- Bruk økologisk melk til Biolaen

Oikos vil redde den økologiske melken og bioproduktene.

Oikos håper Tine og Q-Meieriene vil lage den syrnede melken med økologisk melk.

Les også:

— Vi har svaret på Biola-problemet til Tine, sier fagsjef landbruk Jon Magne Holten i Oikos, fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk.

- Vi foreslår for Tine at alle Biola-produktene blir produsert økologisk. Da er Tines problem med bruken av begrepet «bio» løst, sier Holten til Aftenposten.

Bio = økologisk

Problemet med Biolaen til Tine og Bio-Q-produktet til Q-Meieriene er at man fra 1. mai trolig ikke lenger kan bruke begrepet «Bio» i produkter som ikke er økologiske.

Tine mener de må få bruke navnet Biola, og viser til at det henspiller på den dokumenterte biologiske effekten av de probiotiske bakteriene som er tilsatt.

Hvis Mattilsynet får det som det vil, må Tine enten gjøre produktet økologisk, eller endre navn på sine syrnede melkeprodukter. Det samme gjelder for Q-Meieriene.

Men om Tine gjør med Biola som de for noen år siden gjorde med Kefir, nemlig å produsere det økologisk, mener Oikos at både navnet Biola og den økologiske melken er reddet.

I dag møtes konsernstyret i Tine for å diskutere fremtiden til økologisk melk. For tiden er det overskudd av økologisk melk i Norge, og overskuddet brukes nå til vanlig melk.

— Markedsføringen av den økologiske melken til Tine må helt klart bedres, og lansering av nye økologiske produkter vil bidra til dette, sier Holten.

Mindre økologisk melk

Oikos har i dag sendt brev til Tine med råd om å endre Biola til et økologisk produkt.

Samtidig peker organisasjonen på at dette kan være i tråd med regjeringens mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk i 2020. De påpeker også at dette er i tråd med Tines eget mål om 6 prosent innveid økologisk melk i 2015.

For øyeblikket er Oikos svært bekymret over det sviktende salget av økologiske meieriprodukter de to siste årene. Salgsnedgangen begynte i februar 2008 da Tine flyttet «Ø»-merket til baksiden av kartongen. Samtidig økte de prisen.

Jon Magne Holten er fagsjef for landbruk i Oikos, fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk.