Stor vilje til skatteøkning i regjeringspartiene

Etter at Raymond Johansen uttalte seg om skatteøkninger fra 2017 tar flere profilerte politikere i regjeringspartiene til orde for økte skatter. Men de vil ikke vente i seks år.

Flere arbeiderpartipolitikere VG har snakket med, åpner for en skatteøkning allerede fra 2013. Også profilerte politikere i de to andre regjeringspartiene mener det vil bli nødvendig.

LO-leder og Ap-sentralstyremedlem Roar Flåthen, partiets skattepolitiske talsmann Thomas Breen og fylkesleder Eva Kristin Hansen i Sør-Trøndelag tror ikke partiet kan gå noe særlig lenger med løftet om å holde skattenivået på 2004-nivå.

— Det kan være argumenter om tre år som gjør det nødvendig å ta en ny skattedebatt. De store inntektene får vi ved å øke skatten for middelklassen og høyere. Og vi kan vurdere å se på en prosentvis økning på inntektsskatten, sier Breen.

- Mer til fellesskapet

Partisekretær Raymond Johansen uttalte onsdag at skattene må opp fra 2017. Hansen mener Ap ikke bør være redd for å ta en skattediskusjon allerede nå. Også flere av partiets fylkesledere VG har snakket med, åpner for ny skattedebatt foran valget i 2013.

Også SVs og Senterpartiets parlamentariske ledere mener skattene må opp om få år, melder NRK.

- Vi må betale inn mer til fellesskapet for å få en minst like god eldreomsorg, sier Solhjell (SV).

— Det kan være at man må ha større egenbetaling på enkelte tjenester, eller høyere skattenivå, sier Slagsvold Vedum (Sp).

- Idétørke

Høyres nestleder Jan Tore Sanner mener de vil presentere andre løsninger på eldrebølgen i forkant av neste stortingsvalg.

- Arbeiderpartiet går først tom for penger, så tom for ideer og nye grep. Da blir svaret alltid høyere skatt. Slik er det også i debatten om hvordan samfunnet skal håndtere eldrebølgen, uttalte han til NTB onsdag.