Høyre godtar datalagring

Motstanderne av datalagring tapte kampen i Høyres stortingsgruppe onsdag. Det betyr at Høyre vil finne frem til en løsning med regjeringspartiet Ap.

Saksordfører Ingjerd Schoug og partileder Erna Solberg i Høyre under onsdagens pressebrief om datalagringsdirektivet.

Les også:

På gruppemøtet ble det fremmet to forslag: Det ene oppfyller EUs datalagringsdirektiv, men som på noen punkter stiller strengere krav enn Regjeringens lovforslag. Det andre forslaget gikk også inn for lagring, men av færre typer data og i kortere tidsperioder. Det siste forslaget ble nedstemt i Høyre-gruppen.

Onsdag ville ingen røpe stemmetallene. Men Nikolai Astrup, en av partiets sterkeste motstandere av direktivet, sier:

— Det var jevnere enn hva man kanskje kunne få inntrykk av på forhånd.

- Så nå blir det vel forhandlinger med Ap?

— I realiteten blir det slik, svarer Astrup.

Les også: Dette er datalagringsdirektivet

Til begge sider

Høyres leder Erna Solberg fremholdt riktignok på en sen pressekonferanse i går kveld at partiet både vil tilby å forhandle med Ap og med de fem partier som er motstandere av direktivet: Sp, SV, Frp, KrF og Venstre. Men det er lite trolig at Høyre kommer særlig langt med de fem, som også ønsker langt mer begrenset lagring av trafikkdata.

På spørsmål om hun ser for seg parallelle forhandlinger, svarer Solberg at partiets saksordfører Ingjerd Schou vil informere de andre om Høyres standpunkt, og at disse så får se om det er grunnlag for forhandlinger.

Men hun erkjente også:

— I omfang ligger dette nærmere Ap.

Forbehold

Høyre krever kortere lagringstid, seks måneder, mens Regjeringen foreslår ett år. Partiet vil også ha bedre sikring av lagrede data, bl.a. gjennom konsesjonsplikt og kryptering. En spesialdomstol skal behandle spørsmål om tilgang, Datatilsynet skal styrkes, og Høyre vil for øvrig styrke kildevernet for journalister.

Frps Bård Hoksrud avviser ikke uten videre et forsøk på forhandlinger. Men han sier også:

— Med alle de punktene de har satt opp, har Høyres kastet personvernet på båten.

Venstres nestleder Helge Solum Larsen bemerker:

— De forsøker å ri alle hester. Han mener Høyre ikke makter å forholde seg prinsipielt til saken. Og han tror forhandlinger med Høyre mest vil få karakter av en «teoretisk øvelse».