Disse asylmottakene legges ned

55 asylmottak med over 7000 plasser legges ned. Fredag offentliggjorde Utlendingsdirektoratet listen. Flere kan bli stengt neste år.

Kontrakten med Landås mottak i Bergen blir ikke fornyet. Kjempemottaket vil derfor stenge før jul.

Utlendingsdirektoratet (UDI) stenger mottak over hele landet fordi det i år har kommet langt færre asylsøkere enn tidligere antatt.

– Det er både kommet færre enn antatt og mange av dem som kom i fjor, er nå blitt bosatt i en kommune eller har returnert, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI.

Fredag offentliggjorde UDI listen over hvilke mottak som blir berørt:

Stengt innen 1. desember

Nedbyggingen berører primært ordinære mottak, men mottak for enslig mindreårige asylsøkere og transittmottak vil også bli lagt ned.

Totalt forsvinner asylmottak med 7.275 senger. I tillegg vil UDI ikke fornye kontrakter om totalt rundt 2500 transittplasser.

De aller fleste kontraktene som sies opp nå, har tre måneders oppsigelse. Sluttdatoen blir dermed 1. desember.

Hero må stenge 17 mottak - 200 mister jobben

Hero Norge må legge ned til sammen 17 mottak, blant dem mange i mindre kommuner som Øygarden, Verdal, Nordreisa og Andøy.

Totalt forsvinner 160 årsverk fordelt på rundt 200 mottaksansatte i Hero Norge.

– De to siste dagene har vært tunge, sier Tor Brekke. administrerende direktør hos landets største driftsoperatør, til NRK.

– Det er beklagelig at ansatte, beboere og lokalsamfunn blir berørt av raske svingninger med opp- og nedbygging av mottak. Det er alltid tungt å måtte avvikle, uttaler Brekke på selskapets nettside.

Raskt etablert - og kjapt stengt

Også i Norsk Mottaksdrift mister mange jobben, selskapet må legge ned åtte sentre, deriblant Stor-Elvdal, Dovre, Hitra, Ringebu og Stryn. Driftsoperatøren må legge ned nesten halvparten av mottakene.

Det er også flere mindre aktører og stiftelser på lista over mottak som nå legges ned.

Flere titalls tusen mottaksplasser ble hasteopprettet for å ta imot de nesten 30. 000 asylsøkerne som kom til Norge i fjor høst. Mange av mottakene som nå stenges har mindre enn ett års driftstid.

UDI takker for jobben

– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI.

Hun takker vertskommuner og driftsoperatører for jobben de har gjort.

Transittmottaket rett ved E-18 på Lysaker blir stengt.

Sier opp store transittmottak

Transittmottaket på Lysaker, som har 530 plasser, blir sagt opp nå.

I tillegg kommer UDI ikke til å forlenge kontrakten med kjempemottaket på Raumyr i Kongsberg når den løper ut i september. Dette mottaket har hatt 1.000 plasser.

UDI opplyser at de beholder lokalene, selv om mottaksdriften opphører.

Flere kan bli stengt

Det kan bli lagt ned flere mottak neste år. Når nye prognoser for asylankomster kommer i høst, vil UDI gjøre nye vurderinger.

UDI har i dag 235 asylmottak over hele landet. 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige.

I tillegg kommer 14 transittmottak og to ankomstsentre. Dette utgjør 29.000 faste plasser og 6.200 stykkprisplasser. Per i dag er seks av ti plasser i bruk.

Færre og færre nye asylsøkere:

1 av 3 kan miste jobben i UDI

Også i UDI merkes de lave ankomsttallene. Hundrevis av UDI-ansatte må trolig gå fordi det er kommet få asylsøkere dette året.

Nesten en tredjedel av UDIs 1.450 ansatte har midlertidig arbeidskontrakt. Mange av disse midlertidige stillingene forsvinner, varslet UDI-direktør Frode Forfang på allmøter nylig.

På grunn av den store asylanttilstrømmingen i 2015 ble antallet saksbehandlere i UDIs asylavdeling doblet. Men nå er snart ikke lenger behov for dem.