvikle over tid. Man skal være veldig forsiktig med hva man legger ut – det skal ikke mange elementer til for at man kan krysspeile og identifisere et individ.

Nina Dalen, tidligere leder av fagetisk råd i Norsk psykologforening, kjenner også problemstillingen godt.

— Du drøfter ikke ting i cyberspace som du ikke ville kunnet drøftet åpent i media, for eksempel i et radiointervju, sier Dalen til Aftenposten.no.

Truet og hetset

Aftenposten.no har også sett utskrifter av meldinger og innlegg der en gruppe Facebook-medlemmer, inkludert en mann som deltok i den aktuelle diskusjonen, har kommet med grove trusler mot Willoch.

De bruker uttrykk som å «riste henne ut av Folkeregisteret» og «Willoch er død» når de omtaler psykologen.

På nettet florerer det av grupper og fora hvor Barnevernet og fagfolk knyttet til barnevernssaker blir utsatt for svært sterke hatytringer.

- Har du vurdert å anmelde disse personene? Og hvorfor har de et så sterkt ønske om å ta deg?

— Nei, jeg har aldri vurdert noen anmeldelse. Min rolle som sakkyndig vil selvsagt kunne gi meg motstandere, svarer Willoch.

- Hvis du visste at disse personene var ute etter deg, hvorfor innlot du deg på denne diskusjonen i august i fjor?

— I denne sammenhengen var jeg bare opptatt av å diskutere sak. At noen ønsket å bruke dette for å ramme meg, tenkte jeg ikke over på det tidspunktet, sier Willoch.

- Null betaling

Willoch leverte før jul inn et salærkrav på 200.250 kroner til Nord-Østerdal tingrett for sin utredning som sakkyndig for sitt arbeid med overgrepssaken fra Alvdal.

Men Den rettsmedisinske kommisjon underkjente rapporten, og tingretten mener hun derfor ikke har krav på å få utbetalt noe som helst.

Willoch har avvist kritikken fra kommisjonen.