Vy gir fra seg kongevognen

Bruk av kongevognen ble komplisert som følge av jernbanereformen. Et museum skal løse floken.

I august 2001 presenterte NSB en nyinnredet kongevogn. Haakon og Mette-Marit, det nygifte kronprinsparet, skulle starte sin norgesturné om bord i vognen.

– Det er dumt å ha en vogn som ikke kan brukes. Den skal jo være et reelt tilbud til kongefamilien.

Det sier Vys kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby. Hittil har nettopp Vy (tidligere NSB) hatt ansvaret for kongevognen. Kongefamilien bruker den til å reise rundt med ved spesielle anledninger.

Vognen har vært skiftet ut gjennom årene. Den som brukes i dag er fra 1994 og ble ominnredet i 2001. Den byr på høy komfort, med egen salong og arbeidsrom.

For en enkelt tur kan vognen kobles til et lokomotiv, og til flere andre vogner. Eller den kan kobles til et vanlig togsett i normal rutetrafikk.

Men i 2015 var jernbanereformen et faktum. Ansvaret for ulike deler av norsk jernbane ble fordelt på en lang rekke selskaper.

Konkurranse om jernbanestrekninger i sør, vest og nord sørget for at Vy i dag deler ansvaret for persontransporten med Go-Ahead og SJ.

Noe som også har fått følger for kongevognen.

Skulle ut på tur i februar

Etter jernbanereformen sitter Vy igjen med noen lokomotiver og vogner på Flåmsbanen, pluss kongevognen. I tillegg har Vy Vest kjøpt åtte eldre vogner som kun skal brukes på Bergensbanen.

For øvrig er det Norske Tog AS, eid av Samferdselsdepartementet, som leier ut togsett til Vy, Go-Ahead og SJ.

Men å ta imot bestillinger for bruk av kongevognen driver ikke Norske Tog med.

Så hva skjer når vognen skal ut på tur?

I februar skulle den etter planen det. Med kong Harald om bord. Det viste seg mer komplisert enn før jernbanereformen.

I prinsippet trengtes nå representanter for to ulike togselskaper, med kompetanse på spesielle lokomotiver, for å få flyttet den fra Lodalen. Det er her den står til vanlig.

Ifølge Vys kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby kunne nok flyttingen vært løst smidigere om man fant personer med de rette kvalifikasjonene. Men uansett ble turen ikke noe av, ettersom kongen ble syk.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli har uansett funnet tiden inne til å ta opp kompleksiteten i håndteringen av kongevognen. Han har hele tiden ment at jernbanereformen har gitt en unødvendig komplisert og ansvarspulverisert jernbane.

Kongevognen og kronprinsparet på Berkåk i september 2001, den gang vognen ble operert av NSB.

Duell om kongevognen

For få dager siden stilte Myrli, partiets samferdselspolitiske talsmann, følgende spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF):

Hvem eier kongevognen? Hvem har ansvar for drift av vognen etter at togtrafikken er lagt ut på anbud, til ulike operatører? Hvordan finansieres driften av vognen? Og hvilke av de mange aktørene som nå finnes på jernbanen må involveres når vognen skal benyttes?

Dette er den ny eieren

På det første spørsmålet svarte Knut Arild Hareide ganske enkelt: Det er Vy som i dag eier kongevognen.

Drift og forvaltning, forklarte han, har frem til i dag «dels vært finansiert gjennom trafikkavtaler mellom staten ved Jernbanedirektoratet og Vygruppen».

Men, ilte Hareide til, dette gjelder kun inntil videre. Etter planen skal nemlig vognen i løpet av året overføres til Jernbanemuseet på Hamar. Det er museet som i fremtiden skal ha ansvar for driften.

På det siste spørsmålet, om hvilke av de mange aktørene som må involveres når kongevognen skal benyttes, nøyde Hareide seg derfor med følgende svar:

Når museet overtar eierskap og driftsansvar vil bruk av kongevognen «avtales mellom museet og operatør på den aktuelle strekningen – på bestilling fra Slottet».

Det var Vy selv som for et par år siden konstaterte at det ville være problematisk om de eide vognen. Den skulle jo brukes på ulike linjer, av ulike togselskaper. Og hele poenget, som Åge-Christoffer Lundeby uttrykker det, er jo at kongevognen skal være et reelt reisealternativ for kongefamilien.

Kronprinsparet drar med kongevognen fra Trondheim 25. mai 2002. De deltok på bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn.