Regjeringen inngår ny forsvarsavtale med USA

Fredag la regjeringen frem en ny samarbeidsavtale med USA. I den legges det til rette for amerikansk aktivitet på fire norske forsvarssteder.

Bygninger og annen infrastruktur som USA eventuelt oppfører der i fremtiden, vil bli norsk eiendom med amerikansk bruksrett. Amerikanske investeringer vil bli betalt av USA.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at avtalen bekrefter Norges nære forhold til USA, og at det er viktig å gjennomføre øvelser med amerikanske soldater på norsk jord.

Frp stiller seg positive og kan sikre flertall for avtalen i Stortinget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener imidlertid den kan være i strid med Grunnloven.