Norge

Dette er togvirkeligheten som møter deg mandag morgen

Mandag morgen rammer den pågående togstreiken med full tyngde.

I helgen var det god plass på Oslo S. Mandag blir det langt travlere, men ikke på langt nær som på en vanlig rushdag.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
Sånn ser det ut vanligvis på Oslo S.
 • Samtlige lokaltogavganger på Østfoldbanen er innstilt.
 • Andre lokaltoglinjer rammes - men i mindre grad.
 • Hvilke togavganger på andre linjer som innstilles, vil variere fra dag til dag.
 • Du bør sjekke helt frem til avgang at togene som skal gå, virkelig gjør det.
 • Busser kan bli så fulle at de ikke tar om bord passasjerer.
 • Her er råd til togpassasjerer, alternativ kollektivtrafikk og til bilister.

Mandag morgen er tusenvis tilbake fra høstferie, samtidig som 118 lokførere er tatt ut i streik. All lokaltogtrafikk fra og til Mysen, Moss og Ski til Oslo er innstilt. Ingen øvrige tog på Østfoldbanen tar på eller slipper av passasjerer mellom Rygge og Oslo S.

I alt er 165 avganger på Østfoldbanen innstilt.

Normalt pendler hver arbeidsdag 20.000 med denne banen. Og mange av togsettene kjører normalt med over 600 passasjerer. Det blir mange busser, og enda mange flere biler.

De som ikke velger å jobbe hjemmefra, må mandag finne alternative reisemåter. Statens vegvesen forventer køer og kraftige forsinkelser på veiene.

Dette er situasjonen mandag morgen

I tillegg til Østfoldbanen er også tog i retning Lillestrøm og Asker rammet.

 • Fra Lillestrøm ser det ut til at hvert fjerde tog mellom klokken 07 og 08 innstilles. Men det går fortsatt mange tog her.
 • Fra Asker ligger det an til at annethvert til hvert tredje tog innstilles. Men det går fortsatt mange tog også her.
 • Hverken NSB eller Ruter setter opp ekstra busser.

Ruter gir hjelp med å peke ut buss-alternativer for reisende fra Mysen, Ski, Vestby og Ås. (Se egen faktasak.) Men de sier samtidig at bussene kan bli så fulle at sjåførene må nekte å ta på flere passasjerer.

I helgen har Aftenposten skrevet om at Flytoget ifølge lokførerne godtok nøyaktig de samme kravene som NSB stritter imot.

Vi har også skrevet om at en Fafo-forsker som er ekspert på streik mener lokførerne har et ryddig grunnlag.

Slik så det ut på Oslo S lørdag formiddag, da lokførerstreiken var trappet opp.

På veiene: Regn med forsinkelser - her er det ledig plass på innfartsparkeringer

Statens vegvesen gjør ingen ekstra tiltak mandag morgen.

Som pressevakt Håvard Vikheim sier med et lite smil:

– Vi har ingen ekstra veier å sette inn.

– Hvilke råd har du til dem som konkluderer med at bil er eneste alternativ?

– Regn med ekstra forsinkelser. Det er umulig å anslå hvor mye. Og husk at det fortsatt pågår arbeid i Brynstunnelen, der det er halv kapasitet.

– Hvor finnes ledig plass på innfartsparkeringer?

– På Tusenfryd er det fortsatt en del plass. Også noe på Vinterbro, nær senteret.

– Vil også bussene bli ekstra forsinket inn mot Oslo?

– Det blir mer trafikk. Det gjør det vanskelig for alle, sier Vikheim.

Ruter: Reis litt tidligere eller litt senere

Pressevakt Sofie Bruun hos Ruter anbefaler å velge et litt annet reisetidspunkt enn 07.30–08.15. Da er rushtrafikken på sitt travleste.

Dette blir et vanlig syn i dagene som kommer. Passasjerer som skuer opp mot informasjonstavlene på jernbanestasjonene. Bortsett fra på Østfoldbanen, der bare et Halden-tog vil passere i ny og ne.

NSB: - Vi jobber løpende med puslespillet

Ifølge pressevakt Gina Scholtz i NSB skal man i utgangspunktet kunne stole på oversikten på apper og på NSBs hjemmesider over hvilke tog som går, om man sjekker kvelden i forveien.

– Men hvilke tog som går, vil variere fra dag til dag. Og uansett oppfordrer vi alle til å sjekke om toget virkelig går like i forveien. Det har vist seg at det dukker opp problemer når materiell og personell ikke befinner seg der de normalt skal, sier Scholtz.

– Har dere gjort det enklere for dere selv ved i praksis å stenge Østfoldbanen?

– Vi så at situasjonen endret seg fra dag til dag, og at vi ikke kunne gi et stabilt tilbud her. Vi kunne hatt et tog innover på morgenen, men ikke visst om det kunne gå tilbake på kvelden.

– Kunne dere ikke flyttet lokførere fra andre stasjoner til Østfoldbanen?

– Vi har valgt å innstille avganger etter hvilke lokførere som er tatt ut i streik. Vi har kommet til at vi ikke setter inn lokførere for dem som streiker. Dette er uansett et puslespill som vi jobber med løpende. Vi ønsker å gi forutsigbarhet, og våre planleggere gjør så godt de kan.

Gir ikke råd til passasjerene som står uten tog

I motsetning til Ruter, gir ikke NSB noen ekstra service for passasjerene som står uten tog.

– Vår erfaring er at folk er flinke til å finne frem til alternative løsninger, via reiseplanleggere og apper, sier Gina Scholtz.

Så fullt må man regne med at det blir på mange busser inn mot Oslo mandag. Bildet er tatt da Aftenposten nylig testet beste reisemåte inn mot Oslo, da togpassasjerer måtte forlate et tog fra Nittedal og hoppe over på en rutebuss på Kjelsås.

NSB-sjefen: Derfor har vi avvist lokførerkrav

– Direktør Geir Isaksen, er det greit at krav til en utdanning holder en streik gående?

– Nei, jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at streiken burde vært løst ved at vi sammen gikk til myndighetene, sånn som Jernbanetilsynet har invitert til, og sammen fant det nivået til lokførerutdanning som vi mener er nødvendig og forsvarlig.

– Hvorfor lyktes man ikke med det?

– Jeg har fortsatt et håp om at det kan bli en utvei, men det er åpenbart viktig for vår motpart å få en tariff-festing av hvilket nivå det skal være på utdanningen. Dette er et nytt krav som vi ikke har møtt tidligere, og som vil gjøre at vårt ansvar for å utvikle utdanning av lokførere, innenfor de rammene myndighetene setter, blir overtatt av lokførerne. Det kan vi ikke akseptere, hevder Isaksen.

Les mer om

 1. Statens vegvesen
 2. Vestby
 3. Asker
 4. Vy
 5. Moss
 6. Rygge
 7. Streik