Skah-saken: - Helt uakseptabelt

Forsvarsministeren bekrefter at et «uformelt kolleganettverk» med politi- og forsvarsansatte bidro til å hente ut de to barna fra Marokko.

  • Nicolai Heyerdahl
  • Kristoffer Rønneberg

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Grete Faremo svarte mandag på de mange påstandene om hvordan to barn ble smuglet ut av Marokko i fjor sommer.

— Helt uakseptabelt

Faremo sier at de har jobbet intensivt med å ettergå opplysningene som er kommet frem i mediene, og har konkludert med at to offiserer fra marinejegerkommandoen deltok i en privat aksjon for å frakte de to barna fra Marokko til Spania.

Forsvarsdepartementets undersøkelser viser at flere personer med felles fortid i politiet og Forsvaret var involvert i aksjonen. Forsvarsministeren betegner det som et «uformelt kolleganettverk» med politi- og forsvarsansatte.

- Dette tegner bilde av en svært vanskelig og alvorlig sak for to små barn. Det tegner også bilde av en privat organisert aksjon. Det er likevel helt uakseptabelt at et uformelt kolleganettverk kan mobilisere utenfor myndighetenes kontroll, sier Faremo.

— Samfunnet må ha tiltro til at myndighetene har kontroll over hvordan spesialkompetanse fra Forsvaret eller politiet kan brukes, sier Faremo.

Norske myndigheter holder fast ved at de ikke var orientert om at marinejegernes innblanding, og Faremo benekter at forsvarsledelsen hadde kjennskap til den «private aksjonen». Hun opplyser at de to forsvarsansatte hadde ferie da aksjonen ble utført.

— Ingen i forsvarets ledelse var kjent med den private aksjonen, sier Faremo.

Hun sier at de to forsvarsansatte bidro med å seile en båt fra Spania til Marokko for å hente de to barna, og at de også seilte båten tilbake til Spania.

Jonas Gahr Støre ble holdt informert om saken mens den skjedde i Marokko. Men det var ikke han som ga beskjed om at den ambassadeansatte skulle kjøre barna til stedet der de ble plukket opp av morens kontakt, sier han. FOTO: JØRGEN BRAASTAD

Flyktet fra faren

— Vi fikk informasjon om at barna hadde blitt utsatt for røff behandling, sa Støre til pressen mandag.

De to er barn av OL-mester Khalid Skah og Anne Cecilie Hopstock. I juli 2009 flyktet barna fra faren, søkte tilflukt ved ambassaden i Rabat og flyktet deretter til Norge sammen med sin mor.

Skah har beskyldt norske myndigheter for å ha bortført hans to barn.

— Søndag 19. juli ble jeg informert om at barna på nytt hadde rømt fra faren, at de satt i bilen til en norsk ambassadeansatt, og at det var usikkerhet om hvordan situasjonen skulle løses. Vår samlede vurdering var at det var grunn til å frykte for barnas sikkerhet. Skulle vi la disse barna slippe inn på ambassaden? sa Støre.

Han sier at det var en «ekstrem situasjon», og at de bestemte seg for å slippe barna inn.

Å sette dem av ved bilen, ville sette dem i en ekstremt alvorlig situasjon, sa utenriksministeren.

UDs representanter i Oslo, og ambassadøren i Marokko, advarte flere ganger mot å ta barna ut av landet slik situasjonen var, ifølge Støre.

— Onsdag 22. juli ble barna kjørt cirka ti minutter vekk fra ambassaden, til et avtalt sted. Det var et valg ambassaden ikke foretok. Man skal vite at faren hadde kommet med gjentatte, grove trusler mot ansatte ved ambassaden.

- Frivillig

— Det jeg ønsker å si veldig tydelig er: det er ikke klarert noen utreise for disse barna. Man har åpnet for at disse barna kunne gå frivillig inn og frivillig ut på en ordnet måte (... ) Uttransporteringen av barna var morens ansvar , sa Støre.

Støre sier at UD ikke hadde informasjon om at personer tilknyttet Forsvaret var involvert.

— Det har kommet påstander i mediene som vi tar på det største alvor. At ambassaden skal ha vært involvert på noen annen måte enn det jeg har sagt, er ukjent for meg. Jeg kan ikke gå god for at påstandene er sanne, eller at de ikke er sanne.

Støre sier også at moren var i kontakt med UD, og at hun ønsket å ta imot barna.

— Det var vår vurdering at barna, når de hadde gått frivillig inn på ambassaden, heller ikke kunne nektes å forlate den. Det forelå en kjennelse fra Norge om at moren hadde omsorgen, sa utenriksministeren.

Er du fornøyd med måten dette ble håndtert på?

— Jeg står inne for håndteringen. Vi gjorde noe ekstraordinært, og jeg mener det vi gjorde var riktig, svarer Støre.

Mer om Skah-saken:

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Grete Faremo innkalte til pressekonferanse om Skah-saken mandag.