Ordførere vil ha oljeutredning i nord

I dag tropper 16 ordførere fra Nordland og Troms opp på Statsministerens kontor. Budskapet er klart: De ønsker konsekvensutredning av oljeboring.

Vågan-ordfører Hugo Bjørnstad leder ordførerdelegasjonen som i dag møter statsminister Jens Stoltenberg, SV-leder Kristin Halvorsen og Sp-leder Liv Signe Navarsete. Bjørnstad sier de har solide vedtak bak seg for å kreve at Regjeringen nå sier ja til å utrede konsekvensene av oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
  • Hilde Harbo
    Hilde Harbo

Ordførerne kommer rett inn i løvens hule, for de skal møte både statsminister Jens Stoltenberg og hans regjeringskolleger Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete. SV— og Sp-lederen er klare motstandere av en konsekvensutredning. Statsministeren leder et parti der tendensen klart heller i retning ja til utredning av leteboring i nord.

Anføreren for ja-kommunene, ordfører Hugo Bjørnstad i Vågan, sier de kommer med et tydelig budskap fra Nord-Norge, der bare Røst av de direkte berørte kommunene har sagt nei til konsekvensutredning:

Demokratiske vedtak

— Solide vedtak i en lang rekke demokratiske organer viser at regionen mener det er på høy tid at Regjeringen tar den viktige beslutningen for Nord-Norge og nasjonen om å sette i gang en konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er kun en slik utredning som kan gi Stortinget og lokale organer kunnskap til å vurdere om de setter tommelen opp for leteboring, sier Bjørnstad.

Han understreker at ikke alle de 16 ordførerne sier ja til å åpne opp for petroleumsaktivitet.

— Mitt standpunkt er ikke klart før alle kort er på bordet. Men vi trenger denne kunnskapen, sier han.

Spørsmålet om konsekvensutredning og åpning for oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen har kraft i seg til å sprenge Regjeringen. Motstanderne mener at en konsekvensutredning etter petroleumsloven legger føringer i retning et senere ja til å åpne for leteboring. De fleste slike utredninger har endt med åpning for oljevirksomhet, men langt fra alle. Tilhengerne av slik utredning sier at det bare er positivt med mer kunnskap før vedtak fattes.

Kompromiss?

Statsministerens oppgave er å forsøke å finne en løsning som er spiselig for alle tre regjeringspartnere.

-Vi skal gjøre det jeg har sagt vi skal gjøre, nemlig å lytte og ha dialog og så legge frem våre konklusjoner i forvaltningsplanen vi jobber med, sier Stoltenberg til Aftenposten.

På spørsmål om det ikke vil veie tungt at organisasjoner og institusjoner lokalt og regionalt i stor grad er tilhengere av konsekvensutredning, understreker han at han ikke vil gå inn i en vurdering av argumenter hos ulike grupper før Regjeringen har konkludert.

Men kanskje gir han en pekepinn på retningen i et mulig kompromiss når han sier:

- Vi skal håndtere dette som vi har gjort i mange lignende saker og finne en omforent løsning, som i spørsmålet om olje- og gassutvinning i Barentshavet, der vi åpnet for tildeling av lisenser i enkelte områder, og ikke åpnet i andre.

Han vil ikke gå nærmere inn på landsstyrevedtaket i SV sist helg der partiet fastholder et nei til konsekvensutredning og oljeboring utenfor Lofoten, men åpner for å innhente mer kunnskap om havområdene.

Økende støtte

Den siste tids behandling i lokale og regionale politiske organer, samt en rekke næringspolitiske interesseorganisasjoner både lokalt og nasjonalt, viser at tilslutningen til en konsekvensutredning er sterk og økende. Eksempelvis sier regionrådene for Salten, Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms ja. Blant de tunge motstanderne er miljøorganisasjonene og Nordland Fylkes Fiskarlag, der imidlertid lokallaget i Øksnes har åpnet for konsekvensutredning mot innfrielse av visse krav.

Les også

Trenger nye nøtter å knekke

De omstridte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. (klikk for større versjon av bildet)