Valgkort til kirkevalget sendt til ikke-medlemmer

I forkant av kirkevalget i Norge har Den norske kirke sendt ut valgkort til et hittil uvisst antall mennesker som ikke er medlemmer.

ARKIVFOTO: Et hittil uvisst antall mennesker som ikke er medlem av Den norske kirke har mottatt valgkort til kirkevalget i september.

Over tre millioner valgkort har blitt sendt ut, der alle som mottar valgkortene kan stemme ved kirkevalget i september. Mange av dem som har mottatt valgkort, skulle derimot aldri ha fått det, melder VG tirsdag kveld.

Den norske kirkes Facebook-side er det etter hvert mange som har klaget over å ha fått valgkort i posten — til tross for at de enten er utmeldt eller aldri døpt.

- Hvorfor får jeg valgkort til kirkevalget og hvorfor står jeg oppført som medlem når jeg ikke er døpt? spør én av de kommenterende.

Ifølge VG har ikke Den norske kirke tall på hvor mange som ikke er medlem i kirken, men som likevel er tilsendt valgkort.

— Vi beklager at folk som enten ikke er døpt eller som tidligere har meldt seg ut, har fått valgkortet. Vi jobber for å finne hva som forårsaker det, sier kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Kirkerådet, som på det sterkeste avviser at dette dreier seg om medlemsjuks.