Norge

PST ba britisk sikkerhetsselskap om unnskyldning

"Vi har ingen grunn til å tvile på deres profesjonalitet og kunnskapsnivå på dette området".

"Vi har ingen grunn til å tvile på at deres undersøkelser og tjenester er utført med et høyt nivå av profesjonalitet", skrev Ole Jørgen Stensrud, en av PSTs hovedetterforskere i mobilovervåkingssaken i en e-post til det britiske sikkerhetsselskapet Delma. E-posten ble sendt få dager etter at PST i sterke ordelag hadde kritisert selskapets undersøkelser offentlig på en pressekonferanse i Nydalen.
  • Fredrik Hager-Thoresen
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist
  • Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

Det skrev en av PSTs hovedetterforskere i en konfidensiell e-post 30. mars til det britiske sikkerhetselskapet Delma, som utførte Aftenpostens undersøkelser av mobilovervåking i Oslo.

Fire dager tidligere – 26. mars – hadde PST-sjef Benedicte Bjørnland gått offentlig ut og avfeide datamaterialet som britene hadde samlet.

"Ikke nok kunnskap". "Feilaktig". "Har tolket materialet feil en rekke ganger". Slik beskrev PST-ledelsen britenes arbeid da PST slo fast at målingene ikke inneholdt et eneste spor etter mobilovervåking.

Har du tips til denne saken?Kontakt våre journalister her på åpen e-post, eller bruk kryptert PGP-eposttil denne adressen

PST: "Ingen grunn til å tvile på kunnskapsnivået"

I e-poster Aftenposten har fått tilgang til, får det britiske sikkerhetsselskapet et svært godt skussmål av PST.

Fire dager etter at britenes undersøkelser for Aftenposten ble avfeid offentlig, var tonen en helt annen i de hemmelige e-postene:

" Jeg ber om unnskyldning hvis du føler at materialet norske myndigheter publiserte ga et negativt inntrykk av selskapet ditt og arbeidet du gjø r", skrev Ole Jørgen Stensrud, PSTs hovedetterforsker på mobilspionasje-saken.

I flere e-poster ga PST klart uttrykk for at man ikke tvilte på kompetansen til det britiske sikkerhetsselskapet, som har jobbet i 17 forskjellige land, for FN og for britisk politi.

" Vi har ingen grunn til å tvile på deres profesjonalitet og kunnskapsnivå på dette området ", skrev PST 30. mars, etter offentlig å ha avfeid undersøkelsene og analysene britene gjorde for Aftenposten.

Vi har ingen grunn til å tvile på din profesjonalitet eller kompetanse, skrev PST-etterforsker Ole Jørgen Stensrud i en e-post til Gordon McKay, lederen i sikkerhetsselskapet Delma fire dager etter PSTs statusoppdatering.

Britene som bisto Aftenposten

E-postene fra PST ble sendt til Gordon McKay, som leder det britiske sikkerhetsselskapet Delma. Britene ble i november engasjert av de to sikkerhetsselskapene Aeger Group og CEPIA for å bistå Aftenposten.

McKay jobbet i en årrekke for noen av de største sikkerhetsselskapene i verden, franske Thales og israelske Nice System. Selskapet han leder har flere myndighetsorganisasjoner fra Storbritannia, USA og andre land i Europa på kundelisten.

Bakgrunnen for e-post-utvekslingen var at britene reagerte kraftig på PSTs pressekonferanse 26. mars. Her omtalte PST-ledelsen de britiske sikkerhetsekspertene som "ukjente personer i et annet utenlandsk basert firma", og mente de manglet kompetanse.

" Kommentarene er fornærmende og respektløse for dem som jobber i vår organisasjon og samarbeidende organisasjoner som jobber hardt med å hjelpe myndigheter, etterretningstjenester og militære organisasjoner i deres kamp mot kriminalitet og terror" , skrev McKay.

Trenger du en oppdatering på mobilspionasjesaken?

Les også

Mobilovervåkingssaken på 1-2-3

Ønsket å bistå PST

I starten av etterforskningen gikk all kommunikasjon mellom PST og sikkerhetsselskapene gjennom sikkerhetsselskapene Cepia og Aeger.

Årsaken var at britene krevde full anonymitet, og forlangte at selskapets navn og utstyr ikke skulle omtales. Derfor ble kontraetterretningsutstyret omtalt som "Falcon" i rapportene til Aftenposten.

  1. februar gikk britene med på å ha direkte kontakt med PST. De likte dessuten dårlig at navnet på deres eget utstyr – Network Guard – ikke ble omtalt.
Delmas sjef Gordon McKay ble bedt om hjelp til å "connect the dots".

"Vi er mer enn glade for å diskutere inneholde i våre funn og deres vitenskapelige grunnlag så detaljert som dere ønsker, og vi vil støtte dere alt dere kan. For øyeblikket er vi ekstremt travle både i USA og Midtøsten ", skrev britene til PST 24. februar.

PST takket for tilbudet, og gjentok i en e-post 2. mars at "v i har ingen grunn til å tvile på at deres undersøkelser og tjenester er utført med et høyt nivå av profesjonalitet ".

  1. mars oversendte selskapet tre rapporter til PST. En uke senere ble en av Delmas operatører fløyet til Norge for fire timers avhør med PST på Gardermoen.

PST: — Ekstremt hjelpsom

I e-postene etter pressekonferansen skriver PST at det var nødvendig å gå offentlig ut fordi "Aftenpostens publiseringer om IMSI-grabbere ga et misvisende bilde av situasjonen i Oslo".

" Jeg håper du forstår at PST trengte å gi en offentlig uttalelse for å endre dette inntrykket ", skrev PSTs etterforsker 30. mars.

"Jeg forstår at linkene til ditt selskap er uheldige, tatt i betraktning at det var dere som faktisk gjorde undersøkelsene og analysen", skrev PST i en ny e-post 31. mars:

"Politiets sikkerhetstjeneste i Norge setter stor pris på tiden og innsatsen ditt selskap har gitt for å assistere oss i denne saken. Vi anser deres hjelp som ekstremt hjelpsom".

PST konkluderte først, ville ha intervju etterpå

E-postene viser også at PST ønsket å intervjue McKay, etter at pressekonferansen var over og PST hadde konkludert.

PST skrev at det ville være en "god anledning for deg til å forklare hvordan dere utførte deres undersøkelser, og muligens klargjøre det som våre teknikere har tolket som svakheter i konklusjonene".

Britene på sin side lurte på hva som var vitsen med la seg intervjue av PST når deres arbeid var diskreditert og avvist.

I en ny analyserapport som britene nå har utført for Aftenposten, fastholder de at det var klare spor etter mobilovervåkingsutstyr i dataene. Flere uavhengige eksperter har vurdert materialet, og alle konkluderer med at det var klare indikasjoner på falske basestasjoner.

I en pressemelding denne uken var PST igjen "kritiske til kompetansen firmaet som har gjennomført målingene og laget rapportene har til å avdekke IMSI-catchere". Videre fastslo PST at dataene er "ugyldige", og gikk så langt som til å si at dataene kan være manipulert.

PST svarer: -Utdrag av lengre korrespondanse

Aftenposten stilte følgende spørsmål til PST om saken:

1.Hva er grunnen til PST offentlig ga uttrykk for at britene manglet kompetanse, kunnskap og feiltolket dataene, mens PST skriftlig ga uttrykk for at man ikke hadde noen grunn til å betvile deres profesjonalitet og kompetanse, anså deres bistand som «ekstremt hjelpsom» og beklaget hvis selskapet følte at man hadde gitt et negativt inntrykk av selskapet?

2.Hvorfor ga PST uttrykk for at man fortsatt trengte hjelp til å undersøke dataene (epost 31. mars), når PST allerede hadde konkludert med at det var ingen indikasjoner etter falske basestasjoner i dataene?

I en epost svarer PST slik ved seniorrådgiver Siv Ahlsen:

"Epostene som Aftenposten viser til er utdrag fra en lengre korrespondanserekke som har pågått mellom PST og Delma over tid. Hensikten med denne dialogen har fra PSTs side vært å forsøke å få opplyst saken gjennom å få forklaring fra den personen i Delma som hadde kunnskap om målingene og analysene som selskapet hadde foretatt."

"Med utgangspunkt i at Delma sine målinger i Oslo-området inngår i grunnlaget for etterforskingen, anser vi at vitneforklaring fra den som har kunnskap om målingene som er gjennomført, om utstyret som ble benyttet og om analysene de har foretatt står sentralt.Personer i Delma som besitter denne kunnskapenhar imidlertid ikke villet forklare seg for PST."

Hør denne, og andre saker, bli diskutert i ukens Aftenpodden. Her eller i itunes. (ca 10.30 inn i sendingen)

Les mer om

  1. Mobilspionasje