Norge

Til Irak for å lære opp soldater med våpen de ikke selv bruker

Norske soldater skal lære opp irakske i kampen mot IS. Problemet er at irakerne bruker andre våpen enn Norge. Dette problemet dukker opp gang på gang, sier norsk kaptein.

Her lærer trener norske spesialsoldater den irakske Delta-styrken CRU. Til forskjell fra andre norske styrker er spesialsoldatene vant med «fremmede» våpen som AK47, Kalasjnikov, som afghaneren her bruker. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Ifølge Forsvarsdepartementet skal en norsk styrke «så snart som mulig» dra til Irak for å begynne opplæringen av irakske soldater.

Nordmennene skal trene irakerne for kamp, i Bagdad og Erbil, for å gjøre dem best mulig rustet til å møte terrororganisasjonen IS. Vedtaket om å sende en norsk styrke ble gjort i oktober i fjor.

Oppdraget ligner mye på det Norge har hatt og stadig har for afghanske hærstyrker og sikkerhetsstyrker.

Så hvorfor sukker noen tungt, og hevder at Norge ikke har lært?

Aftenposten er kontaktet av en rittmester (tilsvarer kaptein) i Forsvaret. Han har selv erfaring fra utenlandsoppdrag. Han har lært seg «fremmede våpen» som AK47 (Kalasjnikov), som er svært vanlig i Irak. Han har fungert som instruktør i Forsvaret nettopp på slike våpen.

Han forteller at han og flere med samme kompetanse nå er oppringt fra personer i styrken som som skal til Irak, med spørsmål om hjelp til våpenopplæring.

— Blir feil at de selv skal skaffe seg våpenkompetansen

— Dette problemet dukker opp igjen og igjen. Norske soldater og offiserer sendes ut for å lære opp andre på våpen de ikke selv til daglig bruker, og som de i utgangspunktet har svak kompetanse på. Det tar tid å lære seg dette når man først er ute, sier rittmesteren.

Han vil gjerne stå åpent frem, men nær familie ønsker at han uttaler seg anonymt.

- Problemet er at de norske ikke får prøvd våpnene de skal lære opp irakere til å bruke i strid, slik det burde være, med mindre de selv klarer å skaffe seg denne kompetansen. Det blir feil at det skal være slik, sier rittmesteren.

Han viser til at land som Østerrike har skaffet seg både håndvåpen og stridsvogner fra Russland, for å kunne lære opp sine styrker på dem. Dette er heller ikke umulig for Norge å få til, mener han.

Han påpeker at norske spesialsoldater, som skal kunne operere bak fiendens linjer, og som fortsatt lærer opp den afghanske Delta-styrken CRU, kan mange ulike typer våpen.

- Det handler om soldatenes egen sikkerhet

Ifølge rittmesteren finnes kompetanse på «fremmede» våpen her og der i Forsvaret, men den er ikke satt i system. Hærens våpenskole, ett av Forsvarets viktigste kompetansesentre, pekes ut som en naturlig arena for dette.

— Dette er ikke sutring. Dette er et forsøk på å være konstruktiv, sier han til Aftenposten.

— Det handler også om soldatenes egen sikkerhet. Har de skutt tomt sitt eget våpen og har et fremmed i nærheten, som en AK47, burde de få denne til å fungere. De må også kunne tømme og sjekke at slike våpen er tomme for ammunisjon. Det burde være elementært at alle kan dette, sier han.

Hærtalsmann: Forventer at irakerne kjenner sine egne våpen

— Vi forventer at de irakske soldatene vi skal trene allerede er lært opp rent teknisk på sine våpen, svarer oberstløytnant og talsmann for Hæren i Norge, Aleksander Jankov.

Han har selv erfaring fra utenlandsoppdrag i Kosovo og Afghanistan.

Denne afghansk styrken ble for noen år tilbake «mentorert» av norske offiserer. For styrken var AK47 standardvåpen. Foto: Lars Kroken, Forsvarets mediesenter

Ifølge Jankov handler ikke oppdraget i Irak så mye om teknisk opplæring på våpen. Derimot mer om stridsopplæring, bruk av våpenet i strid, om oppbygging av lag og tropp, om opptreden i strid, om fremrykking og tilbaketrekking.

Få i Norge kan dette bedre enn Telemark bataljon, som ifølge Forsvarsdepartementet «så snart som mulig» skal reise ut for å komme i gang med oppdraget, mener Jankov.

— Ganske lik stridsteknikk med AK47

- Er ikke skyting en del av opplæringen, og bør man ikke selv kunne våpenet man skal trene andre i å skyte med?

— Igjen, vi skal trene dem som soldater, ikke drive teknisk opplæring. Skyting er forholdsvis likt uansett hvilket våpen man skyter med. Virkningen av våpnene er også omtrent den samme. Stridsteknikken man benytter våpnene i er også ganske lik.

- Hvorfor er det da at soldater som skal ut etterlyser folk som kan lære dem bruk av de «fremmede» våpen, som AK47?

- Nå er det slik at dette ikke er et våpen vi har i dag. Derfor gjennomfører vi ekstra trening på våpenet, slik at alle som skal ut er kjent med det. Det er vanlig at man kontakter folk med den rette kompetansen, slik det skjer nå, enten det er for våpenopplæring eller annen kunnskap. Det er ikke noe dramatisk i dette.

- Ligger det ikke en egen sikkerhet for soldatene i å beherske fremmede våpen?

— Jo, det blir aldri feil å beherske flere typer våpen som soldater. Men ut fra egen erfaring, jeg har selv skutt med AK47, så klarer en soldat som er opplært på det norske standardvåpenet HK416 å beherske en AK47. Men for å få en bedre forståelse av våpenet er det likevel fornuftig å tilføre ekstra kompetanse, sier Jankov.

- Å skjønne hvordan fremmed våpen fungerer er selvsagt bra

- Det er en grunn til at norske spesialsoldater læres opp på mange ulike typer våpen?

— Jeg kjenner ikke så godt til deres oppdrag. Men å skjønne hvordan fremmede våpen fungerer er selvsagt bra. Likevel, det er ikke den tekniske våpenutdanningen den norske styrken i Irak skal drive, sier Jankov.

AK47 med påmontert BG15 granatutskytningsrør (lik det vi har på våer gevær HK416 og AG3 Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter

— Det vil alltid være soldater som ønsker seg mer kunnskap. Men jeg har snakket med dem som skal ut, og de føler seg ikke underlegne kompetansemessig, sier offiseren.

- Har ikke rittmesteren et poeng når han mener at en egen institusjon i Forsvaret burde ha kompetanse på fremmede våpen som systematisk kan overleveres til dem som skal ut?

— Jeg synes ikke det. Jeg er ikke enig i at det nødvendigvis er lurt å bygge opp en egen seksjon på Våpenskolen med dette som fagfelt. Ikke så lenge kompetansen uansett kan tilføres dem som skal ut.

— Igjen, det er stridsteknikk vi først og fremst skal lære bort i Irak. Her bruker man ikke bare AK47. Peshmerga-styrkene bruker også AG3, det tidligere norske standardvåpenet, og G36, et våpen som ligner vår HK416.

— Det vil overraske meg om ikke de norske offiserene som skal ut er lært opp på AG3 og G36, sier Jankov.

Les også

 1. Norske soldater skal unngå kamp i Irak, men forsikrer at de kan forsvare seg

 2. Iraks statsminister erklærer seier over IS i Tikrit

 3. Irak-oppdraget krever dobbelt til tredobbelt så mange offiserer

 4. Norske soldater venterfortsatt på Irak-oppdrag

 5. Fem offiserer som skal planlegge operasjoner mot IS reiser nå

Les mer om

 1. Forsvaret