Norge

66 nye smittede i Drammen siste døgn

66 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Dette er det fjerde høyeste smittetallet i kommunen.

Drammen kommune har rundt 100.000 innbyggere.
  • NTB

49 av de smittede er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist smitte etter reise i utlandet. For de øvrige 16 personene som nå har fått påvist smitte, er smitteveien ukjent for tolv, mens smittesporing fortsatt pågår for de siste fire tilfellene, opplyser kommunen i en pressemelding.

Utviklingen må tas på største alvor, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

– Utviklingen går i feil retning, og vi har en stor jobb foran oss for å unngå at veldig mange av kommunens innbyggere blir smittet og i verste fall alvorlig syke eller kan dø av denne sykdommen, sier Berg.

Hun har innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte søndag. Det ventes strenge restriksjoner. Formannskapet vil søndag få presentert rådmannens anbefalinger til nye smittevernregler, skriver Drammens Tidende.

Alt tyder på at reglene som rådmannen anbefaler, vil bli vedtatt. Kommunens fagfolk har fått støtte fra et stort flertall på de anbefalingene de har gitt så langt i pandemien.

Ny forskrift

Berg er nå klar på at de nasjonale tiltakene ikke er nok for å stanse spredningen av muterte virusmutasjoner i kommunen. Derfor er det nødvendig med strengere tiltak enn de som har vært gjeldende de siste 14 dagene, fastslår hun.

Drammen sykehus har vært hardt rammet av koronaviruset.

– Nå må vi avvente rådmannens forslag til forskrift, og så skal formannskapet diskutere saken og vurdere både smittevernehensyn og andre hensyn som er viktige å ivareta. På bakgrunn av den vurderingen, blir det bestemt om vi skal gjeninnføre en lokal forskrift og hvilke tiltak vi mener er de riktige for å stanse smittespredningen, sier Berg.

Les også

Nest høyeste smittetall så langt i pandemien. 314 nye koronasmittede i Oslo.

Rådmann Elisabeth Engers forslag til ny lokal forskrift skal behandles i formannskapet på tirsdag.

Signalet fra regjeringen og helsemyndighetene er at det ikke innføres nye regler for hele landet, men at det er kommunene selv som må sette i verk tiltak når de oppdager smitte.

Tredje bølge

– Det er ikke lenger et spørsmål om hvorvidt vi er inne i den tredje smittebølgen eller ikke. Nå er spørsmålet hvor stor den tredje smittebølgen blir, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

– Foreløpig ser utviklingen bekymringsfull ut, og smittekurvene peker dessverre rett til værs. Vi har en stor jobb foran oss for å snu denne utviklingen. Smittestigningen går minst like raskt nå som den gjorde i slutten av oktober og begynnelsen av oktober, og alle husker hvilken jobb vi måtte gjøre for å snu utviklingen den gangen, sier han.

Les også

Smitteboom nord i Oslo: Mener all aktivitet bør stenges ned

Én av dem som har fått påvist smitte, har trent på Sats i smitteførende periode. Det har ført til at treningssenteret har sendt varsel på SMS til alle som har vært innom i samme periode som den smittede personen.

Flere barnehager er rammet av smitteutbrudd, i tillegg ved flere skoler. Ved hjemmetjenesten Landfalløya er 13 brukere og én ansatt satt i karantene etter påvist smitte.

Rødt nivå på skoler

Fredag kveld ble rødt smittevernnivå gjeninnført for alle ungdomsskolene, de videregående skolene og voksenopplæringen i Drammen kommune. Det blir nå fortløpende vurdert om det samme tiltaksnivået skal innføres i barnehager og barneskoler.

– Vi har sett en kraftig økning i smitte blant skoleelever den siste uka. Derfor er det nødvendig å iverksette strenge tiltak for å få bremset og forhåpentligvis stanset smittespredningen blant ungdommene, sier Sagberg.

Han ber nå om at alle arrangementer for barn og ungdom som er planlagt denne helgen, avlyses.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Drammen