Tusenvis er på flukt til Europa. Nå ønsker Anundsen å la færre enslige asylbarn få bli i Norge.

Flyktningekrisen har ført et stort antall enslige mindreårige asylbarn til Norge. Nå leter justisminister Anders Anundsen (Frp) etter muligheter for å gi dem færre rettigheter, nekte dem opphold og sende flere ut.

Regjeringen ønsker å få sendt ut flere asylbarn. For afghanske Adnan (12) og hans nye kompiser på Hvalstad transittmottak er hverdagen trygg, men fremtiden usikker.

For ni måneder siden ble det politisk storm da det ble avdekket at en politisk avtale om å ta mer hensyn til lengeværende asylbarn ikke var fulgt opp.

Det endte med mistillitsforslag mot justisminister Anders Anundsen (Frp). De lengeværende asylbarna tilhørte nesten utelukkende barnefamilier.

Men nå er det ikke barnefamilier, men enslige, mindreårige asylsøkere som står i fare for å bli nektet asyl og sendt ut av Norge.

Fredag kom de siste asyltallene. Les hva UDI sier her:

Kallmyr: Haster med tiltak

– Vi er opptatt av det ikke skal bli en industri for menneskesmuglere å få enslige, mindreårige til Europa. Det haster med tiltak, for å redusere ankomsten. Vi ser med stor bekymring på dette fenomenet, sier Jøran Kallmyr (Frp), statssekretær i Justis— og beredskapsdepartementet.

– Den store økningen i mindreårige, antar vi skyldes at menneskesmuglerne har tilpasset seg regelverket i EU og Norge.

– Det haster med tiltak, for å redusere ankomsten. Vi ser med stor bekymring på dette fenomenet, Jøran Kallmyr (Frp), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

UDI bedt om å utrede forslag

Mottaksapparatet i Norge er tatt på sengen av den kraftige økningen i unge asylsøkere.

Problemene er akutte, og Justis— og beredskapsdepartementet leter etter akutte løsninger.

I midten av juli fikk derfor Utlendingsdirektoratet (UDI) i oppdrag «å utrede forslag om hvordan ankomstene kan reduseres».

Dette er noe av det som utredes:

  • Kan familien til flere asylsøkere spores opp, enten i hjemlandet eller Europa, noe som vil bety at flere vil få nei på asylsøknaden?
  • Kan flere barn få opphold på humanitært grunnlag og ikke asyl og permanent opphold, noe som gir færre rettigheter og åpner for at flere kan bli sendt ut når de fyller 18 år?
  • Kan Norge frata enslige, mindreårige – også de som har fått asyl – oppholdstillatelsen hvis de søker om familiegjenforening?
  • Kan flere barn sendes til det landet de først kom til i Schengen-området – såkalte første asylland?

UDi-direktør Forfang vil ikke svare

Frode Forfang, direktør i UDI, sa fredag at de tror det kan komme nærmere 3000 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i løpet av året. – Det vil i så fall være det høyeste tallet noensinne, sier Forfang.

UDI har ikke gitt innsyn i sitt svar til Justisdepartementet.UDI-direktør Frode Forfang sier han ikke har lyst til å fortelle hva de har svart.

– Vi svarer på en del av de spørsmålene i brevene, men jeg har ikke lyst til å gå inn i det. Det får nesten departementet gjøre rede for, sier han.

– Vil det være mulig å redusere ankomsten av enslige mindreårige asylsøkere med disse tiltakene?

– Det jeg kan si, er at vi ikke har spilt inn noe som jeg tror kommer til å ha kjempestor effekt på ankomster på kort sikt.

Vil du hjelpe? Les her:

SV-leder: Kuldegysninger

SV-leder Audun Lysbakken reagerer på arbeidet som er satt i gang:

– Det går kaldt nedover ryggen på meg. Det er smålig, selv til justisminister Anders Anundsen å være. Det er opprørende at justisministeren er opptatt av hvordan Norge skal kvitte seg med de svakeste av de svake, når han burde satt alt inn på å få ned køene og hjelpe de som trenger det, sier Lysbakken.

– Andre land gjør mye mer enn oss, og så skal vi svare på det med å forsøke å returnere barn til disse landene. Det er en holdning som Norge ikke kan være bekjent av, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg mener barn skal behandles bedre enn andre, vi skal ikke ha som mål å kaste ut barn. Det er en forråelse av norsk asylpolitikk vi ser. Det er noe Ap begynte, men som Frp tar det til nye høyder.

Kaller det usolidarisk

– Det er også usolidarisk overfor andre europeiske land. Andre land gjør mye mer enn oss, og så skal vi svare på det med å forsøke å returnere barn til disse landene. Det er en holdning som Norge ikke kan være bekjent av, sier SV-lederen.

– Vi må hjelpe flere, ikke kvitte oss med barn som har reist gjennom Europa for å finne et trygt sted, sier Lysbakken.

Les også:

Statssekretæren: Krevende

Statssekretær Jøran Kallmyr bekrefter at den sterke økningen av enslige asylsøkere under 18 år er årsaken til at UDI ble bedt om å utrede spørsmålene.

– Noen land har fått en voldsom økning, særlig land med gode velferdsordninger som Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Sveits, sier Kallmyr.

Han kaller situasjonen krevende, ikke minst fordi det er vanskelig å avgjøre hva som er sant og usant i barnas forklaringer.

– Noen av dem som kommer har åpenbart behov for beskyttelse, men det kan stilles spørsmål ved forklaringene til mange.

Skyldes økonomi

Enslige asylbarn har, som en følge av Dublin-forordningen, rett til å få sin søknad behandlet der de oppholder seg.

Asylsøkere under 18 år sendes ikke tilbake til første asylland og svært mange får innvilget sine asylsøknader.

Samtidig er det blitt mye vanskeligere for familier fra Afghanistan å få asyl i Europa.

– Det er nok årsaken til at mange enslige, mindreårige asylbarn kommer fra Afghanistan, sier Kallmyr.

– Det er ikke bra at barn blir sendt til Europa for å arbeide og sende penger tilbake til hjemlandet, sier han.

Les også:

NOAS: Uverdig

– Det er uverdig av norske myndigheter ikke å ta imot disse på en skikkelig måte. Dette er barn og ungdom som har sterke grunner til at de er på flukt, sier Ann-Magrit Austenå.

NOAS-leder Ann-Magrit Austenå er ikke enig fordi mange av barna er fra provinser i Afghanistan hvor Taliban og andre væpnede grupper på ny har tatt makten og bedriver omfattende tvangsrekruttering.

I tillegg forteller en del om systematiske seksuelle overgrep.

– Det er uverdig av norske myndigheter ikke å ta imot disse på en skikkelig måte. Dette er barn og ungdom som har sterke grunner til at de er på flukt, sier hun.

– Situasjonen i Europa og i Afghanistan gjør det urimelig om Norge ikke skal ta sin andel. Det eneste man vil oppnå med en innstramming, er at andre land i Europa vil få flere og Norge færre mindreårige asylsøkere, sier Austenå.