Forsvarsekspert: Forsvaret kan få mindre å rutte med

– Summen til Forsvaret kan i praksis gå ned, ikke opp, sier uavhengig forsvarsekspert Jacob Børresen. Forsvarsdepartementet sier at han tar feil.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har lovet mer til Forsvaret, også i år.

Regjeringen sier at Forsvaret styrkes med 1,9 milliarder kroner.

Uavhengig ekspert Jacob Børresen tviler på at det er riktig, og spør seg om 1,9 milliarder faktisk innebærer en styrking.

Børresen er skeptisk, bl.a. fordi:

Årets forsvarsbudsjett er på 49,1 milliarder, og forsvarsmateriell stiger mer i pris enn andre varer.

Men er dette nok?

Tidligere flaggkommandør Jacob Børresen er nå uavhengig forsvarsekspert.

Klarer ikke dekke opp økte forsvarspriser

Mange forsvarsvenner har jublet over at Regjeringen i sin langtidsplan for Forsvaret har lovet å dekke opp for de såkalt «forsvarsspesifikke kostnadsøkningene» i årene som kommer. Det handler om at prisene på forsvarsmateriell øker raskere enn for andre varer.

Men Børresen er skeptisk til om denne prisøkningen dekkes inn i forsvarsbudsjettet.

Et annet poeng som skapte en viss begeistring, men også motbør, var at Regjeringen over tid sier at forsvaret skal få 165 mrd. mer å rutte med. Foreløpig er Børresen også skeptisk til om dette blir fulgt opp godt nok i budsjettet for 2017.

Totalt sett innebærer Børresens foreløpige analyse at Forsvaret i 2017 kan få mindre å rutte med enn i 2016.

Står fast på økning

Dette sier Forsvarsdepartementet om budsjettforslaget:

«1,9 milliarder i budsjettstyrking fordeler seg blant annet med 1,14 milliarder til tiltak i langtidsplanen for neste fireårsperiode, 529 millioner kroner i midlertidig rammeøkning til nye kampfly med baseløsning og 154 millioner kroner til dekning av merutgifter til operasjoner i utlandet.

I tillegg til ovennevnte styrkelser bidrar forsvarssektoren selv ved å omprioritere 219 millioner kroner fra virksomhet som ikke er prioritert i langtidsplanen. I stedet benyttes de frigjorte midlene til at vi kan nå de mål regjeringen har satt i langtidsplanen. De omdisponerte midlene følger prioriteringene og helheten i langtidsplanen.»

Ifølge departementet blir kompensasjon for prisøkning for varer, tjenester og lønn, knyttet til Forsvarets «handlekurv» mer enn dekket opp i 2017-budsjettet.

Departementet sier også at man til punkt og prikke følger det planlagte løpet for den økonomiske opptrappingen i langtidsplanen.

Ap: Ligger allerede 700 millioner etter egen langtidsplan

Også Anniken Huitfeldt (Ap), leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, er skeptisk til om langtidsplanen følges opp.

– Det ser ut til at den følges opp med drøyt 1,1 mrd. for 2017.

– Regjeringen har sagt at planen skal følges opp med 7,2 mrd. for de fire første årene. Deler man dette opp i fire år tilsier budsjettet som nå foreligger at Regjeringen allerede ligger 700 millioner etter sin egen langtidsplan. I tillegg kommer det at planen kan bli mer kostbar, når den er ferdigbehandlet av Stortinget, sier Huitfeldt.

Forsvarets nummer 2-offiser: Tror dette betyr styrking

Sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Eirik Gustavson, sier til Aftenposten at man tolker budsjettet som en reell styrking av forsvarssjefens budsjett, på drøyt 1,1 mrd.

Vel å merke dersom Forsvaret i tillegg til et kronebeløp på ca. 670 millioner kroner klarer å interneffektivisere for flere hundre millioner, og Regjeringen få ja på Stortinget til å kutte i baser, avdelinger som Kystjegerkommandoen og musikkorps, slik det er foreslått i forslaget til langtidsplan.

- Forsvaret hadde ikke klart å ta unna mer penger

Ifølge Forsvarsdepartementet ville ikke Forsvaret klart å ta unna summen om man fikk f.eks. 5 mrd. ekstra. Fordi det i dag ikke finnes personell tilgjengelig til å settes inn i aktuelle stillinger, eller nok reservedeler tilgjengelig av det man kunne ønske å kjøpe.

Aftenposten har bedt forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen svare på om budsjettet innebærer mer penger eller ikke. I en kort kommentar via en pressetalsmann sier han at budsjettet er «et skritt i riktig retning».

  • For få dager siden dybdeintervjuet Aftenposten forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om fremtidens forsvar. Vi spurte hvor mange soldater Norge har som kan rykke ut på timer og dagers varsel.

Det ønsket ikke statsråden å svare på.