Syv av 40 tiltak mot tvangsekteskap er fullført

Regjeringen har hittil klart å fullføre syv av 40 tiltak i handlingsplanen mot tvangsekteskap. Det er for dårlig, mener organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

Daværende barne— og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) lanserte sommeren 2007 regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap. Tre år senere er syv av 40 av planens tiltak blitt oppfylt av regjeringen, skriver Dagsavisen.

Handlingsplanen setter ikke de unge i fokus, mener Gerd Fleischer i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

- Den er altfor byråkratisk og er mer et offentlig prosjekt enn til hjelp for unge i krise. Regjeringen har ikke et kritisk blikk på hva som er blitt gjennomført, og langt mindre har de evaluert om resultatene er målrettet. Dette bekymrer oss, sier Fleischer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet opplyser at arbeidet er i rute, og at departementet regner med at de fleste tiltakene vil bli gjennomført.

Ifølge Røde Kors er 25 norske ungdommer hittil i år blitt tvangsgiftet. Røde Kors har også fått 83 henvendelser som gjelder trussel om tvangsekteskap. Sommerferien er høysesong for tvangsekteskap.

- Vi regner med å få en del henvendelser fra jenter og gutter som savner medelever i klassen etter skolestart. Som oftest er venner og bekjente redde for at personen kan bli holdt tilbake i foreldrenes hjemland mot sin vilje, sier prosjektleder Anne Marte Stifjeld i Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.