Gårdeier frifunnet for hallikvirksomhet

Gårdeieren som ble dømt i tingretten for å ha leid ut leiligheter til prostituerte, er frifunnet i lagmannsretten.

31. oktober slo 110 politifolk til i «operasjon Milano».Aksjonsleder var Frede Lamo til høyre.

1. oktober 2006 står 110 politifolk klare for å gå igang med «operasjon Milano». I løpet av kort tid skal de ransake 90 leiligheter i seks forskjellige bygårder på jakt etter prostituerte.

I løpet av morgentimene pågriper de 75 kvinner som er mistenkt for å være prostituerte. Mange av kvinnene innrømmet at de brukte leilighetene til prostitusjon

Politiaksjonen resulterer i at den 56 år gamle eieren av bygårdene blir tiltalt etter den hallikparagrafen som ble revidert i 1995: Å ha leid ut leiligheter som brukes til prostitusjon.

Dømt og frifunnet

I Oslo tingrett blir han dømt til ett år og seks måneders fengsel.

Men, saken blir anket. Og i Borgating lagmannsrett blir mannen i begynnelsen av desember frifunnet for hallik-anklagene.

Da har retten behandlet ankesaken i ti dager, med i alt 45 vitner.

56-åringen får imidlertid inndratt alle leieinntektene han har hatt mens kvinnene har prostituert seg fra hans leiligheter. Han må dermed betale 1,3 millioner kroner til staten.

— Vi er godt fornøyd med dommen, og mener den er riktig ut fra bevisene i saken, sier mannens forsvarer advokat Arne Gunnar Aas.

Ikke grovt uaktsomt

Lagmannsrettens avgjørelse ble tatt under dissens. Rettens flertall mente at 56-åringen ikke kunne dømmes for å ha handlet grovt uaktsomt. Han kunne dokumentere å ha sendt oppsigelse til kvinnene når han fikk informasjon om at leilighetene ble brukt til prostitusjon. Han iverksatte også vakthold ved bygårdene for å hindre prostitusjon i oppsigelsesperioden.

Retten var enig i at 56-åringen visste om at det foregikk prostitusjon i tre av bygårdene, men flertallet mente han gjorde «det man rimelig kan forlange», når han fikk kjennskap til forholdet. I to av bygårdene mente flertallet at 56-åringen ikke visste at massasjeinstituttene bedrev prostitusjon. Og når han fikk kjennskap til det, sa han opp husleieavtalen.

56-åringen hadde ansatt en 46-åring som vaktmester. Han ble også dømt i tingretten, men er også frifunnet i lagmannsretten.

Dømt for trygdesvindel og drap

I tingretten ble 56-åringen også dømt trygdesvindel. Han skal ha lurt NAV til å gi ham uførepensjon, samtidig som han hadde store inntekter fra sine 200 utleieleiligheter rundt om i Oslo. Han ble fortsatt dømt for dette i lagmannsretten.

56-åringen får en tilleggsstraff på 7 måneder for trygdesvindel. Fra før er han dømt til 120 dagers fengsel etter at en kvinne i 2007 ble drept da deler av en takgesims i en bygård han eier i Oslo falt ned. Denne saken ble anket til høyesterett, men ble i august avvist.