Norge

Faktisk.no: Vedtaksbrev fra Nav er ekte – ba søker låne grill og penger

I et vedtaksbrev ba Nav en sosialhjelpssøker om å klare seg uten strøm i over en uke fordi været var fint. Nå beklager Nav.

  • Eva Akerbæk / Faktisk.no

Et skriftlig Nav-vedtak om sosialhjelp er blitt hyppig delt og diskutert på sosiale medier i helgen.

BILDE: Første side av vedtaksbrevet.

Faksimile: Twitter.

Vedtaket som går over fire sider, er et svar på en søknad om økonomisk nødhjelp. Vedtaket er signert av Nav Indre Østfold, og datert 9. juni.

60 kroner på konto

Personen det gjelder, har også søkt om få støtte til å betale strømregningen. Personen har ifølge vedtaket fått stengt strømanlegget og må betale litt over 9000 kroner for å få tilbake strømmen.

I vedtaket innvilger Nav Indre Østfold nødhjelp på 600 kroner. Det gjelder for perioden 9. juni til 16. juni. Ifølge vedtaket skal personen få utbetalt litt over 24.000 kroner i uføretrygd 17. juni. Personen har frem til dette cirka 60 kroner på konto, ifølge vedtaksbrevet.

Men søknaden om støtte til strøm er blitt avslått. Nav vurderer at personen kan betale strømmen når uføretrygden blir utbetalt litt over en uke senere.

Trenger ikke strøm

I vedtaket skriver Nav at personen bør klare seg uten strøm siden det er varmt vær. Dessuten bør personen kunne klare å grille mat og er derfor ikke er avhengig av strøm, mener Nav:

– Det er nå sommer, og det er meldt varmt og fint vær over en lang periode. Du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve. Videre er det mulighet for å grille mat ute nå. Kanskje kan du låne deg en grill om du ikke har en selv, slik at du kan lage deg middager uten å være avhengig av elektrisitet i hjemmet. Det ligger pr. 09.06.21 også flere griller på finn.no som gis bort i nærområdet. Videre kan du drikke saft/vann fra springen hjemme, slik at du ikke er i behov for kjøleskap for å få i deg drikke i disse sommermånedene.

Kan låne av venner

I vedtaket er det også lagt vekt på at personen er enslig og ikke har hjemmeboende barn. Nav foreslår også at personen kan låne penger av venner for å få betalt strømregningen raskere.

Nav skriver videre at de mener personen burde ha råd til å betale regningene sine.

– Du har uføretrygd som inntekt, og økonomisk beregning viser at du har et stort overskudd hver måned. Du rådes i den forbindelse til betale dine løpende utgifter til strøm månedlig med dette overskuddet for å unngå å havne i en situasjon hvor din strøm blir stengt på ny. Er dette vanskelig for deg, kan det være lurt å gå i dialog med din gjeldsrådgiver (...)

Dette har opprørt mange i sosiale medier. Her er noen eksempler:

BILDE: http://res.cloudinary.com/faktisk/image/upload/s--QljRRNGU--/w_1200/uafrm8zh1ic2x7ymgygs.jpg

Faksimile: Twitter

BILDE: http://res.cloudinary.com/faktisk/image/upload/s--iU1tk1sU--/w_1200/mqbr1y0jafy36gb7vfei.jpg

BILDE: http://res.cloudinary.com/faktisk/image/upload/s--JWZFSVgF--/w_1200/td2sekco2zlyn56c9yi3.jpg

BILDE: http://res.cloudinary.com/faktisk/image/upload/s--baBIQYNr--/w_1200/rqyhw2e9hfojgvcny9uc.jpg

Flere spør seg også om dette vedtaket kan være ekte, eller om det er manipulert eller fabrikkert.

Skal ikke skje

Men vedtaket er ekte, og ble sendt til Nav-brukeren. Det bekrefter Mimi K. Slevigen. Hun er kommunikasjonssjef i Indre Østfold kommune, og svarer på vegne av Rikke Haagensen. Haagensen er leder ved Nav Indre Østfold.

– Vi ble søndag kveld gjort kjent med at et vedtaksdokument fra Nav er delt i sosiale medier. Vi vil beklage at dette er sendt til en innbygger i vår kommune. Vi skal behandle alle innbyggere med respekt, og det skal ikke skje at et vedtak med en slik formulering sendes fra et Nav-kontor, skriver Haagensen via Slevigen i en e-post til Faktisk.no.

– Vi vil nå foreta en gjennomgang av våre rutiner for utsendelse av vedtak og foreta en internkontroll for å sikre at det er god ivaretagelse av våre innbyggere i det som kommuniseres ut.

Ser på saken på nytt

Hva vil nå skje med brukeren som har søkt? Vil personen få dekket strømregningen, slik at strømmen blir åpnet?

– Det vil bli en gjennomgang av vedtaket på nytt slik at vi sikrer at personen blir ivaretatt på en riktig måte, svarer Slevigen.

Les artikkelen på Faktisk.no

<div class="faktisk-embed" id="faktisk-embed-article-Dzg-large" data-type="article" data-id="Dzg" data-version="large"></div><script async defer src="https://www.faktisk.no/js/embed.js"></script>