SSB-styret diskuterte ikke Christine Meyers stilling

Styret i Statistisk sentralbyrå diskuterte ikke Christine Meyers stilling som administrerende direktør under det ekstraordinære styremøtet fredag.

Pressen ventet utenfor SSBs kontorer i over to timer fredag ettermiddag, i håp om en uttalelse fra SSB-styret.

Det viser protokollen fra det ekstraordinære styremøtet.

Fra protokollen er det lite som vitner om den kanskje mest dramatiske dagen i byråets historie. Det fremgår at Christine Meyer redegjorde for styret, og protokollen fastslår følgende:

«Styret tok administrerende direktørs redegjørelse til orientering.»

Protokollen viser at styret i Statistisk sentralbyrå ble orientert om brevet Finansdepartementet fredag sendte til SSB-sjefen og styreleder angående organisering av forskningsvirksomheten i SSB.

– Styret ble orientert om innholdet i Brevet. Administrerende direktør redegjorde for at hun vil følge opp det som står i brevet i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte i SSB, heter det i protokollen fra styremøtet.

Christine Meyer ble bedt om å fremme en styresak til neste møte med forslag til hvordan brevet skal følges opp.

SSBs styreleder Morten Reymert varslet under møtet at det kan bli aktuelt med et nytt styremøte før det som er planlagt 30. november.

Diskuterte forholdet til mediene

Flere representanter fra pressen ventet utenfor kontoret til Statistisk sentralbyrå klokken 15.00 fredag.

Like etter klokken 16.00 ble pressen bedt om å forlate resepsjonen og vente utenfor i regnværet. Rundt en time senere kom en representant fra SSB og delte ut møteprotokollen fra det ekstraordinære styremøtet. Hun fortalte at styret på dette tidspunktet ikke lenger var i bygningen.

Under styremøtet ble forholdet til mediene og kommunikasjon mellom styremedlemmer diskutert.

– Av hensyn til den offentlige oppmerksomheten rundt SSB og styrets vedtak gjøres foreløpig (ikke undertegnet protokoll) tilgjengelig for pressen rett etter møtet, heter det.

Styreleder: – Ingen kommentar

NRK klarte å møte på SSBs styreleder Morten Reymert etter det ekstraordinære styremøtet.

Reymert ville ikke uttale seg til NRK, og svarte to ganger «ingen kommentar» og viste til møteprotokollen fra styremøtet.