Norge

Lagmannsretten: - Maria Amelie skal slippes fri

Borgarting lagmannsrett har avgjort at Maria Amelie skal slippes fri, men politiets anke gjør at hun fortsatt blir sittende på Trandum transittmottak.

I første etasje skimtes advokaten og Maria Amelie som mandag kveld møttes på Trandum mottak etter at lagmannsrettens ankeavgjørelse falt. FOTO: MONICA STRØMDAHL

  • Stine Barstad

SISTE: Politiet vil ifølge Brynjulf Risnes anke lagmannsrettens kjennelse om at Maria Amelie skal løslates. Det betyr at hun ikke løslates i dag, men må avvente Høysteretts behandling av anken.

— Det er ingenting som tyder på at dette ikke vil få oppsettende virkning, sier Risnes til Aftenposten.no.

Oppsettende virkning er et juridisk prinsipp som innebærer at en anket avgjørelse ikke kan gjennomføres før saken er endelig avgjort. Det er dette som gjør at Maria Amelie ikke kan bli løslatt, til tross for lagmannsrettens kjennelse.

Lagmannsretten ville løslate

Lagmannsretten er enig med Tingrettens avgjørelse at det foreligger fare for unndragelse, men mener det er tilstrekkelig å gi Maria Amelie daglig meldeplikt.

- Slik denne saken ligger an, finner lagmannsretten at det er tilstrekkelig for å hindre (Maria Amelie) fra å unndra seg uttransportering, at hun pålegges daglig meldeplikt i stedet for fengsling (...). Det forutsettes at hun har bolig hos Eivind Trædal på adresse som nå er kjent for politiet, heter det i kjennelsen.

Borgarting lagmannsrett har avgjort at Maria Amelie (25) skal slippes fri fordi det ikke er fare for unndragelse. Foto: THOMAS WINJE ØIJORD / SCANPIX

— Kan vanskelig skjule seg

— Dette var ikke uventet da vi har vært sterkt uenig i at det var noen unndragelsesfare, sier Maria Amelies advokat, Brynjulf Risnes, til NTB.

I kjennelsen fra lagmannsretten brukes blant annet 25-åringens nyvunnede kjendisstatus som et argument for hvorfor hun ikke trenger å sitte varetektsfengslet.

— Det vises til at hun er en offentlig kjent person som vanskelig kan skjule seg. Lagmannsretten kan heller ikke se at det ville tjene hennes sak å unndra seg utsendelse, står det i kjennelsen.

Her løper advokaten inn til mottaket. FOTO: MONICA STRØMDAHL Foto: Fred Gjestad

— Uten musikalitet

Lagmannsretten slutter seg også i kjennelsen til kritikken mot politiet på at de ikke har gjort mer tidligere for å følge opp vedtaket om utreise.

- Håndteringen av saken, særlig tid og sted for pågripelsen, er av mange oppfattet å ha vært uten fingerspitzgefühl eller musikalitet. Lagmannsretten slutter seg til dette, skriver retten.

Onsdag kveld forrige ble den papirløse kvinnen pågrepet av politiet under et foredrag på Nansenskolen. Torsdag møtte hun i Oslo Tingrett der retten avgjorde at hun skulle varetektsfengsles.

Sitter på Trandum

Maria Amelie anket på stedet, og det er denne anken som nå er behandlet av Borgarting lagmannsrett.

Hun sitter sitter nå i varetekt på Trandum transittmottak, og vet ingenting om når hun kan komme til å bli sendt ut av landet. Mye tydet på at hun ville bli sendt ut allerede i dag, men ifølge Aftenposten.nos reporter på Trandum er hun foreløpig ikke blitt fraktet ut av mottaket.

I et åpent brev til Stoltenberg hun publiserte på sin blogg søndag, beskrev Maria Amelie tilværelsen på Trandum som « verre enn fengsel » .

Skrev om fluktplaner

I en kronikk i Aftenposten tidligere i år antydet Maria Amelie at hun ikke ville reise frivillig, og hintet om konkrete steder hun kunne gjemme seg eller flykte.

«Jeg planlegger også hvor jeg skal dra. En hytte her, en hytte der, kanskje en kjeller et sted langt fra Oslo. Jeg tenker gjennom fluktruten. Hvem som skal kjøre meg, hvem som skal møte meg der, om jeg har nok penger, hvem har bil og kan kjøre. Jeg vet at jeg ikke kan henvende meg til mine nærmeste venner, fordi mest sannsynlig vil de være de første politiet oppsøker og forhører. Og de kan straffe dem fordi de hjelper meg,» skriver hun.

Les også

  1. Politiet måtte slippe narkosiktet, men fant plass til Amelie

  2. Vil returnere Maria Amelie til Russland

  3. Utlendingsnemnda: Hun har ikke krav på beskyttelse